Hỏi về đền bù giải phóng mặt bằng

Chủ đề   RSS   
 • #367931 16/01/2015

  Belthazor

  Sơ sinh

  Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình, Việt Nam
  Tham gia:24/07/2014
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 90
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Hỏi về đền bù giải phóng mặt bằng

  Xin hỏi luật sư 1 vấn đề sau 

  01 hộ dân đang canh tác trên mảnh đất xâm canh (đất xâm canh là đất canh tác trên địa phương khác không thuộc hộ khẩu thường trú); 01 hộ khai báo đây là đất mà ông cha mình đã cải tạo và canh tác từ những năm 1950 nhưng trong quá trình canh tác không khai báo và nộp bất kỳ một khoản phí nào cho cơ quan có thẩm quyền, từ khi họ canh tác đến khi có Quyết đinh thu hồi đất năm 2012;

  - Ngoài các diện tích 01 hộ dân tự canh tác trên hộ dân đó đã được HTX nơi mình đăng ký hộ khẩu thường trú giao đất nông nghiệp theo định mức nhân khẩu quy định tại Nghị định 64/CP ngày 27/9/1993 của Chính phủ;
  - Trong hồ sơ quản lý đất đai của xã:Trên bản đồ mục kê và địa chính của xã những năm 1986, 1996 thì các thửa đất trên thuộc đất công ích của xã quản lý và năm 1994 UBND xã đã giao đất cho các HTX thuê, khoán và một phần giao đất sử dụng ổn định lâu dài theo Nghị định 64/CP ngày 27/9/1993 của Chính phủ, nhưng trên thực tế còn một số mảnh đất các hợp tác xã đã bỏ không canh tác (vì lý do đất xấu) do đó 01 hộ dân nói trên đã tự ý đến canh tác và cho đó là đất của mình tự khai hoang, cải tạo;
  -  01 hộ dân không có bất kỳ các giấy tờ nào quy định tại Khoản 1, Điều 50 Luật Đất đai năm 2003 và đất do UBND xác nhận là đất công ích của UBND xã nên không xác nhận cho các hộ dân là đất không có tranh chấp;
             - Khi có quyết định giải phóng mặt bằng năm 2012 vì là đất công ích xã nên số tiền đền bù đã được UBND xã tiếp nhân, 01 hộ dân không đồng ý với Quyết định trên và có đơn khiếu nại và đòi được đền bù theo các điều sau:“Điểm c, Khoản 1, Điều 44 và Điểm c, Khoản 1, Điều 45 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ về đất khi Nhà nước thu hồi; Điểm a, Khoản 2, Điều 16 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP về bồi thường đất nông nghiệp; Khoản 8, Điều 8 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất”
      Rất mong được ý kiến luật sư:
          - Có thể áp dụng Khoản 9, Điều 8, 197/2004/NĐ-CP: " 9. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà trước đây Nhà nước đã có quyết định quản lý trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước, nhưng trong thực tế Nhà nước chưa quản lý, mà hộ gia đình, cá nhân đó vẫn sử dụng." để các hộ dân được điều kiện đền bù đất được không? Nếu được thì cần làm các thủ tục gì để được đền bù; và các khoản phí phải đóng trong quá trình sử dụng đất trong quá trình sử dụng?
   
  2957 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận