Hỏi vể luật viên chức

Chủ đề   RSS   
 • #451069 05/04/2017

  Hỏi vể luật viên chức

  Các bác cho em vào đề luôn.
  Tháng 1/2014 vợ em được ký hợp đồng 1 năm tại một cơ quan HCSN cấp tỉnh, ngành dọc theo diện tuyển đặc cách (thu hút vì có bằng đại học, đại loại thế).
  Đến tháng 1/2016, vợ em được ký hợp đồng không xác định thời hạn (Viên chức ngạch chuyên viên).
  Đến tháng 2/2017, cơ quan cấp trung ương có gửi công văn về tỉnh có nói rõ là trước đây tỉnh tuyển đặc cách sai quy định và yêu cầu phải chấm dứt hợp đồng với các trường hợp được tuyển đặc cách này (Cả nước có trên 100 trường hợp thì phải).
  Các bác cho em hỏi là việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động như vậy có đúng không? Bởi vì em được biết là theo luật viên chức, đơn vị sử dụng lao động chỉ được phép chấm dứt hợp đồng lao động trong các trường hợp:
  1. Người lao động có nguyện vọng bằng văn bản.
  2. Người lao động vi phạm kỷ luật ngành.
  3. Người lao động vi phạm luật pháp.
  Em cảm ơn các bác./

   
  2590 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #451170   07/04/2017

  hoangluathoc
  hoangluathoc

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/11/2016
  Tổng số bài viết (20)
  Số điểm: 175
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 5 lần


  Điều 29. Đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc

  1. Đơn vị sự nghiệp công lập được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức trong các trường hợp sau:

  a) Viên chức có 02 năm liên tiếp bị phân loại đánh giá ở mức độ không hoàn thành nhiệm vụ;

  b) Viên chức bị buộc thôi việc theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 52 và khoản 1 Điều 57 của Luật này;

  c) Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn bị ốm đau đã điều trị 12 tháng liên tục, viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc xác định thời hạn bị ốm đau đã điều trị 06 tháng liên tục mà khả năng làm việc chưa hồi phục. Khi sức khỏe của viên chức bình phục thì được xem xét để ký kết tiếp hợp đồng làm việc;

  d) Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác theo quy định của Chính phủ làm cho đơn vị sự nghiệp công lập buộc phải thu hẹp quy mô, khiến vị trí việc làm mà viên chức đang đảm nhận không còn;

  đ) Khi đơn vị sự nghiệp công lập chấm dứt hoạt động theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

  2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập phải báo cho viên chức biết trước ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng làm việc không xác định thời hạn hoặc ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng làm việc xác định thời hạn. Đối với viên chức do cơ quan quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện tuyển dụng, việc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc do người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định sau khi có sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan quản lý đơn vị sự nghiệp công lập.

  3. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập không được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức trong các trường hợp sau:

  a) Viên chức ốm đau hoặc bị tai nạn, đang điều trị bệnh nghề nghiệp theo quyết định của cơ sở chữa bệnh, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này;

  b) Viên chức đang nghỉ hàng năm, nghỉ về việc riêng và những trường hợp nghỉ khác được người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập cho phép;

  c) Viên chức nữ đang trong thời gian có thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 36 tháng tuổi, trừ trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập chấm dứt hoạt động.

  4. Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nhưng phải thông báo bằng văn bản cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập biết trước ít nhất 45 ngày; trường hợp viên chức ốm đau hoặc bị tai nạn đã điều trị 06 tháng liên tục thì phải báo trước ít nhất 03 ngày.

  5. Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trong các trường hợp sau:

  a) Không được bố trí theo đúng vị trí việc làm, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm các điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng làm việc;

  b) Không được trả lương đầy đủ hoặc không được trả lương đúng thời hạn theo hợp đồng làm việc;

  c) Bị ngược đãi; bị cưỡng bức lao động;

  d) Bản thân hoặc gia đình thật sự có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng;

  đ) Viên chức nữ có thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở chữa bệnh;

  e) Viên chức ốm đau hoặc bị tai nạn đã điều trị từ 03 tháng liên tục mà khả năng làm việc chưa hồi phục.

  6. Viên chức phải thông báo bằng văn bản về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập biết trước ít nhất 03 ngày đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c, đ và e khoản 5 Điều này; ít nhất 30 ngày đối với trường hợp quy định tại điểm d khoản 5 Điều này.

  Như vậy Khi đơn vị sự nghiệp công lập chấm dứt hoạt động theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền là đúng với quy định pháp luật nhé bạn

   
  Báo quản trị |  
 • #451220   08/04/2017

  hvquyen1
  hvquyen1
  Top 50
  Lớp 9

  Bắc Ninh, Việt Nam
  Tham gia:20/09/2012
  Tổng số bài viết (1606)
  Số điểm: 11550
  Cảm ơn: 167
  Được cảm ơn 812 lần


  Thông tin bạn duchai57 đưa ra không đủ để xác định việc trung ương yêu cầu chấm dứt hợp đồng là đúng hay sai. Theo tôi dự đoán thì là đúng, bởi vì nếu ra quyết định tuyển dụng sai thì phải thu hồi quyết định sai đó, có nghĩa là phải chấm dứt cái Hợp đồng làm việc đã ký sai kia do việc tuyển dụng viên chức sai. Chứ không phải là dạng đơn phương chấm dứt Hợp đồng làm việc mà phải cần điều kiện như các bạn đã dẫn.

  Tuy nhiên vợ bạn vẫn có thể được tiếp tục làm việc ở chức danh đang đảm nhiệm đó với tư cách là lao động hợp đồng (không phải là viên chức) ký Hợp đồng lao động nếu vị trí việc làm đó vẫn còn và chưa có viên chức nào thay thế.

  Đôi lời trao đổi để bạn tham khảo.

   
  Báo quản trị |