Hỏi về tổ chức, hoạt động cơ quan nhà nước

Chủ đề   RSS   
 • #38910 10/12/2008

  Phuongthanh8x

  Sơ sinh

  Điện Biên, Việt Nam
  Tham gia:05/12/2008
  Tổng số bài viết (7)
  Số điểm: 295
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Hỏi về tổ chức, hoạt động cơ quan nhà nước

  Vui lòng trả lời giúp tôi: Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân là những cơ quan nào? (Theo từng cấp)
  Cập nhật bởi navelvu ngày 18/03/2010 06:49:28 PM Cập nhật bởi navelvu ngày 18/03/2010 12:22:08 PM
   
  8469 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #38911   05/12/2008

  ls_TranNgan
  ls_TranNgan

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:14/11/2008
  Tổng số bài viết (90)
  Số điểm: 455
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 3 lần


  chào bạn

  Câu hỏi của bạn tôi không thể đưa ra liệt kê từng cơ quan được, tôi chỉ đưa ra tiêu chí để bạn tìm hiểu thêm nhé.
       Theo tôi hiểu thì cơ quan chuyên môn thuộc UBND là cơ quan giúp UBND cùng cấp thực hiện công việc quản lý nhà nước về một lĩnh vực cụ thể, các cơ quan này do UBND cùng cấp quản lý.  Dựa trên yếu tố này thì UBND thực hiện công việc quản lý chung của mình. Ví dụ ở UBND cấp huyện thì cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện là Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng lao động thương binh và xã hội, Phòng Nông nghiệp, Thanh tra... Ở UBND cấp tỉnh có Sở Kế hoạch đầu tư, Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, Sở Văn hóa thể thao và Du lịch, Sở Tư pháp...là cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh.
      Thân chào bạn!
   
  Báo quản trị |  
 • #38912   10/12/2008

  Xmen-8711
  Xmen-8711
  Top 25
  Male
  Lớp 12

  An Ninh, Việt Nam
  Tham gia:24/01/2008
  Tổng số bài viết (2714)
  Số điểm: 19524
  Cảm ơn: 908
  Được cảm ơn 1051 lần
  SMod

  Cơ quan chuyên môn thuộc UBND

  Cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp quận, huyện, Thị xã, Thành phố trực thuộc tỉnh bạn có thể đọc Nghị định 14/2008/NĐ-CP.

  CHÍNH PHỦ

  ________

  Số : 14/2008/NĐ-CP

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _____________________________________

  Hà Nội,  ngày  04 tháng  02 năm 2008

   

  NGHỊ ĐỊNH

  Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn

   thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh  Điều 7. Các cơ quan chuyên môn được tổ chức thống nhất ở các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

  1. Phòng Nội vụ: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước các lĩnh vực: tổ chức; biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua - khen thưởng.

  2. Phòng Tư pháp: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; thi hành án dân sự; chứng thực; hộ tịch; trợ giúp pháp lý; hoà giải ở cơ sở và các công tác tư pháp khác.

  3. Phòng Tài chính - Kế hoạch: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tài chính, tài sản; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp, thống nhất quản lý về kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân.

  4. Phòng Tài nguyên và Môi trường: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: tài nguyên đất; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường; khí tượng, thuỷ văn; đo đạc, bản đồ và biển (đối với những địa phương có biển).

  5. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; phòng, chống tệ nạn xã hội; bình đẳng giới.

  6. Phòng Văn hoá và Thông tin: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: văn hoá; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; bưu chính, viễn thông và Internet; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh; báo chí; xuất bản.

  7. Phòng Giáo dục và Đào tạo: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.

  8. Phòng Y tế: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, gồm: y tế cơ sở; y tế dự phòng; khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người; mỹ phẩm; vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; trang thiết bị y tế; dân số.

  9. Thanh tra huyện: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

  10. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân: tham mưu tổng hợp cho Ủy ban nhân dân về hoạt động của Ủy ban nhân dân; tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện về công tác dân tộc; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.

  Điều 8. Các cơ quan chuyên môn được tổ chức để phù hợp với từng loại hình đơn vị hành chính cấp huyện

  Ngoài 10 cơ quan chuyên môn được tổ chức thống nhất ở tất cả các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh quy định tại Điều 7 của Nghị định này, tổ chức một số cơ quan chuyên môn để phù hợp với từng loại hình đơn vị hành chính cấp huyện như sau:

  1. Ở các quận:

  a) Phòng Kinh tế: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiểu thủ công nghiệp; khoa học và công nghệ; công nghiệp; thương mại;

  b) Phòng Quản lý đô thị: tham m­ưu, giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện chức năng quản lý nhà n­ước về kiến trúc; quy hoạch xây dựng; phát triển đô thị; nhà ở và công sở; vật liệu xây dựng; giao thông; hạ tầng kỹ thuật đô thị (gồm: cấp, thoát nước; vệ sinh môi trường đô thị; công viên, cây xanh; chiếu sáng; rác thải; bến, bãi đỗ xe đô thị).

  2. Ở các thị xã, thành phố thuộc tỉnh:

  a) Phòng Kinh tế: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thị xã, thành phố thuộc tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thuỷ lợi; thuỷ sản; phát triển nông thôn; tiểu thủ công nghiệp; khoa học và công nghệ; công nghiệp; thương mại;

  b) Phòng Quản lý đô thị: tham m­ưu, giúp Ủy ban nhân dân thị xã, thành phố thuộc tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà n­ước về kiến trúc; quy hoạch xây dựng; phát triển đô thị; nhà ở và công sở; vật liệu xây dựng; giao thông; hạ tầng kỹ thuật đô thị (gồm: cấp, thoát nước; vệ sinh môi trường đô thị; công viên, cây xanh; chiếu sáng; rác thải; bến, bãi đỗ xe đô thị).

  3. Ở các huyện:

  a) Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thuỷ lợi; thuỷ sản; phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư, diêm nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề nông thôn trên địa bàn xã;

  b) Phòng Công Thương: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; thương mại; xây dựng; phát triển đô thị; kiến trúc, quy hoạch xây dựng; vật liệu xây dựng; nhà ở và công sở; hạ tầng kỹ thuật đô thị (gồm: cấp, thoát nước; vệ sinh môi trường đô thị; công viên, cây xanh; chiếu sáng; rác thải; bến, bãi đỗ xe đô thị); giao thông; khoa học và công nghệ.

  Đối với các huyện có tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, tốc độ đô thị hoá cao, đang có định hướng phát triển thành thị xã hoặc thành phố thuộc tỉnh thì có thể áp dụng mô hình tổ chức 02 phòng chuyên môn trên như quy định đối với các thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Việc xác định mô hình tổ chức này do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định.

  Điều 9. Tổ chức các cơ quan chuyên môn ở các huyện đảo

  1. Căn cứ vào các điều kiện cụ thể của từng huyện đảo, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định số lượng và tên gọi các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện đảo.

  2. Số lượng cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân huyện đảo không quá 10 phòng.


  Chúc bạn  thành  công


   
  Báo quản trị |  
 • #38926   16/12/2008

  nhuvu8615
  nhuvu8615

  Sơ sinh

  Hoà Bình, Việt Nam
  Tham gia:13/11/2008
  Tổng số bài viết (11)
  Số điểm: 40
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  các cơ quan tư pháp của việt nam gồm những cơ quan nào

  tôi không rõ các cơ quan tư pháp của việt nam gồm những cơ quan nào
   
  Báo quản trị |  
 • #38927   10/12/2008

  PhanAnhCuong
  PhanAnhCuong
  Top 75
  Lớp 4

  Hải Phòng, Việt Nam
  Tham gia:07/06/2008
  Tổng số bài viết (865)
  Số điểm: 5415
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 22 lần


  Bạn nêu câu hỏi này cũng thú vị đấy!
  "Cơ quan tư pháp của Việt Nam gồm những cơ quan nào?"

  Thú vị là vì các cơ quan có tên gọi rõ ràng là "Tư pháp" như bộ Tư pháp, sở Tư pháp, phòng Tư pháp nhưng lại không phải là CƠ QUAN TƯ PHÁP!

  Theo tôi, các nước trên thế giới và ngay cả Việt Nam khi nói tới Cơ quan tư pháp tức là nói tới: Các cơ quan Điều tra, Truy tố, Xét xử.

  Như vậy, để trả lời thẳng vào câu hỏi bạn nêu: "Cơ quan tư pháp của Việt Nam gồm những cơ quan nào?" tôi xin trả lời: Đó là 3 cơ quan: 
  1.Cơ quan Điều tra trong ngành Công an;
  2.Viện Kiểm sát;
  3.Toà án.
   
