HỎI LUẬT SƯ

Chủ đề   RSS   
 • #404376 28/10/2015

  Vuongthuan77

  Sơ sinh

  Thanh Hoá, Việt Nam
  Tham gia:28/10/2015
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  HỎI LUẬT SƯ

  TÔI LÀ GIAO VIÊN THCS ĐÃ CÔNG TÁC TRONG NGHÀNH ĐƯỢC 17 NĂM ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI.NAY TÔI MUỐN THÔI VIỆC TÔI CẦN LÀM NHỮNG THỦ TỤC GÌ.XIN LUẬT SƯ TƯ VẤN GIÚP TÔI.TÔI XIN CẢM ƠN.

  (Yêu cầu bạn lần sau tham gia thảo luận phải viết bằng tiếng Việt có dấu và không sử dụng toàn bộ bằng chữ in hoa, nếu không chúng tôi sẽ xóa tất cả bài viết của bạn)

   
  2959 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #440647   05/11/2016

  Lan2007
  Lan2007

  Female
  Mầm

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:21/04/2014
  Tổng số bài viết (46)
  Số điểm: 839
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 20 lần


  Chào chị, căn cứ vào thông tin mà chị cung cấp, tôi xin được góp ý như sau:

  1.       Về điều kiện thôi việc:

  Chị đã công tác trong ngành 17 năm thì chị là giáo viên là việc theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn (Điều 25 Luật Viên chức 2010).  

  Căn cứ theo quy định tại khoản 4 Điều 29 Luật viên chức 2010 thì chị có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Cụ thể tại khoản 4 Điều 29 như sau:

  Điều 29. Đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc

  4. Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nhưng phải thông báo bằng văn bản cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập biết trước ít nhất 45 ngày; trường hợp viên chức ốm đau hoặc bị tai nạn đã điều trị 06 tháng liên tục thì phải báo trước ít nhất 03 ngày.

  Như vậy nếu chị muốn nghỉ việc thì chị phải thông báo bằng văn bản cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập biết trước ít nhất 45 ngày.

  Ngoài ra theo quy định tại Nghị định 29/2012/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, tại Điều 38 quy định giải quyết thôi việc cho viên chức như sau:

  1. Viên chức được giải quyết thôi việc trong các trường hợp sau:

  a) Viên chức có đơn tự nguyện xin thôi việc được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền đồng ý bằng văn bản;

  b) Viên chức đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc theo quy định tại Khoản 4 và Khoản 5 Điều 29 Luật viên chức;

  [..]

  Như vây, căn cứ vào quy định trên thì chị có quyền xin thôi việc và đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc. Tuy nhiên chị cũng cần phải biết về các trường hợp viên chức chưa được giải quyết thôi việc để xem mình có thuộc một trong các trường hợp đó hay không. Theo quy định tại khoản 2 Điều 38 nghị định này có quy định những trường hợp viên chức chưa được giải  quyết thôi việc như sau :

  2. Viên chức chưa được giải quyết thôi việc nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

  a) Đang bị xem xét xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

  b) Chưa làm việc đủ thời gian cam kết với đơn vị sự nghiệp công lập khi được cử đi đào tạo hoặc khi được xét tuyển;

  c) Chưa hoàn thành việc thanh toán các khoản tiền, tài sản thuộc trách nhiệm của viên chức đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

  d) Do yêu cầu công tác và chưa bố trí được người thay thế.

  Vì vậy nếu thuộc một trong những trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 38 nêu trên thì chị vẫn chưa được giải quyết thôi việc.

  2.  Về Thủ tục giải quyết thôi việc được quy định tại Khoản 3 Điều 38 NĐ 29/2012:

  a) Viên chức có nguyện vọng thôi việc có văn bản gửi người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

  b) Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn, nếu đồng ý cho viên chức thôi việc thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập ra quyết định chấm dứt hợp đồng làm việc; nếu không đồng ý cho viên chức thôi việc thì trả lời viên chức bằng văn bản và nêu rõ lý do theo quy định tại Khoản 2 Điều này.

  c) Trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều này và đồng thời giải quyết chế độ thôi việc cho viên chức theo quy định tại Nghị định này.

  Theo đó:  + Để thực hiện thủ tục thôi việc chị cần gửi đơn xin thôi việc đến Hiệu trưởng trường nơi chị đang công tác.

