hỏi

Chủ đề   RSS   
  • #329385 20/06/2014

    hỏi

    Tôi đi làm từ năm 1986 đến năm 1995 tôi được cơ quan thanh toán cho một khoản tiền 650.000 đồng không có giấy tờ kèm theo, tôi chỉ nhận được bộ hồ sơ đi làm trong đó quyết định đi làm và quyết định biên chế, tôi đã nghỉ một thời gian đến nắm 2004, tôi xin được việc làm và đã đóng bảo hiểm đến nay đã được 9 năm. nay tôi muốn được đóng lại khoản tiền bảo hiểm của 8 năm trước để nối lại năm công tác có được không ? Nếu được đóng thì thủ tục sẽ như thế nào ?

     
    2362 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận