Hỏi về tách thửa đất.

Chủ đề   RSS   
 • #106597 30/05/2011

  nhocbuidoi

  Sơ sinh

  Đăk Lăk, Việt Nam
  Tham gia:30/05/2011
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 95
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 0 lần


  Hỏi về tách thửa đất.

  Gửi luật sư!

  Nhà em trước đây có một miếng đất rộng 2000m2, trong đó diện tích đất nhà ở là 400m2. Sau này ba em có chia cho chú của em một phần miếng đất của nhà mình (cụ thể là chia đôi). 
  Khi sau này khi chia cắt sổ, chú em mang giấy tờ đi làm. Sau khi hoàn tất giấy tờ nhà em có sổ đỏ mới với diện tích 1000m2, trong đó còn 200m2 là đất nhà ở, phần còn lại 800m2 là đất vườn.

  Xin luật sư cho em hỏi là: Xét về mặt luật phát thì khi chia cắt đất đai thì nhà em phải chia đôi luôn diện tích đất sử dụng nhà ở 400m2 và còn lại 200m2; hay là có quyền không chia phần đất nhà ở, tức là sau khi chia cắt nhà em còn lại 400m2 đất nhà ở và 600m2 đất vườn?

  Xin luật sư giúp em vấn đề này. Xin cảm ơn luật sư rất nhiều.
   
  6418 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #106614   30/05/2011

  ls_lexuanhiep
  ls_lexuanhiep
  Top 200


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:20/08/2008
  Tổng số bài viết (406)
  Số điểm: 2071
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 73 lần


  Chào em,

  Nếu miếng đất trên thuộc di sản thừa kế thì việc chú em tách thửa như em nêu là đúng.

  Nếu miếng trên do ba em đứng tên quyền sử dụng thì ba em có toàn quyền phân chia theo ý chí của ba em.

  Thân mến
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn ls_lexuanhiep vì bài viết hữu ích
  nhocbuidoi (30/05/2011)
 • #106669   30/05/2011

  nhocbuidoi
  nhocbuidoi

  Sơ sinh

  Đăk Lăk, Việt Nam
  Tham gia:30/05/2011
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 95
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 0 lần


  Xin cảm ơn phản hồi của LS.

  Miếng đất trên là do ba của em đứng tên, nhưng lúc chia thì chú em cần giấy tờ để vay thế chấp ngân hàng. Vì thế ba em có đưa sổ cho chú đi làm. Em chỉ biết là sau khi làm thì chú em có đưa một tờ giấy bảo ba em ký vào thôi.

  Theo em được biết thì điều 19  Nghị định 84/2007/NĐ-CP thì khi chia/ tách thửa thì cần phải có đơn xin tách thửa của chủ hộ. Nhưng đằng này lại không có đơn đó.

  Xin luật sư cho biết là nếu tách bìa mà làm như thế thì đúng hay là sai? Nếu sai thì mình có cách nào để khắc phục hay không?

  Xin cảm ơn luật sư rất nhiều.  #2200c1; line-height: 19px; -webkit-text-decorations-in-effect: underline; font-size: medium; font-family: arial, sans-serif;">Nghị định 84/2007/NĐ-CP
  #2200c1; line-height: 19px; -webkit-text-decorations-in-effect: underline; font-size: medium; font-family: arial, sans-serif;">Nghị định 84/2007/NĐ-CP
  #2200c1; line-height: 19px; -webkit-text-decorations-in-effect: underline; font-size: medium; font-family: arial, sans-serif;">Nghị định 84/2007/NĐ-CP
   
  Báo quản trị |  
 • #194584   18/06/2012

  buiduckhang
  buiduckhang

  Male
  Sơ sinh

  Thái Nguyên, Việt Nam
  Tham gia:18/06/2012
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Vợ chồng tôi có sổ đỏ 3000m2 nay muốn tách cho 2 con gái đã đến tuổi trưởng thành, xin hỏi hồ sơ xin tách thửa phải làm mấy bộ, hồ sơ cần những giấy tờ gì ?

   
  Báo quản trị |  
 • #194700   19/06/2012

  nguyenkhanhchinh
  nguyenkhanhchinh
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/09/2011
  Tổng số bài viết (6840)
  Số điểm: 79446
  Cảm ơn: 1955
  Được cảm ơn 3773 lần


  buiduckhang viết:

  Vợ chồng tôi có sổ đỏ 3000m2 nay muốn tách cho 2 con gái đã đến tuổi trưởng thành, xin hỏi hồ sơ xin tách thửa phải làm mấy bộ, hồ sơ cần những giấy tờ gì ?

  Chào chú!

  Theo quy định tại điều 19 Nghị định84/2007/NĐ-CP (một số cụm từ đã được sửa đổi tại Nghị định88/2009/NĐ-CP nhưng thủ tục không thay đổi), xin trích dẫn để chú biết:

  1. Hồ sơ tách thửa hoặc hợp thửa gồm có:

  a) Đơn xin tách thửa hoặc hợp thửa của người sử dụng đất đối với trường hợp tách thửa, hợp thửa theo yêu cầu của người sử dụng đất và trường hợp tách thửa, hợp thửa do nhận quyền sử dụng đất quy định tại điểm k và điểm l khoản 1 Điều 99 Nghị định số181/2004/NĐ-CP;

  b) Giấy chứng nhận hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai; trường hợp tách thửa, hợp thửa do nhận quyền sử dụng đất quy định tại điểm k và điểm l khoản 1 Điều 99 Nghị định số181/2004/NĐ-CP thì phải có thêm văn bản quy định tại điểm a khoản 1 Điều 140 Nghị định số181/2004/NĐ-CP.

  2. Việc tách thửa, hợp thửa theo nhu cầu của người sử dụng đất được thực hiện như sau:

  a) Người sử dụng đất có nhu cầu xin tách thửa hoặc hợp thửa lập một (01) bộ hồ sơ nộp tại Sở Tài nguyên và Môi trường nếu là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài; nộp tại Phòng Tài nguyên và Môi trường nếu là hộ gia đình, cá nhân; 

  b) Ngay trong ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ hoặc chậm nhất là ngày làm việc tiếp theo, Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường (gọi chung là cơ quan Tài nguyên và Môi trường) có trách nhiệm gửi hồ sơ cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc để chuẩn bị hồ sơ địa chính;

  c) Đối với trường hợp hợp thửa không phải trích đo địa chính thì ngay trong ngày nhận được hồ sơ hoặc chậm nhất là ngày làm việc tiếp theo, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm làm trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính và gửi đến cơ quan Tài nguyên và Môi trường cùng cấp.

  Đối với trường hợp tách thửa hoặc trường hợp hợp thửa mà phải trích đo địa chính thì trong thời hạn không quá bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm làm trích đo địa chính thửa đất mới tách hoặc mới hợp thửa, làm trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính và gửi đến cơ quan Tài nguyên và Môi trường cùng cấp;

  d) Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính, Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm trình Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thửa đất mới; Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm ký Giấy chứng nhận cho thửa đất mới trong trường hợp được ủy quyền hoặc trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ký Giấy chứng nhận cho thửa đất mới trong trường hợp không được ủy quyền;

  đ) Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ trình, Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền xem xét, ký và gửi Giấy chứng nhận cho cơ quan Tài nguyên và Môi trường trực thuộc;

  e) Ngay trong ngày nhận được Giấy chứng nhận đã ký hoặc chậm nhất là ngày làm việc tiếp theo, cơ quan Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm trao bản chính Giấy chứng nhận đối với thửa đất mới cho người sử dụng đất; gửi bản lưu Giấy chứng nhận đã ký, bản chính Giấy chứng nhận đã thu hồi hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1,  2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai đã thu hồi cho Văn phòng đăng ký quyền         sử dụng đất trực thuộc; gửi thông báo biến động về sử dụng đất cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường để chỉnh lý hồ sơ địa chính gốc.

  0917 313 339

   
  Báo quản trị |  
 • #194723   19/06/2012

  leanhthu
  leanhthu
  Top 50
  Male
  Lớp 12

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:10/11/2008
  Tổng số bài viết (1840)
  Số điểm: 18030
  Cảm ơn: 654
  Được cảm ơn 1145 lần


              Chào chú !

   Tại điều 19 Nghị định 84/2007NĐ-CP ngày 25/5/2007 về việc Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đối với thửa đất.

  - Hồ sơ, trình tự, thủ tục tách thửa cụ thể quy định như sau:

  Các giấy tờ cần có trong Hồ sơ tách thửa:

  a) Đơn xin tách thửa của người sử dụng đất;

  b) Giấy chứng nhận hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai; 2. Việc tách thửa,của người sử dụng đất được thực hiện như sau:

  a) Người sử dụng đất có nhu cầu xin tách thửa (01) bộ hồ sơ nộp tại Phòng Tài nguyên và Môi trường; 

  b) Ngay trong ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ hoặc chậm nhất là ngày làm việc tiếp theo,  Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm gửi hồ sơ cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc để chuẩn bị hồ sơ địa chính;

  Đối với trường hợp tách thửa mà phải trích đo địa chính thì trong thời hạn không quá bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm làm trích đo địa chính thửa đất mới tách trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính và gửi đến cơ quan Tài nguyên và Môi trường cùng cấp;

  d) Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính, Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm trình Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thửa đất mới;

  đ) Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ trình, Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền xem xét, ký và gửi Giấy chứng nhận cho cơ quan Tài nguyên và Môi trường trực thuộc;

  e) Ngay trong ngày nhận được Giấy chứng nhận đã ký hoặc chậm nhất là ngày làm việc tiếp theo, cơ quan Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm trao bản chính Giấy chứng nhận đối với thửa đất mới cho người sử dụng đất; gửi bản lưu Giấy chứng nhận đã ký, bản chính Giấy chứng nhận đã thu hồi hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai 2003 đã thu hồi cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc; gửi thông báo biến động về sử dụng đất cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường để chỉnh lý hồ sơ địa chính gốc.

  Để được giải đáp mọi thắc mắc vui lòng liên hệ, LS. Lê Văn Thư - SĐT: 0977184216 ; Công ty Luật TNHH Thành Thái

  Trụ sở: Tổ 13, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

  Tel: SĐT 0977184216, Email: luatthanhthai@gmail.com; facebook: https://www.facebook.com/luatthanhthai.vn/; skype: leanhthu307

  Trân trọng!

   
  Báo quản trị |