Hóa đơn VAT đầu vào

Chủ đề   RSS   
 • #306863 15/01/2014

  thuthiet1610

  Female
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:25/09/2013
  Tổng số bài viết (7)
  Số điểm: 135
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 0 lần


  Hóa đơn VAT đầu vào

  Các luật sư cho em hỏi  với ạ!

  _ Hóa đơn VAT đầu ra xuất cho dự án vào ngày 18/12 nhưng VAT đầu vào thiếu mất 1 vật tư chưa lấy được VAT . Vậy giờ lấy VAT đầu vào của vật tư đó được không ạ?

  Mong các luật sư tư vấn cho em ạ.!

   
  3649 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #307380   18/01/2014

  TRUTH
  TRUTH
  Top 10
  Male
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/05/2013
  Tổng số bài viết (4668)
  Số điểm: 32985
  Cảm ơn: 667
  Được cảm ơn 1151 lần


  Đối với hóa đơn đầu vào thì bạn được phép kê khai trong vòng 6 tháng nhé

  BỘ TÀI CHÍNH
  TỔNG CỤC THUẾ
  -------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  ---------------

  Số: 3852/TCT-KK
  V/v hóa đơn thuế GTGT kê khai chậm

  Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2013

   

  Kính gửi: Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đô thị Việt Hưng

  Tổng cục Thuế nhận được vướng mắc của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đô thị Việt Hưng đề nghị hướng dẫn vướng mắc về kê khai, khấu trừ bổ sung thuế GTGT đối với các hóa đơn quá thời hạn kê khai. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

  Khoản 7,8 Điều 14 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính quy định nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào: "Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong tháng nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho.

  a) Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ còn sót hóa đơn chưa kê khai, khấu trừ thì được kê khai, khấu trừ bổ sung; thời gian để kê khai, khấu trừ bổ sung tối đa là 6 (sáu) tháng, kể từ tháng phát sinh hóa đơn bỏ sót, trừ trường hợp hướng dẫn tại điểm b khoản này…";

  Và "Số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ, cơ sở kinh doanh được hạch toán vào chi phí để tính thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc tính vào nguyên giá tài sản cố định theo quy định của pháp luật".

  Căn cứ hướng dẫn nêu trên, cơ sở kinh doanh được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với các hóa đơn còn sót trong thời hạn tối đa là 6 (sáu) tháng kể từ thời điểm kê khai của tháng phát sinh hóa đơn bỏ sót.

  Trường hợp Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đô thị Việt Hưng có hóa đơn GTGT đã quá thời hạn kê khai, khấu trừ bổ sung 6 (sáu) tháng kể từ tháng phát sinh thì Công ty không được kê khai, khấu trừ bổ sung. Số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ, Công ty được hạch toán vào chi phí để tính thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc tính vào nguyên giá tài sản cố định theo quy định của pháp luật hiện hành.

  Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đô thị Việt Hưng được biết./.

   
  Báo quản trị |