Hóa đơn đầu ra

Chủ đề   RSS   
 • #116550 09/07/2011

  nguyet1989

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:09/07/2011
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 45
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Hóa đơn đầu ra

  cho e hỏi, em bán hàng ngày 8 mà e xuât1 hoá dơn ngày 30, khách hàng đã xuât1 hoá đơn đâu ra trươc ngày 30,vây5 hoá đơn đâu vào của khách không hơp lê.khách hàng khai báo vơi1 thuê thì khách hàng sẽ bị phạt thê1 nào, bên cty em có bị phạt gì không,vui lòng giải đáp giúp em vơi. Thamks
   
  4487 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #116798   11/07/2011

  tranthibichvan_tax06
  tranthibichvan_tax06
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:31/08/2010
  Tổng số bài viết (3405)
  Số điểm: 82389
  Cảm ơn: 1341
  Được cảm ơn 2744 lần


  Đây là công văn đã cũ,bạn tham khảo để biết được mình làm thế là đúng hay sai nhé !

  BỘ TÀI CHÍNH
  TỔNG CỤC THUẾ
  ******

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ********

  Số: 630/TCT-PCCS
  V/v: Vướng mắc về xuất hóa đơn

  Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2007 

   

  Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

  Thời gian qua, một số Cục Thuế và doanh nghiệp có phản ánh về việc vướng mắc đối với việc xử lý hành vi bán hàng hóa, dịch vụ không xuất hóa đơn, kê khai sai thuế suất thuế GTGT trên hóa đơn và hóa đơn trả lại hàng. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

  1/ Đối với hành vi bán hàng hóa, dịch vụ không xuất hóa đơn:

  Tại điểm 1, mục VI, phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành về in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn quy định: "1.1 Tổ chức, cá nhân khi bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ phải lập hóa đơn theo quy định và giao cho khách hàng.

  1.2 Thời điểm lập hóa đơn: Hóa đơn phải được lập ngay khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ và các khoản thu tiền phát sinh theo quy định".

  Tại điểm 1, mục IV, phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành về thuế GTGT quy định: "Cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT phải sử dụng hóa đơn GTGT…".

  Trường hợp doanh nghiệp bán hàng hóa, dịch vụ nhưng không xuất hóa đơn ngay tại thời điểm chuyển giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ (do nguyên nhân bên mua chưa trả tiền hoặc hai bên không nắm rõ quy định), sau đó cơ quan thuế kiểm tra phát hiện thì xử lý như sau:

  a/ Trường hợp sau khi bán hàng hóa, dịch vụ, mặc dù không xuất hóa đơn nhưng doanh nghiệp bán vẫn kê khai, nộp thuế đối với khoản doanh thu bán hàng này thì bị xử phạt vi phạm theo quy định tại Khoản 2, Điều 14 Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ quy định về in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn và lập lại hóa đơn làm căn cứ kê khai, nộp thuế.

  b/ Trường hợp sau khi bán hàng hóa, dịch vụ, doanh nghiệp bán không xuất hóa đơn và không kê khai, nộp thuế thì xử lý như sau:

  - Nếu thời điểm lập hóa đơn cùng năm so với thời điểm bán hàng (chưa đến thời điểm doanh nghiệp phải quyết toán thuế) thì chỉ xác định là hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn, chứng từ và bị xử phạt theo quy định tại Khoản 2, Điều 7 Nghị định số 89/2002/NĐ-CP nêu trên.

  - Nếu thời điểm lập hóa đơn khác năm so với thời điểm bán hàng (đã qua thời điểm doanh nghiệp phải quyết toán thuế) thì xác định là hành vi trốn thuế và bị xử phạt hành chính theo hướng dẫn tại Thông tư số 41/2004/TT-BTC ngày 18/5/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2004/NĐ-CP ngày 25/02/2004 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế hoặc chuyển hồ sơ sang cơ quan chức năng để xử lý hình sự.

  c/ Sau khi bên bán hàng đã lập hóa đơn giao cho bên mua hàng, bên mua hàng không được khấu trừ, hoàn thuế GTGT tại hóa đơn này. Số thuế GTGT này được tính vào chi phí hợp lý của năm hiện hành lập hóa đơn.


  Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện./.

   

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Vụ Pháp chế;
  - Lưu: VT, PCCS.

  KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
  Phạm Duy Khương


  Cung cấp dịch vụ Đào tạo kế toán trưởng, dịch vụ tư vấn thuế, dịch vụ Setup hệ thống kế toán cho DN

  Dịch vụ soát xét hóa đơn, chứng từ, sổ sách trước khi Quyết toán thuế.

  Liên hệ: Ms Vân 0969.790.185/ Zalo: 0969.790.185/ Skype:van_kttc

   
  Báo quản trị |  
 • #116766   11/07/2011

  nguyet1989
  nguyet1989

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:09/07/2011
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 45
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  xin hỏi
  Chưa có HĐ Đâu vào mà xuât HĐ đầu ra, sau 18 ngày sau moi co hoá đơn đâu vào,Khi trình báo voi thuê thì DN Bi phạt hay không, và phat như thế nào?
   
  Báo quản trị |