Hỏi về kéo dài thời gian nâng lương

Chủ đề   RSS   
 • #418829 17/03/2016

  phamtrungsi.c20

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:16/03/2016
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Hỏi về kéo dài thời gian nâng lương

  Theo Thông tư 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013

  b) Kéo dài 06 (sáu) tháng đối với các trường hợp:

  - Cán bộ, công chức bị kỷ luật khiển trách hoặc cảnh cáo;

  - Viên chức và người lao động bị kỷ luật cảnh cáo;

  - Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động không hoàn thành nhiệm vụ được giao hằng năm; trường hợp trong thời gian giữ bậc có 02 năm không liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ được giao thì mỗi năm không hoàn thành nhiệm vụ được giao bị kéo dài 06 (sáu) tháng.

  c) Kéo dài 03 (ba) tháng đối với viên chức và người lao động bị kỷ luật khiển trách.

  d) Trường hợp vừa không hoàn thành nhiệm vụ được giao vừa bị kỷ luật thì thời gian kéo dài nâng bậc lương thường xuyên là tổng các thời gian bị kéo dài quy định tại các Điểm a, b và c Khoản này.ảng viên bị kỷ luật Đảng thì thực hiện theo quy định tại Khoản 6 Điều 2 Quy định số 181-QĐ/TW ngày 30 tháng 3 năm 2013 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Việc kéo dài thời gian nâng bậc lương thường xuyên được căn cứ vào hình thức xử lý kỷ luật do cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động quyết định theo quy định của pháp luật.

  Mọi người cho hỏi:

  -Tôi là viên chức đơn vị sự nghiệp công lập hưởng lương bậc 1 ngày 01/4/2013 ngạch chuyên viên năm 2014 tôi không hoàn thành nhiệm vụ được giao vậy tôi có bị kéo dài thời gian nâng lương 06 tháng không hay phải đến lần thứ 2 không liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ mới tính kéo dài thời gian nâng lương.

  - Nếu tôi không hoàn thành nhiệm vụ và kỷ luật khiển trách thì thời gian kéo dài nâng lương của tôi là 09 tháng có đúng không?

  cám ơn!

   
  2511 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #418903   18/03/2016

  hvquyen1
  hvquyen1
  Top 50
  Lớp 9

  Bắc Ninh, Việt Nam
  Tham gia:20/09/2012
  Tổng số bài viết (1606)
  Số điểm: 11550
  Cảm ơn: 167
  Được cảm ơn 812 lần


  Chào bạn.

  - Ngay trong điều khoản bạn trích đã có câu: "trường hợp trong thời gian giữ bậc có 02 năm không liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ được giao thì mỗi năm không hoàn thành nhiệm vụ được giao bị kéo dài 06 (sáu) tháng." ----> có nghĩa là 1 năm không hoàn thành nhiệm vụ bị kéo dài 6 tháng; 2 năm không liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ bị kéo dài 12 tháng. Do vậy trường hợp của bạn là bị kéo dài 6 tháng.

  - Câu hỏi thứ 2 của bạn là đúng.

   
  Báo quản trị |