  Báo quản trị |  
 • #38928   10/12/2008

  Phuongthanh8x
  Phuongthanh8x

  Sơ sinh

  Điện Biên, Việt Nam
  Tham gia:05/12/2008
  Tổng số bài viết (7)
  Số điểm: 295
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Cơ quan tư pháp

  Cơ quan điều tra trong ngành Công an cũng được coi là cơ quan tư pháp? Có chắc chắn không vậy bạn?
   
  Báo quản trị |  
 • #38929   10/12/2008

  Xmen-8711
  Xmen-8711
  Top 25
  Male
  Lớp 12

  An Ninh, Việt Nam
  Tham gia:24/01/2008
  Tổng số bài viết (2714)
  Số điểm: 19524
  Cảm ơn: 908
  Được cảm ơn 1051 lần
  SMod

  các cơ quan tư pháp của việt nam

  Bác PhanAnhCuong trả lời đã đúng


  Lập pháp=> Quốc Hội

  Hành pháp=> Chính phủ, UBND các cấp (Hì không biết có đúng không nữa)

  Tư pháp => Công an, Toà án, Kiểm sát (Cái này bác Cuong nói rùi)
   
  Báo quản trị |  
 • #38930   11/12/2008

  thuongluong306
  thuongluong306
  Top 100


  Cao Bằng, Việt Nam
  Tham gia:17/10/2008
  Tổng số bài viết (644)
  Số điểm: 1670
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 36 lần


  các cơ quan tư pháp của việt nam

  "1.Cơ quan Điều tra trong ngành Công an" vậy các bộ phận khác không phải "cơ quan điều tra " thì gọi là gì hả bác Cương?

  - Lập pháp=> Quốc Hội

  Hành pháp=> Chính phủ, UBND các cấp (Hì không biết có đúng không nữa)

  Tư pháp => Công an, Toà án, Kiểm sát (Cái này bác Cuong nói rùi)
  Vậy Hội đồng nhân dân các cấp gọi là gì hả bác Xmen?
   
  Báo quản trị |  
 • #38931   11/12/2008

  nhuvu8615
  nhuvu8615

  Sơ sinh

  Hoà Bình, Việt Nam
  Tham gia:13/11/2008
  Tổng số bài viết (11)
  Số điểm: 40
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  thuongluong306 viết:
  "1.Cơ quan Điều tra trong ngành Công an" vậy các bộ phận khác không phải "cơ quan điều tra " thì gọi là gì hả bác Cương?

  - Lập pháp=> Quốc Hội

  Hành pháp=> Chính phủ, UBND các cấp (Hì không biết có đúng không nữa)

  Tư pháp => Công an, Toà án, Kiểm sát (Cái này bác Cuong nói rùi)
  Vậy Hội đồng nhân dân các cấp gọi là gì hả bác Xmen?

      cơ quan công an còn lại làm chưc năng hành chính chứ làm gì
  ví dụ như cảnh sát quản lý hành chính, cảnh sát giao thông,cơ yếu, hậu cần, văn thư, văn phòng.... đó bạn.   
      hội đồng nhân dân à.sắp bãi bỏ rùi hỏi lam chi nữamột số vị đang nóng ruột không biết mình sẽ về đâu
   
  Báo quản trị |  
 • #38932   11/12/2008

  ONENIGHTSTAND
  ONENIGHTSTAND

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:26/11/2008
  Tổng số bài viết (33)
  Số điểm: 90
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Việt nam rất khác biệt thế giới về quan niệm cơ quan tư pháp

  Ở Việt nam khái niệm cơ quan tư pháp đã từng có thời tranh luận rất sôi nổi nhưng không thể đưa ra kết luận thế nào là cơ quan tư pháp: là cơ quan do bộ tư pháp quản lý hay cơ quan tư pháp là cơ quan toà án. Có một tồn tại là Ngày truyền thống ngành tư pháp (25/8/1945) thì do Bộ tư pháp tổ chức còn ngày truyền thống của ngành toà án do toà án nhân dân tối cao tổ chức lại là ngày 13/9/1945?! Nếu các bạn truy cập vào trang web của BỘ TƯ PHÁP  để đọc bài diễn văn của Phó thủ tướng Phạm Gia Kiêm

  Tại Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Ngành Tư­ pháp Việt Nam và Đại hội thi đua yêu nư­ớc Ngành tư­ pháp lần thứ II thì thấy răng không hề có một dòng nào đề cập đến hoạt động của Toà án là một bộ phận của hoạt động của ngành tư pháp. Tôi xin trích dẫn một đoạn trong diễn văn này nói về hạn chế của ngành tư pháp để chứng minh:

  "Bên cạnh những thành tựu rất đáng tự hào như đã nói trên, không thể không nhắc đến một số nhược điểm và hạn chế của ngành. Việc giải quyết án tồn đọng trong thi hành án dân sự chưa tạo ra được chuyển biến rõ rệt, nhân dân còn phàn nàn, kêu ca về thái độ của một số cán bộ thi hành án và cán bộ công chứng, hộ tịch; công tác thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật chưa thật kịp thời, chất lượng chưa cao; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật vẫn còn có nơi, có lúc làm theo lối phong trào, chưa có chiều sâu… Các đồng chí cần phải tiếp tục khắc phục những nhược điểm này để công tác tư pháp có chất lượng tốt hơn."

  Trong diễn văn của Bộ trưởng Bộ tư pháp Tại Lễ kỷ niệm 60 nămnói trên cũng xác định ngành tư pháp và ngành toà án là hai ngành khác nhau:

  "Trong suốt 20 năm thực hiện nhiệm vụ quản lý toà án địa phương về tổ chức (1981 - 2002) cũng như hiện nay, ngành Tư pháp đã và vẫn đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Toà án nhân dân tối cao trong việc đào tạo thẩm phán, góp phần quan trọng đảm bảo tính độc lập, khách quan, vô tư, chỉ tuân theo pháp luật của những người làm công tác xét xử."

  Cũng theo nội dung của diễn văn này thì để khắc phục hạn chế của ngành tư pháp thì

  Trước tiên, ngành Tư pháp phải ra sức phấn đấu, tham mưu đúng tầm cho Quốc hội, Chính phủ, chính quyền các cấp trong công tác xây dựng thể chế, phù hợp với yêu cầu ngày càng cao của công cuộc đổi mới và các nguyên tắc của Nhà nước pháp quyền XHCN. Hơn lúc nào hết, ngành chúng ta cần huy động được nhiều hơn, rộng rãi hơn trí tuệ tập thể, kinh nghiệm, hiểu biết của các chuyên gia nhằm nâng cao chất lượng soạn thảo, thẩm định, kiểm tra văn bản QPPL; từng bước chấm dứt tình trạng chậm trễ trong việc thẩm định cũng như soạn thảo văn bản hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh; phát hiện kịp thời những bất cập của thể chế để báo cáo Chính phủ, báo cáo Quốc hội có những biện pháp xử lý phù hợp. Các đơn vị trong toàn ngành chủ động nghiên cứu, đề xuất để kịp thời sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các thủ tục hành chính trong công tác thi hành án, bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp theo hướng công khai, minh bạch, đơn giản và thuận tiện cho người dân, huỷ bỏ các quy định gây phiền hà, dễ phát sinh tiêu cực trong quan hệ với công dân, với cơ quan, tổ chức; thi đua giảm bớt các vụ việc tồn đọng trong lĩnh vực thi hành án dân sự, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại của công dân. Nghiên cứu, từng bước xã hội hoá hoạt động công chứng; tiến hành phân cấp mạnh hơn cho chính quyền địa phương trong các lĩnh vực công tác tư pháp cùng với việc tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra, nâng cao ý thức trách nhiệm, kỷ luật công vụ của cán bộ, công chức, tinh thần phê bình và tự phê bình để phát hiện, xử lý kịp thời những sai phạm ở ngay từng cơ quan, đơn vị.

  Tuy nhiên , Nghị quyết 49 về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 thì lại chủ yếu nói về cơ quan điều tra, truy tố và xét xử. Tuy là cải cách tư pháp nhưng lại đưa hoạt động lập pháp vào làm một trong những nhiệm vụ phải thực hiện:

  "Ngoài định hướng cải cách tổ chức, bộ máy cơ quan tư pháp. Chiến lượng cải cách tư pháp đến năm 2020 còn đặt ra một số nhiệm vụ cụ thể sau:

  * Hoàn thiện chính sách hình sự, trong đó giảm hình phạt tù, mở rộng áp dụng hình phạt tiền, cải tạo không giam giữ; hạn chế áp dụng hình phạt tử hình; hình sự hoá một số hành vi nguy hiểm cho xã hội mới xuất hiện. Quy định trách nhiệm hình sự nghiêm khắc hơn với người lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phạm tội; người có chức vụ càng cao thì càng phải xử lý nghiêm khắc để làm gương cho người khác.

  * Hoàn thiện pháp luật dân sự, trong đó nghiên cứu phát triển các loại hình dịch vụ từ phía nhà nước để tạo điều kiện cho đương sự chủ động thu thập chứng cứ chứng minh, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình. Mở rộng thẩm quyền xét xử của toà án với các khiếu kiện hành chính, bảo đảm sự bình đẳng giữa công dân và cơ quan công quyền trước toà án."

  Nguồn: Tranh tụng là khâu đột phá trong hoạt động tư pháp


   
  Báo quản trị |  
 • #38933   12/12/2008

  PhanAnhCuong
  PhanAnhCuong
  Top 75
  Lớp 4

  Hải Phòng, Việt Nam
  Tham gia:07/06/2008
  Tổng số bài viết (865)
  Số điểm: 5415
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 22 lần


  Bạn ONENIGHTSTAND nhầm lẫn rồi đấy.
   
  Trước hết, nói về nhiệm vụ quản lí toà án về tổ chức

  Tôi không rõ bạn nhắc lại cuộc tranh luận ở đâu nhưng tôi đoán chắc là bạn nhầm lẫn. Đúng là có cuộc tranh luận: Nên giao cho Bộ Tư pháp quản lý toà án về tổ chức hay để tự Toà án quản lý. Nhưng cuộc tranh luận này không hề liên quan tới khái niệm về các cơ quan tư pháp mà hôm nay ta đang bàn ở đây. 

  Bộ Tư pháp cũng như cả ngành tư pháp (Bộ, sở, phòng tư pháp) là cơ quan hành chính.

  Trước đây, việc quản lý toà án cấp dưới về tổ chức vẫn thuộc toà án cấp trên.

  Cách đây chừng 5 hay 10  năm gì đó (tôi không nhớ chính xác- cần thì tôi tra lại) có ý kiến nếu để toà án cấp trên  quản lý toà án cấp dưới về mặt tổ chức thì việc xét xử của các thẩm phán không được độc lập, khách quan, chỉ xét xử sao cho vừa lòng cấp trên. Vì lí do đó, họ đề nghị đưa nhiệm vụ quản lí toà án về tổ chức- nhân sự cho ngành tư pháp- cơ quan hành chính. Quan điểm này được Quốc hội chấp thuận. Từ đó, việc bổ nhiệm thẩm phán, cất nhắc các chức vụ trong toà án địa phương do các các cơ quan hành chính thuộc ngành tư pháp đảm nhiệm.

  Mới đây lại rộ lên: Quản lí như vậy là bất cập... Toà án Tối cao lại đòi phải trực tiếp quản lí về tổ chức của toà án cấp dưới. (Chắc cái cuộc tranh luận mà bạn nói ở trên là cuộc tranh luận này). Tại cuộc tranh luận này, Toà án Tối cao đã thắng Bộ Tư pháp; quan điểm của Toà án Tối cao đã được Quốc hội chấp thuận. Vậy là nhiệm vụ quản lí toà án cấp dưới về tổ chức lại được chuyển giao từ cơ quan hành chính là Bộ tư pháp về Toà án Tối cao. Cá nhân tôi, tôi cho rằng đây là bước thụt lùi của hệ thống xét xử Việt Nam.

  Thứ hai, nói về ngày truyền thống ngành tư pháp

  Khoảng chục năm gần đây rộ lên phong trào ngành nào cũng đòi có 1 ngày truyền thống của mình. Ngành giáo dục thì chọn ngày 20/11 (có từ lâu rồi), ngành y tế thì chọn ngày 27/7, rồi ngày truyền thống nghề cá (được chấp thuận khi còn Bộ Thuỷ sản) là ngày 1/4, ngày truyền thống lực lượng cảnh sát, ngày truyền thống cán bộ văn phòng v.v... Bộ tư pháp- cơ quan hành chính cũng vậy thôi. Vấn đề là phải tìm 1 ngày nào có ý nghĩa liên quan đến ngành mình. Ngày truyền thống nghề cá thì chọn ngày Bác Hồ về thăm 1 làng chài ở đảo Cát Hải- Hải Phòng, một vài ngành thì chọn ngày Bác Hồ gửi thư khen. Ngành Tư pháp thì chọn ngày 25/8/1945 là ngày công bố thành lập Bộ Tư pháp (cùng với nội các Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hoà) trên báo Cứu quốc.

