Hỏi về: Bồi thường về cây trồng vật kiến trúc

Chủ đề   RSS   
 • #235549 26/12/2012

  huyendenbu

  Male
  Sơ sinh

  Lâm Đồng, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2012
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 75
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Hỏi về: Bồi thường về cây trồng vật kiến trúc

  Tôi có thửa đất nhà Nước thu hồi để phục vụ Dựa án. Năm 2011 được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định phê duyệt chi phí bồi thường nhưng đến thời điểm hiện tại tôi chưa nhận được tiền bồi thường. Năm 2012 Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quyết định mới về Đơn giá cây trồng để tính toán bồi thường. Xin hỏi Luật sư tôi có được tính bổ sung giá cây trồng mới hay không? Cảm ơn Ls!

   

   
  5902 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #235611   26/12/2012

  BachThanhDC
  BachThanhDC
  Top 10
  Cao học

  Nghệ An, Việt Nam
  Tham gia:01/12/2009
  Tổng số bài viết (5291)
  Số điểm: 50883
  Cảm ơn: 1843
  Được cảm ơn 3557 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Chào bạn!

  1/ Vấn đề bạn hỏi được quy định tại Điều 12 Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT. Cụ thể như sau:

  Điều 12. Bồi thường đối với cây trồng, vật nuôi

   

  Bồi thường đối với cây trồng, vật nuôi thực hiện theo quy định tại Điều 24 của Nghị định số197/2004/NĐ-CP và được quy định cụ thể như sau:

  1. Mức bồi thường đối với cây hàng năm bằng giá trị sản lượng thu hoạch của một (01) vụ thu hoạch. Giá trị sản lượng của một (01) vụ thu hoạch được tính theo năng suất cao nhất trong ba (03) năm trước liền kề của cây trồng chính tại địa phương theo thời giá trung bình của nông sản cùng loại ở địa phương tại thời điểm thu hồi đất.

  2. Cây lâu năm bao gồm cây công nghiệp, cây ăn quả, cây lấy gỗ, lấy lá, cây rừng quy định tại khoản 1 Điều 2 của Nghị định số 74-CP ngày 25 tháng 10 năm 1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp, khi Nhà nước thu hồi được bồi thường theo giá trị hiện có của vườn cây, giá trị này không bao gồm giá trị quyền sử dụng đất. Giá trị hiện có của vườn cây lâu năm để tính bồi thường được xác định như sau:

  a) Cây trồng đang ở chu kỳ đầu tư hoặc đang ở thời gian xây dựng cơ bản thì giá trị hiện có của vườn cây là toàn bộ chi phí đầu tư ban đầu và chi phí chăm sóc đến thời điểm thu hồi đất tính thành tiền theo thời giá tại thị trường địa phương;

  b) Cây lâu năm là loại thu hoạch một lần (cây lấy gỗ) đang ở trong thời kỳ thu hoạch thì giá trị hiện có của vườn cây được tính bồi thường bằng (=) số lượng từng loại cây trồng nhân (x) với giá bán một (01) cây tương ứng cùng loại, cùng độ tuổi, cùng kích thước hoặc có cùng khả năng cho sản phẩm ở thị trường địa phương tại thời điểm bồi thường trừ (-) đi giá trị thu hồi (nếu có);

  c) Cây lâu năm là loại thu hoạch nhiều lần (ví dụ như cây ăn quả, cây lấy dầu, nhựa...) đang ở trong thời kỳ thu hoạch thì giá trị hiện có của vườn cây được tính bồi thường là giá bán vườn cây ở thị trường địa phương tại thời điểm bồi thường trừ (-) đi giá trị thu hồi (nếu có);

  d) Cây lâu năm đã đến thời hạn thanh lý thì chỉ bồi thường chi phí chặt hạ cho chủ sở hữu vườn cây.

  Chi phí đầu tư ban đầu, chi phí chăm sóc, chi phí chặt hạ quy định tại khoản này được tính thành tiền theo mức chi phí trung bình tại địa phương do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể đối với từng loại cây.

  3. Đối với cây trồng và lâm sản phụ trồng trên diện tích đất lâm nghiệp do Nhà nước giao cho hộ gia đình, cá nhân để trồng, khoanh nuôi, bảo vệ, tái sinh rừng, mà khi giao là đất trống, đồi núi trọc, hộ gia đình, cá nhân tự bỏ vốn đầu tư trồng rừng thì được bồi thường theo giá bán cây rừng chặt hạ tại cửa rừng cùng loại ở địa phương tại thời điểm có quyết định thu hồi đất trừ (-) đi giá trị thu hồi (nếu có).

  Bạn đối chiếu các quy định trên để xác định cây trồng của bạn thuộc loại nào. Nếu thuộc loại được đánh dấu màu xanh thì bạn được bồi thường theo quyết định mới của UBND tỉnh năm 2012. Nếu thuộc loại được đánh dấu màu đỏ thì bạn chỉ được bồi thường theo quyết định năm 2011.

  2/ Trao đổi thêm với bạn là nếu đến thời điểm này bạn vẫn chưa nhận được tiền bồi thường về đất mà có sự chênh lệch về giá đất tại thời điểm bồi thường so với giá đất tại thời điểm có quyết định thu hồi đất thì:

  - Nếu việc bồi thường chậm là do lỗi của bạn thì bạn được bồi thường theo hướng không có lợi cho bạn.

  - Nếu việc bồi thường chậm do lỗi của cơ quan có thểm quyền thì bạn được bồi thường theo hướng không có lợi cho bạn.

  Vấn đề này được quy định tại Điều 9 Nghị định 197/2004/NĐ-CP, cụ thể như sau:

  Điều 9. Giá đất để tính bồi thường và chi phí đầu tư vào đất còn lại

   

  2. Trường hợp thực hiện bồi thường chậm được quy định như sau:

  a) Bồi thường chậm do cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bồi thường gây ra mà giá đất tại thời điểm bồi thường do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh công bố cao hơn giá đất tại thời điểm có quyết định thu hồi thì bồi thường theo giá đất tại thời điểm trả tiền bồi thường; nếu giá đất tại thời điểm bồi thường thấp hơn giá đất tại thời điểm có quyết định thu hồi thì bồi thường theo giá đất tại thời điểm có quyết định thu hồi;

  b) Bồi thường chậm do người bị thu hồi đất gây ra, nếu giá đất tại thời điểm bồi thường thấp hơn giá đất tại thời điểm có quyết định thu hồi thì bồi thường theo giá đất tại thời điểm bồi thường; nếu giá đất tại thời điểm bồi thường cao hơn giá đất tại thời điểm có quyết định thu hồi thì bồi thường theo giá đất tại thời điểm có quyết định thu hồi.

  Trân trọng!

   

   

  Hãy làm tất cả những gì trong phạm vi cho phép và khả năng có thể!

   
  Báo quản trị |