Hỗ trợ giúp em về vấn đề chia thừa kế với ạ !

Chủ đề   RSS   
 • #380187 22/04/2015

  Hỗ trợ giúp em về vấn đề chia thừa kế với ạ !

  Ông A có vợ là bà B và có các con là C,D và E. Anh C có vợ là K và có các con là M,N. 

  Năm 2003 bà B chết biết rằng khối tài sản chung của ông A và bà B là 1 tỷ đồng. 

  Năm 2008 C bị tai nạn lao động chết di sảnthừa kế của C để lại trị là 300 triệu.

   Năm 2005 ông A kết hôn với bà H và có con là T. Năm 2009 ông A lập di chúc cho T 300 triệu,

  E là 200 triệu. 

  Năm 2010 ông A chết bù vào chi phí mai táng ông A hết 5 triệu đồng. Biết ông A và bà H đã tạo 

  lập một  khối tài  sản chung trị giá 400 triệu. 

  Hãy chia thừa kế cho tình huống trên.

  Em làm bài như sau: 

   

   

  -Năm 2003bà B chết, tài sản của bà B sau khi chết:

  Tài sản chung: A+B= 1 tỷ : 2 => A= 500tr, B= 500tr

  => Tổng di sản bà B là 500tr

  - Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 675 BLDS do bà B chết không để lại di chúc 

  nên di sản bà B được chia thừa kế theo pháp  luật:

  + Căn cứ Điều 676 những người thừa kế theo pháp luật: A, C, D và E.

  500tr : 4 = 125tr/ suất ( A,C,D,E)

  -Năm 2008 C bị tai nạn chết di sản thừa kế của C là 300tr thì chia thừa kế theo pháp luật

  + Căn cứ Điều 676 BLDS thì những người thừa kế theo pháp luật: K, A, M, N.

                   425tr : 4 = 106.25tr/ suất ( K, A, M, N )

  -Năm 2005 ông A kết hôn với H, năm 2008 ông A có lập di chúc 

  đến năm 2010 ông A chết tổng di sản của ông A được lấy  ra 5 triệu làm phí mai táng.

  + Tài sản của ông A sau khi chết:

  Tài sản chung: A + H = 400tr : 2 => A=200tr, H=200tr.

  ->Tổng di sản của ông A là = 500tr + 125tr + 200tr + 106.25tr

                                                   =931.25tr - 5tr = 926.25tr

  + Căn cứ khoản 1 Điều 633 BLDS thời điểm mở thừa kế của ông A năm 2010.

  o Những người nhân được thừa kế theo di chúc: T, E.

  T= 300tr, E= 200tr.

  -> Di sản còn lại của ông A chưa được định đoạt là = 926.25tr - 300tr - 200tr.

                                                        = 426.25tr.

  + Số di sản còn lại chưa được định đoạt của ông A sẽ chia theo pháp luật.

  o Những người được hưởng theo pháp luật: H, T, C, D, E.

  = 426.25tr : 5 = 85.25tr/ suất.

  - Tài sản của C được hưởng thừa kế theo pháp luật từ ông A sẽ do con ruột của C là M ,N thừa kế thế vị 

  ( Căn cứ Điều  677 BLDS ).

      = 85.25tr : 2 = 42.625.

  + Căn cứ Điều 669 BLDS thì bà H được hưởng thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc:

  o Giả sử ông A chết không di chúc : 926.25tr : 5 = 185.25tr/ suất.

  o 1 suất thừa kế bắt buộc tại Điều 669 = 2/3 x 185.25 = 123.5tr.

  -> Vậy B đã nhận được 85.25tr. Bà H còn thiếu 38.25tr

  -Những người thừa kế này nhận di sản từ ông A sẽ phải thực hiện nghĩa vụ theo tỉ lệ 

  tương ứng mà họ nhận để cho bà H  nhận đủ suất thừa kế bắt buộc tại Điều 669 BLDS.

  ( Em lấy theo tỉ lệ của những người thừa kế theo di chúc )

  + T, E đang nhận di sản của ông A = 670.5tr.

  o T = ( 385.25 x 38.25 ) / 670.5 = 21.98tr.

  o E = ( 285.25 x 38.25 ) / 670.5 = 16.27tr.

  * ( Còn trường hợp em lấy theo tỉ lệ người được hưởng thừa kế theo di chúc và pháp luật thì như thế này )

  -Những người thừa kế này nhận di sản từ ông A sẽ phải thực hiện nghĩa vụ theo tỉ lệ 

  tương ứng mà họ nhận để cho bà H  nhận đủ suất thừa kế bắt buộc tại Điều 669 BLDS.

  + T, E, H, (M + N), D đang nhận di sản của ông A = 926.25tr.

  o T = ( 385.25 x 123.5 ) / 926.25 = 51.37tr.

  o E = ( 285.25 x 123.5 ) / 926.25 = 38.03tr.

  o H = C = D = ( 85.25 x 123.5 ) / 926.25= 11.37tr/ người. ( phần lấy tỉ lệ này thì em thấy nó hơi sai thì phải ai có kinh nghiệm cho em xin ý kiến với )

  P/s: Em rất phân vân là di sản thừa kế của C để chia thừa kế theo pháp luật là 425tr hay 300tr. Có Anh/Chị nào kiểm tra lại bài cho em giúp với bài này là Đúng hay Sai và cho em xin ý kiến với ạ. Em cảm ơn nhiều ạ !

  Cập nhật bởi hoangan233 ngày 22/04/2015 12:42:06 SA Cập nhật bởi hoangan233 ngày 22/04/2015 12:37:41 SA
   
  2522 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #380212   22/04/2015

  nguyenvancong90tq
  nguyenvancong90tq
  Top 150
  Male
  Lớp 4

  Tuyên Quang, Việt Nam
  Tham gia:08/11/2013
  Tổng số bài viết (554)
  Số điểm: 5047
  Cảm ơn: 67
  Được cảm ơn 219 lần


  hoangan233 viết:

  Ông A có vợ là bà B và có các con là C,D và E. Anh C có vợ là K và có các con là M,N. 

  Năm 2003 bà B chết biết rằng khối tài sản chung của ông A và bà B là 1 tỷ đồng. 

  Năm 2008 C bị tai nạn lao động chết di sảnthừa kế của C để lại trị là 300 triệu.

   Năm 2005 ông A kết hôn với bà H và có con là T. Năm 2009 ông A lập di chúc cho T 300 triệu,

  E là 200 triệu. 

  Năm 2010 ông A chết bù vào chi phí mai táng ông A hết 5 triệu đồng. Biết ông A và bà H đã tạo 

  lập một  khối tài  sản chung trị giá 400 triệu. 

  Hãy chia thừa kế cho tình huống trên.

  Em làm bài như sau: 

   

   

  -Năm 2003bà B chết, tài sản của bà B sau khi chết:

  Tài sản chung: A+B= 1 tỷ : 2 => A= 500tr, B= 500tr

  => Tổng di sản bà B là 500tr

  - Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 675 BLDS do bà B chết không để lại di chúc 

  nên di sản bà B được chia thừa kế theo pháp  luật:

  + Căn cứ Điều 676 những người thừa kế theo pháp luật: A, C, D và E.

  500tr : 4 = 125tr/ suất ( A,C,D,E)

  -Năm 2008 C bị tai nạn chết di sản thừa kế của C là 300tr thì chia thừa kế theo pháp luật

  + Căn cứ Điều 676 BLDS thì những người thừa kế theo pháp luật: K, A, M, N.

                   425tr : 4 = 106.25tr/ suất ( K, A, M, N )

  -Năm 2005 ông A kết hôn với H, năm 2008 ông A có lập di chúc 

  đến năm 2010 ông A chết tổng di sản của ông A được lấy  ra 5 triệu làm phí mai táng.

  + Tài sản của ông A sau khi chết:

  Tài sản chung: A + H = 400tr : 2 => A=200tr, H=200tr.

  ->Tổng di sản của ông A là = 500tr + 125tr + 200tr + 106.25tr

                                                   =931.25tr - 5tr = 926.25tr

  + Căn cứ khoản 1 Điều 633 BLDS thời điểm mở thừa kế của ông A năm 2010.

  o Những người nhân được thừa kế theo di chúc: T, E.

  T= 300tr, E= 200tr.

  -> Di sản còn lại của ông A chưa được định đoạt là = 926.25tr - 300tr - 200tr.

                                                        = 426.25tr.

  + Số di sản còn lại chưa được định đoạt của ông A sẽ chia theo pháp luật.

  o Những người được hưởng theo pháp luật: H, T, C, D, E.

  = 426.25tr : 5 = 85.25tr/ suất.

  - Tài sản của C được hưởng thừa kế theo pháp luật từ ông A sẽ do con ruột của C là M ,N thừa kế thế vị 

  ( Căn cứ Điều  677 BLDS ).

      = 85.25tr : 2 = 42.625.

  + Căn cứ Điều 669 BLDS thì bà H được hưởng thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc:

  o Giả sử ông A chết không di chúc : 926.25tr : 5 = 185.25tr/ suất.

  o 1 suất thừa kế bắt buộc tại Điều 669 = 2/3 x 185.25 = 123.5tr.

  -> Vậy B đã nhận được 85.25tr. Bà H còn thiếu 38.25tr

  -Những người thừa kế này nhận di sản từ ông A sẽ phải thực hiện nghĩa vụ theo tỉ lệ 

  tương ứng mà họ nhận để cho bà H  nhận đủ suất thừa kế bắt buộc tại Điều 669 BLDS.

  ( Em lấy theo tỉ lệ của những người thừa kế theo di chúc )

  + T, E đang nhận di sản của ông A = 670.5tr.

  o T = ( 385.25 x 38.25 ) / 670.5 = 21.98tr.

  o E = ( 285.25 x 38.25 ) / 670.5 = 16.27tr.

  * ( Còn trường hợp em lấy theo tỉ lệ người được hưởng thừa kế theo di chúc và pháp luật thì như thế này )

  -Những người thừa kế này nhận di sản từ ông A sẽ phải thực hiện nghĩa vụ theo tỉ lệ 

  tương ứng mà họ nhận để cho bà H  nhận đủ suất thừa kế bắt buộc tại Điều 669 BLDS.

  + T, E, H, (M + N), D đang nhận di sản của ông A = 926.25tr.

  o T = ( 385.25 x 123.5 ) / 926.25 = 51.37tr.

  o E = ( 285.25 x 123.5 ) / 926.25 = 38.03tr.

  o H = C = D = ( 85.25 x 123.5 ) / 926.25= 11.37tr/ người. ( phần lấy tỉ lệ này thì em thấy nó hơi sai thì phải ai có kinh nghiệm cho em xin ý kiến với )

  P/s: Em rất phân vân là di sản thừa kế của C để chia thừa kế theo pháp luật là 425tr hay 300tr. Có Anh/Chị nào kiểm tra lại bài cho em giúp với bài này là Đúng hay Sai và cho em xin ý kiến với ạ. Em cảm ơn nhiều ạ !

  di sản của C dùng để chia theo pháp luật là 425 triệu bạn ạ

  theo mình thì bạn trích phần trăm của tất cả những người đc hưởng thừa kế từ ông A ra để bù vào phần của H

  PS: bài bạn làm rối mắt quá, bạn nên trình bày lại, trình bày như hồi lớp 5 làm toán ấy 

  Nếu bạn sinh ra trong nghèo khó, đó không phải là lỗi của bạn. Nhưng nếu bạn chết trong nghèo khó, thì đó là lỗi của bạn.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenvancong90tq vì bài viết hữu ích
  hoangan233 (22/04/2015)
 • #380262   22/04/2015

  [quote=nguyenvancong90tq

  di sản của C dùng để chia theo pháp luật là 425 triệu bạn ạ

  theo mình thì bạn trích phần trăm của tất cả những người đc hưởng thừa kế từ ông A ra để bù vào phần của H

  PS: bài bạn làm rối mắt quá, bạn nên trình bày lại, trình bày như hồi lớp 5 làm toán ấy 

  [/quote]

   

  + T, E, H, (M + N), D đang nhận di sản của ông A = 926.25tr.

  o T = ( 385.25 x 123.5 ) / 926.25 = 51.37tr.

  o E = ( 285.25 x 123.5 ) / 926.25 = 38.03tr.

  o H = C = D = ( 85.25 x 123.5 ) / 926.25= 11.37tr/ người.  ( như thế này hả bạn )

   

   
  Báo quản trị |  
 • #380398   22/04/2015

  nguyenvancong90tq
  nguyenvancong90tq
  Top 150
  Male
  Lớp 4

  Tuyên Quang, Việt Nam
  Tham gia:08/11/2013
  Tổng số bài viết (554)
  Số điểm: 5047
  Cảm ơn: 67
  Được cảm ơn 219 lần


  -B chết ko đẻ lại di chức:

  DI sản của B là : 1000/2=500 triệu

  A,C,D,E được hưởng là : 500/4= 125 triệu

  - C chét ko để lại di chúc, di sản của C là 300+ 125 = 425  triệu

  K,A,M,N  mỗi người được hưởng là ; 425/4= 106,25 triệu

  - A chết di sản cảu A để lại là ; 500+125+106.25 - 5 = 926.25 triệu

  A di chsuc cho T= 300 triệu E=200 triệu

  => di sản còn lại là ; 926.25 - 300 - 200 = 426.25 triệu

  chia theo pháp luật cho C,D,E,T ,H mỗi người được hưởng là ; 426.25/5 = 85.25 triệu

  di H được hưởng 2/3 một xuát thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc mà 2/3 một xuát thừa kế theo di chúc = 926.25/5 x 2/3 = 123.25 triệu

  hiện tại H mới nhận được 85.25 triệu do vậy H còn thieesy 123.25- 85.25 = 38 triệu

  ta sẽ trích ra từ T= 385.25 triệu; E= 285.25 ; C= 85.25 ; D= 85.25 làm sao để đủ 38 triệu

  ví dụ trích từ T là ; 385.25x 38 : 841= 17.40

  từ E là : 12.89

  từ C và D ,ỗi người là : 3.85 triệu

  cuối cùng tổng hợp lại là xong

   

  Cập nhật bởi nguyenvancong90tq ngày 23/04/2015 12:14:20 SA

  Nếu bạn sinh ra trong nghèo khó, đó không phải là lỗi của bạn. Nhưng nếu bạn chết trong nghèo khó, thì đó là lỗi của bạn.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenvancong90tq vì bài viết hữu ích
  hoangan233 (24/04/2015)