  Bộ tư pháp, các sở, phòng tư pháp đến ban tư pháp xã phường hiện nay gọi chung là ngành tư pháp là các cơ quan hành chính. Nhiệm vụ của ngành này là quản lí về hộ tịch (đăng kí kết hôn, khai sinh, khai tử...), quản lí công tác thi hành án dân sự, quản lí nhà nước về công tác bổ trợ tư pháp (giám định, công chứng, luật sư), công tác đào tạo các chức danh tư pháp (Đại học luật, Học viện Tư pháp), công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, thẩm định các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trước khi trình chính phủ v.v... Các cơ quan trong ngành tư pháp hiện nay không liên quan gì tới các cơ quan điều tra, truy tố, xét xử- cơ quan tư pháp.

  Do vậy, lễ kỉ niệm 6o năm truyền thống ngành tư pháp (cơ quan hành chính) chỉ nói về hoạt động của ngành tư pháp và "không hề có một dòng nào đề cập đến hoạt động của Toà án"   như bạn phát hiện là đúng, không có gì ngạc nhiên. Bởi vì Toà án không phải  "là một bộ phận của hoạt động của ngành tư pháp." như bạn nghĩ.

  Thứ ba, nói về Nghị quyết 08 Bộ Chính trị về Cải cách tư pháp, Nghị quyết 49 Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. 

  Đúng như bạn đã phát hiện: "Nghị quyết 49 về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 thì lại chủ yếu nói về cơ quan điều tra, truy tố và xét xử" bởi vì cơ quan tư pháp nói tại 2 nghị quyết này là cơ quan điều tra, truy tố, xét xử chứ không nói tới các cơ quan hành chính có tên là tư pháp như Bộ Tư pháp, các sở, phòng tư pháp địa phương.

  Bạn có thắc mắc về Nghị quyết 49 Bộ Chính trị "Tuy là cải cách tư pháp nhưng lại đưa hoạt động lập pháp vào làm một trong những nhiệm vụ phải thực hiện"   Điều này tôi xin giải thích giúp bạn: Ở VN ta, Đảng CSVN lãnh đạo toàn diện. Một Nghị quyết lớn như NQ 49 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp thì đương nhiên phải cải cách mọi vấn đề liên quan đến các cơ quan tư pháp, trong đó có vấn đề lập pháp, lập quy. 

  Trả lời bạn thuongluong306:

  Câu 1 
  "Các bộ phận khác không phải "cơ quan điều tra " thì gọi là gì" thì bạn nhuvu8615 đã trả lời rồi, đó là  "cơ quan công an còn lại làm chưc năng hành chính chứ làm gì" ví dụ như cảnh sát quản lý hành chính, cảnh sát giao thông,cơ yếu, hậu cần, văn thư, văn phòng.... đó bạn.

  Câu 2: "Vậy Hội đồng nhân dân các cấp gọi là gì"  thì bạn nhuvu8615  trả lời chưa chuẩn: "hội đồng nhân dân à.sắp bãi bỏ rùi hỏi lam chi nữa".

  Theo như cách phân loại theo 3 nhóm (tam quyền phân lập) mà bạn Xmen nêu trên kia thì Hội đồng nhân dân các cấp nằm trong nhóm I- Cơ quan lập pháp (Quốc hội) và lập qui (hội đồng nhân dân các cấp). Kì họp Quốc hội vừa rồi mới quyết định cho thí điểm bỏ HĐND huyện, quận, phường thôi, còn HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; HĐND thành phố, thị xã thuộc tỉnh và HĐND cấp xã vẫn giữ nguyên đấy bạn à!
   
  Báo quản trị |  
 • #38934   12/12/2008

  thuongluong306
  thuongluong306
  Top 100


  Cao Bằng, Việt Nam
  Tham gia:17/10/2008
  Tổng số bài viết (644)
  Số điểm: 1670
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 36 lần


  đã có sự phân biệt

  đọc bài của bác ONENIGHTSTAND và câu trả lời của bác Cương tôi thấy mình tháo gỡ được cuộn dây lằng nhằng về cái gọi là " cơ quan tư pháp". Tên gọi là TƯ PHÁP mà lại không phải là TƯ PHÁP, tên không gọi là TƯ PHÁP nhưng lại là cơ quan TƯ PHÁP. Rất cảm ơn 2 bài viết của 2 bác, thật sự bổ ích đấy và xin cảm ơn bạn Nhuvu8675.
  - Thưa bác Cương có phải có 2 khái niệm: "ngành Tư pháp" và "cơ quan Tư pháp" không ạ?
   