                     + Chủ thể có thẩm quyền giải quyết: Hiệu trưởng trường nơi chị đang công tác

                     + Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn.

  3.      Về chế độ khi thôi việc

  Theo quy định tại điều 45 Luật Viên chức 2010 quy định về chế độ thôi việc như sau:

  Điều 45. Chế độ thôi việc

  1. Khi chấm dứt hợp đồng làm việc, viên chức được hưởng trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm hoặc chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về lao động và pháp luật về bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

  2. Viên chức không được hưởng trợ cấp thôi việc nếu thuộc một trong các trường hợp sau: […]

  b) Đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc mà vi phạm quy định tại các khoản 4, 5 và 6 Điều 29 của Luật này; […]”.

  Nếu chị xin nghỉ việc, và việc xin nghỉ việc đúng với quy định tại khoản 6 Điều 29 Luật Viên chức 2010 (đơn phương chấm dứt hợp đồng có thông báo bằng văn bản cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập biết trước ít nhất 45 ngày) thì chị sẽ được hưởng trợ cấp thôi việcchế độ bảo hiểm thất nghiệp và các chế độ theo pháp luật về bảo hiểm xã hội.

  Thứ nhất về trợ cấp thôi việc được quy định tại Điều 48 của Bộ luật lao động 2012 như sau:

  1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.

  2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

  3. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc”.

  Trong đó, theo quy định tại khoản 9, Điều 36 Bộ luật lao động 2012 có ghi nhận trường hợp “Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 37 của Bộ luật này”.

  Theo quy định này, thời gian để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động thực tế cho người sử dụng lao động, trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

  Bên cạnh đó, theo Điều 39 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP quy định, trợ cấp thôi việc đối với thời gian công tác của viên chức từ ngày 31/12/2008 trở về trước được tính như sau:

   

  - Cứ mỗi năm làm việc được tính bằng ½ tháng lương hiện hưởng, gồm: Mức lương theo chức danh nghề nghiệp, phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề và hệ số chênh lệch bảo lưu lương (nếu có);

  - Mức trợ cấp thấp nhất bằng 1 tháng lương hiện hưởng;

  - Trường hợp viên chức được tuyển dụng trước ngày 1/7/2003, thời gian làm việc được tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian làm việc (cộng dồn) kể từ khi viên chức có quyết định tuyển dụng đến hết ngày 31/12/2008.

  - Trường hợp viên chức được tuyển dụng từ ngày 1/7/2003 trở về sau, thời gian làm việc được tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian làm việc theo hợp đồng làm việc (cộng dồn) kể từ khi viên chức có quyết định tuyển dụng đến hết ngày 31/12/2008.

  - Trợ cấp thôi việc đối với thời gian công tác của viên chức từ ngày 1/1/2009 đến nay được thực hiện theo quy định của pháp luật về trợ cấp thất nghiệp.

  Thứ hai về trợ cấp thất nghiệp được quy định cụ thể tại Điều 49, 50 của Luật Việc làm 2013.

  Theo đó: Điều kiện hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp:

  a. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

     +  Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

     + Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

  b. Đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động (đối với các trường hợp: Hợp đồng lao động có xác định và không xác định thời hạn)

  - Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động (đối với các trường hợp: Ký hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng)

  c. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm.

  d. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng BHTN.

  Lưu ý:  Để nhận trợ cấp thất nghiệp, trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng làm việc, chị cần nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm. 

  * Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHTN của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp.

     - Nhưng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định

  - Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng BHTN, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.

  - Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày thứ 16, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

  Nếu bạn đáp ứng được điều kiện để được hưởng chế độ nào thì bạn sẽ được hưởng chế độ đó theo đúng quy định của pháp luật.

  Trên đây là thủ tục xin thôi việc và chế độ chị được hưởng khi thôi việc mà chị cần biết. Để được tư vấn cụ thể hơn, chị nên gọi điện để trao đổi trực tiếp với luật sư. Trân trọng.

  NGUYỄN THỊ HƯƠNG - CÔNG TY LUẬT VIỆT KIM (www.vietkimlaw.com)

  M: 043.212.3044 - E: m5.vietkimlaw@gmail.com

  01658.243.874

  Ad: Tầng 5, SHB Building, 34 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội.

   
  Báo quản trị |