Hồ sơ chúng từ chúng minh chi phí đầu tư vào đất để làm căn cứ bồi thường khi nhà nước thu hồi đất là gì?

Chủ đề   RSS   
 • #162652 02/02/2012

  huutho9898

  Male
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/02/2012
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 35
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 0 lần


  Hồ sơ chúng từ chúng minh chi phí đầu tư vào đất để làm căn cứ bồi thường khi nhà nước thu hồi đất là gì?

  kính gửi các luật sư của trang mạng công đồng ngành  luât.!
  Tôi có một câu hỏi muốn nhờ các luật sư giải đáp giùm đó là các hồ sư chứng từ liên quan đến chi phí đầu tư vào đất bao gồm những chứng từ hồ sơ nào để dựa vào đó nhà nước làm căn cứ bồi thường cho tôi về phần chi phí đầu tư vào đất?
  tôi xin chân thành cám ơn!
   
  4805 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #164309   10/02/2012

  nguyenthanhtu0212
  nguyenthanhtu0212

  Male
  Mầm

  Đăk Lăk, Việt Nam
  Tham gia:18/05/2011
  Tổng số bài viết (67)
  Số điểm: 960
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 6 lần


  Ý bạn muốn hỏi là tài sản trên đất thuộc nhóm cây trồng hay vật kiến trúc?
   
  Báo quản trị |  
 • #164835   13/02/2012

  lythuyettinhbenvung
  lythuyettinhbenvung
  Top 500
  Male
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:10/05/2011
  Tổng số bài viết (314)
  Số điểm: 3376
  Cảm ơn: 44
  Được cảm ơn 132 lần


  Theo Quyết định số 35/QĐ-UBND của tp. HCM:
  Chi phí đầu tư vào đất còn lại là các chi phí thực tế hợp lý mà người sử dụng đất đã đầu tư vào đất để sử dụng theo mục đích được phép sử dụng mà đến thời điểm Nhà nước thu hồi đất còn chưa thu hồi được. Các khoản chi phí đầu tư vào đất phải có đầy đủ hồ sơ, chứng từ, thực tế chứng minh. Chi phí đầu tư vào đất còn lại được xác định bằng (=) tổng chi phí thực tế hợp lý tính thành tiền đã đầu tư vào đất trừ (-) đi số tiền đầu tư phân bổ cho thời gian đã sử dụng đất. Các khoản chi phí đầu tư vào đất còn lại gồm:

  a) Tiền sử dụng đất của thời hạn chưa sử dụng đất trong trường hợp giao đất có thời hạn, tiền thuê đất đã nộp trước cho thời hạn chưa sử dụng đất (có chứng từ hóa đơn nộp tiền);

  b) Các khoản chi phí san lấp mặt bằng, chi phí tôn tạo đất được giao, được thuê và phù hợp với mục đích sử dụng đất. Trường hợp thu hồi đất mà đã được bồi thường về đất thì không được bồi thường chi phí san lấp mặt bằng, chi phí tôn tạo đất;

  c) Các khoản chi phí khác có liên quan: Hội đồng Bồi thường của dự án chịu trách nhiệm xác định chi phí đầu tư vào đất còn lại trình Ủy ban nhân dân quận - huyện phê duyệt cho phù hợp với thực tế tại địa phương.

  d) Trường hợp không có hồ sơ, chứng từ về chi phí đã đầu tư vào đất, giao Hội đồng bồi thường của dự án căn cứ chi phí đầu tư vào đất còn lại của các trường hợp có hồ sơ, chứng từ chứng minh thực tế để xác định cụ thể từng trường hợp trình Ủy ban nhân dân quận - huyện xem xét, quyết định nhưng không quá năm trăm (500) triệu đồng/trường hợp. Trường hợp đặc biệt chi phí đầu tư vào đất lớn hơn năm trăm (500) triệu đồng/trường hợp, Ủy ban nhân dân quận - huyện báo cáo Hội đồng thẩm định bồi thường thành phố có ý kiến trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.
  Chúc bạn may mắn!

  Muốn làm anh hùng rạng núi sông

  Mộng tưởng đến nay vẫn không thành

  Thôi đành trở thành người khác biệt

  Một mình duy nhất một mình ta

   
  Báo quản trị |