Hỏi về cách kê khai bảng kê 01-2/GTGT

Chủ đề   RSS   
 • #302128 13/12/2013

  Hỏi về cách kê khai bảng kê 01-2/GTGT

  Tôi xin nhờ Thư viện pháp luật tư vấn giúp tôi cách kê khai các hóa đơn chứng từ đầu vào trên bảng kê này, và tôi muốn hỏi các Hóa đơn bán hàng thông thường có phải kê vào bảng kê này không? Và theo thông tư hướng dẫn nào của Tổng Cục Thuế?

  Mục 5 - Hàng hóa, dịch vụ không phải tổng hợp trên tờ khai 01/GTGT gồm những hàng hóa, dịch vụ nào? Và theo thông tư hướng dẫn nào của Tổng Cục Thuế và Bộ Tài chính?

   
  2996 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận