hồ sơ và thủ tục cấp tiền từ phòng tài chính cấp huyện cho các đơn vị

Chủ đề   RSS   
 • #398496 03/09/2015

  hồ sơ và thủ tục cấp tiền từ phòng tài chính cấp huyện cho các đơn vị

  Chào các anh chị.

  Hiên nay đơn vị tôi là một đơn vị cấp huyện, khi UBND huyện quyết định giao dự toán cho đơn vị để thực hiện xây dựng.

  Sau khi lập dự toán sang phòng tài chính để cấp tiền (nhập tamis) thì họ đòi hỏi các giấy tờ thủ tục sau:

  1. Quyết định Phê duyệt cáo cáo kinh tế kỹ thuật + Quyết phê duyệt kết quả xét chỉ thầu

  2. Hợp đồng xây lắp.

  (Tôi đã cung cấp đầy đủ thủ tục trên - trong khi ngân sách cấp dự toán mới bố trí được khoảng 50% nguồn vốn)

  Và bây giờ họ đòi các giấy tờ khác như: hợp đồng giám sát, hợp đồng lập báo cáo kinh tế kỹ thuật ...

  vậy cho tôi hỏi như vậy có đúng không với chức năng và nhiệm vụ của phòng tài chính

   
  2271 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận