Hỏi chế độ chính sách đối với CB không đủ tuổi tái cử theo Hướng dẫn số Số 35 - HD/BTCTW ngày 24/4/2015 của Ban Tổ chức Trung ương

Chủ đề   RSS   
 • #402517 14/10/2015

  Hỏi chế độ chính sách đối với CB không đủ tuổi tái cử theo Hướng dẫn số Số 35 - HD/BTCTW ngày 24/4/2015 của Ban Tổ chức Trung ương

  Tôi sinh tháng 6/1961, công tác tại vùng có phụ cấp khu vực 0,7 đề nghị cho biết tôi có được hưởng các chế độ chính sách theo Nghị định 26/2015/NĐ-CP không? vì theo hướng dẫn này áp dụng đối với tuổi nghỉ hưu chung là 60 tuổi, riêng khu vực 0,7 là 55 tuổi

   

   

   
  2414 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #402590   14/10/2015

  harylupl
  harylupl
  Top 200
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:10/03/2015
  Tổng số bài viết (410)
  Số điểm: 2497
  Cảm ơn: 36
  Được cảm ơn 82 lần


  Theo như Hướng dẫn thì bạn không đủ tuổi áp dụng vì độ tuổi thấp nhất là  Cấp ủy viên cấp tỉnh không đủ tuổi tái cử là nam sinh từ tháng 02-1958.Nên bạn phải xem quy định tại điều 2 Nghị định 26

  Điều 2. Đối tượng áp dụng

  1. Nghị định này được áp dụng đối với cán bộ quy định tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức mà không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và ở xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm).

  2. Cán bộ thuộc đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế không thuộc đối tượng áp dụng Nghị định này.

  Trong đó có đối tượngtheo Luật cán bộ công chức, bạn xem cụ thể  để biết mình có thuộc đối tượng hưởng chính sách theo Nghị định 26 hay không.

   
  Báo quản trị |