hỏi về chia di sản thừa kế

Chủ đề   RSS   
 • #310370 21/02/2014

  hỏi về chia di sản thừa kế

  Vợ chồng ông bà: A và B có 4 người con chung là C,D,E,F.
  Ông A qua đời vào tháng 02/2006 có để lại di chúc cho B là 1/4 di sản 
  Cho C là 1/2 di sản cón 1/4 di sản ông không định đoạt trong di trúc .
  Sau khi ông A qua đời anh C mai táng hết 12 triệu đồng .
  Biết rằng tài sản chung hợp nhất của A và B là 360 triệu đồng . Hãy chia di sản thừa kế của ông A.
  rất mong được mọi người quan tâm cùng em thảo luận vấn đề này ạ
   
  2131 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #310378   21/02/2014

  TRUTH
  TRUTH
  Top 10
  Male
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/05/2013
  Tổng số bài viết (4668)
  Số điểm: 32985
  Cảm ơn: 667
  Được cảm ơn 1151 lần


  Đính chính lại là di chúc chứ không phải di trúc ha bạn, học luật thì cần chú ý chính tả một chút.

  Về phần chia thừa kế thì mình chỉ bạn cách làm rồi bạn tự giải quyết chứ mình không làm dùm.

  Để làm bài thừa kế thì đầu tiên bạn cần vẽ sơ đồ thừa kế thoe từng bậc hàng ra, cái này ở trường giáo viên có chỉ rồi, sau đó chia thừa kế theo di chúc trước rồi phần còn lại chia theo không có di chúc. Khi chia cần chú ý những quy định sau:

  Điều 683. Thứ tự ưu tiên thanh toán

  Các nghĩa vụ tài sản và các khoản chi phí liên quan đến thừa kế được thanh toán theo thứ tự sau đây:

  1. Chi phí hợp lý theo tập quán cho việc mai táng;

  2. Tiền cấp dưỡng còn thiếu;

  3. Tiền trợ cấp cho người sống nương nhờ;

  4. Tiền công lao động;

  5. Tiền bồi thường thiệt hại;

  6. Thuế và các khoản nợ khác đối với Nhà nước;

  7. Tiền phạt;

  8. Các khoản nợ khác đối với cá nhân, pháp nhân hoặc chủ thể khác;

  9. Chi phí cho việc bảo quản di sản;

  10. Các chi phí khác.

  Điều 669. Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc

  Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật, nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó, trừ khi họ là những người từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 642 hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều 643 của Bộ luật này:

  1. Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;

  2. Con đã thành niên mà không có khả năng lao động.

   
  Báo quản trị |