  Báo quản trị |  
 • #38935   12/12/2008

  PhanAnhCuong
  PhanAnhCuong
  Top 75
  Lớp 4

  Hải Phòng, Việt Nam
  Tham gia:07/06/2008
  Tổng số bài viết (865)
  Số điểm: 5415
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 22 lần


  thuongluong306 viết:

  - Thưa bác Cương có phải có 2 khái niệm: "ngành Tư pháp" và "cơ quan Tư pháp" không ạ?


  Theo tôi thì đúng vậy!
  Nhưng tất cả những gì tôi viết ở trên là quan điểm của cá nhân tôi thôi. Còn các thành viên khác thì sao?
   
  Báo quản trị |  
 • #38936   13/12/2008

  huchiwarathasochi
  huchiwarathasochi

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:13/12/2008
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  CƠ QUAN TƯ VẤN PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC LÀ CƠ QUAN NÀO/ NHIỆM VỤ VÀ CÔNG VIỆC CỦA CƠ QUAN ĐÓ RA SAO?

  hiện em đang là sinh viên kinh tế nhưng thik am hiểu về luật,qua sách báo em có biết về tư vấn pháp lí,vậy cho phép em hỏi cơ quan nhà nước có tổ chức nào tư vấn pháp lí hay không,có nhất thiết là 1 cơ quan trực thuộc nhà nước hay các công ty luật,trung tâm luật hay các hiệp hội luật được thành lập với tư cách cá nhân . Nhiệm vụ ,chức năng của cơ quan này như thế nào, có thể cho em biết rõ hơn ?em chân thành cảm ơn.
   
  Báo quản trị |  
 • #38937   16/12/2008

  PhanAnhCuong
  PhanAnhCuong
  Top 75
  Lớp 4

  Hải Phòng, Việt Nam
  Tham gia:07/06/2008
  Tổng số bài viết (865)
  Số điểm: 5415
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 22 lần


  Bạn huchiwarathasochi thân mến, tôi không có ý định trách cứ gì bạn nhưng tôi cũng muốn nhắc bạn nên để ý xem chủ đề ở đây là gì? Bạn gửi câu hỏi tại đây là không đúng chủ đề. Tuy vậy, vì bạn viết "hiện em đang là sinh viên kinh tế nhưng thik am hiểu về luật" là tôi đã thấy rất đáng trân trọng nên tôi xin mạn phép bác mod ở đây, tham gia thảo luận cùng bạn. 

  Theo sự hiểu biết của tôi thì trong các cơ quan nhà nước KHÔNG có cơ quan, tổ chức nào có tên gọi "tư vấn pháp lí". 

  Những cơ quan, tổ chức có chức năng tương tự bao gồm:

  Nhà nước: 
  Trung tâm trợ giúp pháp lý thuộc các sở Tư pháp. Hiện nay, ở các sở Tư pháp 63 tỉnh thành đều có trung tâm trợ giúp pháp lý. Đây là các cơ quan nhà nước, hoạt động bằng ngân sách nhà nước để trợ giúp pháp lý miễn phí cho các đối tượng chính sách như thân nhân liệt sỹ, thương binh... hoặc người nghèo. Các dịch vụ mà trung tâm này cung cấp có thể là tư vấn pháp luật hoặc thuê luật sư (do ngân sách nhà nước chi trả) nhằm bảo vệ quyền lợi của các đối tượng chính sách trước toà án, thậm chí là thuê luật sư bào chữa cho các bị can, bị cáo là đối tượng chính sách.

  Ngoài nhà nước: 
    1. Các trung tâm tư vấn pháp luật của các tổ chức chính trị- xã hội như hội phụ nữ, liên đoàn lao động, hội cựu chiến binh, đoàn thanh niên v.v... Theo tôi biết thì các trung tâm này được thành lập và hoạt động chủ yếu là ở các thành phố, các tỉnh có đông dân cư. Nhiệm vụ của các trung tâm này chủ yếu là tư vấn pháp luật cho thành viên của chính các tổ chức chính trị - xã hội đó.
    2. Các Văn phòng luật sư và các Cty luật. Đây chính là nơi chủ yếu hiện nay cung cấp đủ các loại dịch vụ về pháp lý cho mọi đối tượng.

   
  Báo quản trị |  
 • #39101   26/03/2009

  hocvienlawsoft
  hocvienlawsoft

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/11/2008
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Thẩm quyền HĐND cấp xã

  Xin hỏi Luật sư HĐND cấp xã có đủ thẩm quyền ra nghị quyết chia tách bản ở địa phương mình thành nhiều bản hay không?
   
  Báo quản trị |  
 • #39102   26/03/2009

  thuongluong306
  thuongluong306
  Top 100


  Cao Bằng, Việt Nam
  Tham gia:17/10/2008
  Tổng số bài viết (644)
  Số điểm: 1670
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 36 lần


  hocvienlawsoft viết:
  Xin hỏi Luật sư HĐND cấp xã có đủ thẩm quyền ra nghị quyết chia tách bản ở địa phương mình thành nhiều bản hay không?


  Chào bạn, câu hỏi này bạn hỏi LS, nhưng tôi xin mạn phép trả lời:  theo quy định tại khoản 4 điều 34 Luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003 quy định:
  HĐND cấp xã có quyền: Thông qua đề án thành lập mới, nhập, chia và điều chỉnh địa giới hành chính ở địa phương đề nghị cấp trên xem xét, quyết định.
  Theo quy định này, HĐND cấp xã muốn chia tách một thôn bản thành nhiều thôn bản thì phải ra Nghị quyết thông qua việc chia tách đó trong kỳ họp của HĐND cấp xã và Nghị quyết đó được trình lên HĐND cấp huyện và HĐND cấp huyện ra Nghị quyết Phê chuẩn trong kỳ họp của HĐND cấp huyện.
  Thân mến!

   
  Báo quản trị |  
 • #39565   17/01/2010

  lethikiemhuong
  lethikiemhuong

  Sơ sinh

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:03/12/2009
  Tổng số bài viết (6)
  Số điểm: 50
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  điều kiện xét đề bạt, bổ nhiệm

  khi lấy ý kiến tập thể để đề nghị bổ nhiệm danh sách đưa ra 2 người, kết quả 1 người gần 50% và 1 ngưi tỉ lệ hơn 50% vậy có thể đề nghị người có tỉ lệ hơn 50% là đúng hay không đúng?
   
  Báo quản trị |  
 • #39566   17/01/2010

  ntdieu
  ntdieu
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:11/02/2009
  Tổng số bài viết (14840)
  Số điểm: 99029
  Cảm ơn: 3423
  Được cảm ơn 5281 lần
  SMod

  Điều kiện đặt ra trước khi lấy ý kiến tập thể là gì ?

  Nếu chỉ yêu cầu chọn người nào được tỷ lệ ủng hộ cao hơn thì lấy người có tỷ lệ hơn 50% là đúng.

  Nếu yêu cầu ban đầu là người thắng cuộc phải được ít nhất 2/3 (67%) số phiếu ủng hộ thì "hơn 50%" chưa chắc đã đạt yêu cầu.
   
  Báo quản trị |  
 • #353410   31/10/2014

  trunghieu6592
  trunghieu6592
  Top 200
  Male
  Lớp 2

  Đăk Lăk, Việt Nam
  Tham gia:23/09/2014
  Tổng số bài viết (401)
  Số điểm: 3645
  Cảm ơn: 33
  Được cảm ơn 129 lần


  Ở Việt Nam không 3 quyền phân lập mà có sự phân công phối hợp và kiểm soát giữa ba quyền này. do đó việc phân định cơ quan nào là lập pháp, tư pháp, hành pháp còn tương đối chưa rõ ràng. Tùy theo quan điểm của mỗi người. 

  Điển hình Bộ Tư pháp là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác xây dựng và thi hành pháp luật, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, phổ biến, giáo dục pháp luật; quản lý nhà nước về thi hành án dân sự, thi hành án hành chính, hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính và thi hành án và các công tác tư pháp khác trong phạm vi cả nước; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

  như vậy bộ tư pháp này là cơ quan gì? ở câu đầu tiên mình xác định bộ tư pháp là cơ quan thuộc chính phủ => Cơ quan hành pháp. câu thứ 2 quản lý nhà nước về xây dựng pháp luật => mang yếu yếu tố của lập pháp.  

  Do đó việc phân định cơ quan đó chưa rõ ràng. 

   
  Báo quản trị |