hồ sơ lưu tại công ty về việc huỷ hoá đơn

Chủ đề   RSS   
 • #127359 31/08/2011

  toankt486

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:13/07/2011
  Tổng số bài viết (9)
  Số điểm: 165
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 0 lần


  hồ sơ lưu tại công ty về việc huỷ hoá đơn

  chào anh chị cty của bạn em vừa qua huỷ hoá đơn GTGTnăm 2010  xong và đăng ký mua tiếp hoá đơn sử dụng hết năm 2011 vừa mới đây . nay em nghe tin có đoàn thanh kiểm tra  đang đi thanh tra các cty kiểm tra về việc sử dụng hoá đơn và một số việc khác .vậy anh chị cho em hỏi . hồ sơ lưu cty việc huỷ hoá đơn trên gồm những loại giấy tờ gì là đủ.
  Cập nhật bởi toankt486 ngày 31/08/2011 04:51:49 CH
   
  4708 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #127525   01/09/2011

  BachThanhDC
  BachThanhDC
  Top 10
  Cao học

  Nghệ An, Việt Nam
  Tham gia:01/12/2009
  Tổng số bài viết (5291)
  Số điểm: 50883
  Cảm ơn: 1843
  Được cảm ơn 3557 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Bạn xem nó được quy định rõ ở đây này:

  Khoản 3 Điều 27 Thông tư số 153/2010/TT-BTC />

  3. Hủy hóa đơn của tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh

  a) Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh phải lập Bảng kiểm kê hoá đơn cần hủy.

  b) Tổ chức kinh doanh phải thành lập Hội đồng hủy hoá đơn. Hội đồng huỷ hoá đơn phải có đại diện lãnh đạo, đại diện bộ phận kế toán của tổ chức.

  Hộ, cá nhân kinh doanh không phải thành lập Hội đồng khi hủy hoá đơn.

  c) Các thành viên Hội đồng hủy hoá đơn phải ký vào biên bản hủy hóa đơn và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai sót.

  d) Hồ sơ hủy hoá đơn gồm:

  - Quyết định thành lập Hội đồng hủy hoá đơn, trừ trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh;

  - Bảng kiểm kê hoá đơn cần hủy ghi chi tiết: tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng hóa đơn hủy (từ số... đến số... hoặc kê chi tiết từng số hoá đơn nếu số hoá đơn cần huỷ không liên tục);

  - Biên bản hủy hóa đơn;

  - Thông báo kết quả hủy hoá đơn phải có nội dung: loại, ký hiệu, số lượng hóa đơn hủy từ số… đến số, lý do hủy, ngày giờ hủy, phương pháp hủy (mẫu số 3.11 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).

  Hồ sơ hủy hóa đơn được lưu tại tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn. Riêng Thông báo kết quả hủy hoá đơn được lập thành hai (02) bản, một bản lưu, một bản gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày thực hiện huỷ hoá đơn.

  Cập nhật bởi BachThanhDC ngày 01/09/2011 01:48:14 CH

  Hãy làm tất cả những gì trong phạm vi cho phép và khả năng có thể!

   
  Báo quản trị |  
 • #127933   04/09/2011

  toankt486
  toankt486

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:13/07/2011
  Tổng số bài viết (9)
  Số điểm: 165
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 0 lần


  vâng cảm ơn anh rất nhiều
   
  Báo quản trị |  
 • #127939   04/09/2011

  toankt486
  toankt486

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:13/07/2011
  Tổng số bài viết (9)
  Số điểm: 165
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 0 lần


  chào  anh chị cho em hỏi thêm , là bạn của em viết hoá đơn cho cty A nhưng viết voà
  quỷên hoá đơn bán ra quỷên cũ đã huỷ . nay phát hiện sai mà liên đó đã kê khai rồi ,nay bạn em liên hệ với cty A lấy lại hoá đơn liên đỏ và viết chả lại cho cty A với số liệu như trước, vậy anh chị cho em hỏi nuế như vậy thì cần phải lập báo cáo lại tháng đó , mà như vậy cần phải những báo cáo gì với cục thuế mà
  cty đã nộp
   
  Báo quản trị |