Hệ Thống : Thuế thu nhập cá nhân - Những nội dung mới cần chú ý trong triển khai thực hiện

Chủ đề   RSS   
 • #132918 22/09/2011

  tranthibichvan_tax06
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:31/08/2010
  Tổng số bài viết (3405)
  Số điểm: 82389
  Cảm ơn: 1341
  Được cảm ơn 2744 lần


  Hệ Thống : Thuế thu nhập cá nhân - Những nội dung mới cần chú ý trong triển khai thực hiện

  Những nội dung hướng dẫn của Bộ Tài chính về Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đề cập trong bài viết này xuất phát từ đòi hỏi của thực tiễn cuộc sống, nhằm tháo gỡ các khó khăn, góp phần khơi thông các thị trường, giúp cho cá nhân người nộp thuế và các tổ chức chi trả thu nhập được thuận lợi trong thực hiện khi Luật thuế TNCN chưa được sửa đổi bổ sung.

  Đối với các ý kiến đề xuất trình Chính phủ áp dụng giải pháp tình thế về thuế TNCN năm 2011 nhằm giúp cho người nộp thuế giảm bớt khó khăn hiện nay sẽ được Tạp chí Tài chính điện tử đề cập trong số ra tháng tới.

  Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007 đã đi vào cuộc sống kể từ ngày 01/01/1999. Qua hơn 2 năm triển khai thực hiện, Bộ Tài chính ban hành một số văn bản hướng dẫn bổ sung, sửa đổi nhằm đáp ứng các yêu cầu của thực tiễn cuộc sống. Gần đây, đã có những đề xuất với Chính phủ và Quốc hội xem xét cho sửa đổi Luật này hoặc áp dụng các biện pháp miễn, giảm mang tính tình thế nhằm hỗ trợ cho người nộp thuế giảm bớt khó khăn. Trong thời gian Quốc hội chưa sửa đổi Luật thuế TNCN, bài viết này tổng hợp các nội dung đang còn hiệu lực pháp luật để giúp cho độc giả có được những thông tin đầy đủ về thuế TNCN, phục vụ cho công việc khai quyết toán thuế, xử lý hoàn thuế năm 2010 cũng như việc tiếp tục thực hiện Luật thuế này năm 2011.

  1. Nội dung hướng dẫn bổ sung 2008 - 2010 vẫn còn hiệu lực áp dụng năm 2011

  Thông tư số 84/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 30/8/2008 hướng dẫn thi hành Luật thuế TNCN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2009 đã quy định đầy đủ các nội dung chính sách và quy trình thủ tục kê khai, nộp thuế, quản lý thuế TNCN. Qua thực hiện, Bộ Tài chính cũng đã ban hành một số Thông tư hướng dẫn bổ sung, sửa đổi một số nội dung nhằm đáp ứng yêu cầu của thực tiễn cuộc sống, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và tổ chức chi trả thu nhập. Dưới đây, xin điểm lại những nội dung tiếp tục thực hiện trong năm 2011 để bạn đọc theo dõi một cách có hệ thống.

  1.1- Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 hướng dẫn bổ sung các nội dung:

  - Một số khoản tiền mà cá nhân là người nước ngoài nhận được nhưng không phải tính vào thu nhập chịu thuế (TNCT), như: Trợ cấp chuyển vùng một lần khi đến cư trú tại Việt Nam; Tiền vé máy bay khứ hồi về phép mỗi năm 01 lần; Tiền học phí trả cho con của người nước ngoài đang theo học các trường học tại Việt Nam mà hợp đồng lao động quy định DN phải trả.

  - Một số khoản lợi ích vật chất mà cá nhân được thụ hưởng nhưng không phải tính vào TNCT như: Khỏan chi trả hộ về tiền nhà; Chi phí về phương tiện đưa đón tập thể đi làm việc; Khoản thụ hưởng về phí hội viên hoặc dịch vụ cá nhân được hưởng nhưng không phân định đích danh; Chi phí/lợi ích được hưởng qua các khoá đào tạo; Khoản tiền ăn giữa ca; Tiền nhận khoán chi điện thoại, khoán công tác phí; Các khoản phụ cấp trong những lĩnh vực công tác đặc thù, ngành nghề mà Nhà nước có quy định thành chế độ phụ cấp, trợ cấp,...

  - Quy định bổ sung những trường hợp mà cá nhân đang thực hiện cấp dưỡng, nuôi dưỡng được tính kê khai giảm trừ gia cảnh (GTGC) như bố dượng, mẹ kế của người nộp thuế cùng với quy định đơn giản giấy tờ chứng minh về trường hợp này.

  - Quy định cụ thể việc đăng ký GTGC trong trường hợp cá nhân có thu nhập thường xuyên ổn định từ 02 nơi trở lên hoặc cá nhân vừa có thu nhập từ tiền công, vừa có thu nhập từ kinh doanh sẽ được lựa chọn nơi đăng ký GTGC thuận tiện nhất hoặc có lợi nhất.

  - Sửa đổi quy định về xác định TNCT đối với cá nhân có thu nhập từ việc chuyển nhượng cổ phiếu chưa niêm yết hoặc chưa đăng ký giao dịch trên sàn chứng khoán; Quy định về việc khấu trừ thuế tại nguồn đối với cá nhân có hoa hồng đại lý bán hàng, đại lý xổ số, thù lao dịch vụ,... Không khấu trừ thuế 10% đối với những cá nhân có hợp đồng lao động trên 3 tháng đến dưới 12 tháng mà thực hiện tạm khấu trừ theo biểu thuế lũy tiến từng phần tính trên thu nhập tháng (nhẹ hơn mức 10%).

  - Hướng dẫn về một số nội dung: Việc khai thuế đối với cá nhân có nhà cho thuê, kể cả trường hợp trong Hợp đồng cho thuê nhà quy định giá cho thuê chưa bao gồm tiền thuế; Việc giảm thuế TNCN đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán có thời gian tạm nghỉ kinh doanh; Hướng dẫn khai thuế đối với cá nhân, nhóm cá nhân kinh doanh nộp thuế khóan ổn định; Kinh doanh buôn chuyến; Cá nhân có yêu cầu cấp hóa đơn lẻ; Cá nhân hoặc nhóm cá nhân kinh doanh có nhiều điểm kinh doanh đóng ở nhiều địa bàn quận, huyện, tỉnh, thành phố khác nhau.

  - Hướng dẫn bổ sung việc khai thuế đối với cá nhân có thu nhập từ đầu tư vốn nhưng nhận cổ tức bằng cổ phiếu, được nhận cổ phiếu thưởng,... và chuyển nhượng các loại cổ phiếu này; Cá nhân được chia cổ tức bằng tiền nhưng chưa nhận tiền mặt mà để góp tăng vốn đầu tư; Việc giảm thuế 50% đối với người lao động làm việc tại các khu kinh tế kể từ ngày Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 có hiệu lực thi hành.

  - Đối với thu nhập của cá nhân từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản (BĐS); nhận thừa kế, quà tặng là BĐS; chuyển nhượng vốn góp: Thông tư số 62/2009 hướng dẫn mẫu tờ khai mới thay thế cho mẫu số11/KK-TNCN ban hành kèm theo TT số 84/2008. Theo đó, các trường hợp giao dịch BĐS dù là bán hay cho/tặng, chuyển đổi,... đều sử dụng thống nhất mẫu mới này.

  1.2- Thông tư số 161/2009/TT-BTC ngày 12/8/2009 hướng dẫn việc xử lý thuế đối với một số trường hợp chuyển nhượng, nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản

  Việc ban hành Thông tư này đáp ứng đòi hỏi đơn giản hoá thủ tục, quy định rõ trách nhiệm, địa chỉ khai thuế của người dân, giúp cho những người hoàn thất thủ tục thuế để làm thủ tục giấy tờ nhà/đất thoát khỏi vấn nạn “cò mồi”, đồng thời cũng ngăn chặn được không ít trường hợp “vòi vĩnh” của số ít người tại các địa điểm nhận hồ sơ nhà đất. Cụ thể như sau:

  - Người nộp thuế TNCN hay Người kê khai nộp thuế thay được quy định cụ thể đối với từng trường hợp theo đúng bản chất thu nhập và địa vị pháp lý của mỗi bên: Với trường hợp chuyển nhượng BĐS thì người bán sẽ phải nộp thuế; Nếu trong hợp đồng chuyển nhượng có thoả thuận người nhận chuyển nhượng (người mua) thực hiện các nghĩa vụ thuế thay người bán thì người mua sẽ kê khai, nộp thuế. Với trường hợp BĐS được thừa kế, cho tặng thì người nhận thừa kế, người được tặng BĐS sẽ là người phải nộp thuế.

  - Hướng dẫn bổ sung việc miễn thuế và tạm thời chưa thu thuế TNCN đối với một số trường hợp nhằm khuyến khích người dân bỏ vốn đưa đất đai vào SXKD như: Chưa thu thuế với các cá nhân, hộ gia đình có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà khi góp vốn bằng BĐS để thành lập DN hoặc tăng vốn của DN theo quy định của pháp luật. Nếu được chia lợi nhuận do góp vốn bằng BĐS thì cũng chỉ phải nộp thuế TNCN đối với hoạt động đầu tư vốn (5%); Tuy nhiên, nếu như chuyển nhượng phần vốn góp này cho tổ chức, cá nhân khác thì thực chất là “lách luật” để né thuế thì vừa phải nộp thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn, đồng thời vừa bị truy nộp thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng BĐS (do trước đây góp vốn vào DN chưa phải nộp). Với trường hợp cá nhân có được khoản thu nhập về nhận tiền bồi thường do Nhà nước thu hồi đất thì cũng không phải nộp thuế TNCN.

  - Quy định rõ trong van bản nội dung: Không phải xác nhận nhà ở duy nhất để tránh đi những nhiêu khê, phiền phức tại một số địa điểm nhận hồ sơ giao dịch đất đai, BĐS. Hộ gia đình, cá nhân nếu có chuyển nhượng mảnh đất duy nhất hoặc bán căn hộ duy nhất (tại thời điểm bán) sẽ tự khai và ghi rõ được miễn thuế TNCN theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Luật Thuế TNCN và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc khai có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

  - Hướng dẫn việc thực hiện nghĩa vụ khai thuế, nộp thuế đối với một số trường hợp chuyển BĐS, gồm: (i) Ngân hàng, tổ chức tín dụng xử lý bán BĐS của cá nhân đem thế chấp, cầm cố để thanh toán nợ vay thì cá nhân có quyền sở hữu BĐS, quyền sử dụng đất sẽ phải kê khai, nộp thuế TNCN hoặc tổ chức, cá nhân làm thủ tục chuyển nhượng thay phải kê khai, nộp thuế TNCN thay cho cá nhân trước khi thanh quyết toán các khoản nợ. Nếu là nhà ở, đất ở duy nhất thì cá nhân đứng tên trên giấy tờ nhà/đất cũng được miễn thuế TNCN theo quy định tại Điều 4 của Luật Thuế TNCN.

  - Quy định việc thu thuế TNCN đối với trường hợp cá nhân góp vốn với các tổ chức, cá nhân xây dựng nhà để hưởng quyền mua căn hộ, mua nền nhà nhưng trong quá trình thực hiện hợp đồng lại chuyển nhượng cho tổ chức, cá nhân khác phần vốn và quyền mua nền, căn hộ thì thực hiện kê khai, nộp thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng BĐS (nội dung này đầu năm 2011 được hướng dẫn tại Thông tư số 12/2011 về BĐS hình thành trong tương lai).

  - Quy định về trường hợp khai thay hồ sơ khai thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng BĐS: Tổ chức, cá nhân khai thay phải ghi việc khai thay vào cuối tờ khai, đồng thời người khai ký, ghi rõ họ tên, nếu là tổ chức khai thay thì sau khi ký tên phải đóng dấu của tổ chức.

  1.3- Thông tư hướng dẫn số 02/2010/TT- BTC ngày 11/01/2010

  - Hướng dẫn bổ sung một số khoản tiền hoặc lợi ích vật chất mà cá nhân được nhận nhưng không phải kê khai vào thu nhập tính thuế TNCN (bổ sung điểm 2.4 vào khoản 2, mục II, phần A của TT số 84/2008): Một số khoản mà cán bộ công chức, cán bộ chiến sỹ thuộc lực lượng vũ trang được chi trả hoặc đơn vị chi trả thanh toán hộ các cá nhân trên theo chế độ quy định của nhà nước (Quyết định số 205/2004/QĐ-TTg ngày 10/12/2004); Phụ cấp phục vụ (Quyết định số 269/2005/QĐ-TTg ngày 31/10/2005); Chế độ trang bị hoặc khoản tiền được nhận theo chế độ khoán sử dụng xe ôtô phục vụ công tác (ban hành kèm theo Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 7/5/2007 về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước); Khoản được nhận theo chế độ nhà công vụ quy định tại Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 6/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật nhà ở và Quyết định số 09/2008/QĐ-TTg ngày 11/01/2008 ban hành nguyên tắc thiết kế và tiêu chuẩn sử dụng nhà ở công vụ.

  - Không tính vào thu nhập tính thuế TNCN đối với khoản tiền được nhận của cán bộ công chức và những cá nhân khác nhận được từ các công việc: Tham gia ý kiến, thẩm định, thẩm tra các văn bản pháp luật, Nghị quyết, các báo cáo chính trị; tham gia các đoàn kiểm tra giám sát; tiếp cử tri, tiếp công dân; trang phục và các công việc khác.

  - Để bảo đảm chính sách ưu đãi, miễn thuế TNCN được công bằng, bình đẳng, đúng đối tượng và đồng bộ với chính sách về nhà ở, đất ở của Nhà nước, một nội dung mới được bổ sung là: Việc miễn thuế TNCN theo quy định trên chỉ áp dụng đối với cá nhân chuyển nhượng nhà ở, đất ở duy nhất mà nhà ở, đất ở này đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng. Những cá nhân đã có nhà ở, đất ở nay có phát sinh thêm việc chuyển nhượng hợp đồng góp vốn để có quyền mua nền nhà, căn hộ hoặc chuyển nhượng hợp đồng mua nền nhà, mua căn hộ thì thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng này không được áp dụng quy định miễn thuế TNCN.

  - Thông tư số 02/2010 cũng quy định quyền được kê khai GTGC đối với: Cá nhân cư trú có thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công đóng các khoản bảo hiểm bắt buộc theo quy định của Luật Lao động, Luật BHXH sẽ được trừ các khoản bảo hiểm này vào TNCT trước khi tính thuế. Đối với cá nhân người nước ngoài cư trú tại Việt Nam, người Việt Nam cư trú nhưng làm việc tại nước ngoài có thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công ở nước ngoài tham gia đóng các khoản bảo hiểm bắt buộc theo quy định của quốc gia cá nhân cư trú mang quốc tịch tương tự quy định của pháp luật Việt Nam thì cũng được trừ các khoản bảo hiểm trước khi tính thuế TNCN.

  - Một số vấn đề khác như: Áp dụng thuế suất 25% tính trên thu nhập ròng của những giao dịch BĐS mà cá nhân có đủ giấy tờ chứng minh khoản thực lãi (thay vì nộp 2% trên tổng giá trị); Thủ tục đăng ký, kê khai thuế, quản lý thuế... cũng đã được quy định cụ thể tại Thông tư này.

  1.4- Thông tư số 20/2010/TT- BTC ngày 05/2/2010 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số thủ tục hành chính về thuế TNCN

  Triển khai thực hiện Đề án 30 của Chính phủ về đơn giản hoá thủ tục hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 – 2010, các thủ tục hành chính về thuế TNCN đã được Bộ Tài chính tập trung chỉ đạo thực hiện rất quyết liệt. Với mục tiêu tạo thuận lợi tối đa cho người dân và DN trong triển khai thực hiện Luật thuế TNCN và Luật Quản lý thuế, hàng loạt mẫu biểu kê khai ban hành kèm theo Thông tư số 84/2008 đã được sửa đổi, bổ sung, thay thế tại Thông tư số 20/2010.

  Theo đó, tất cả các khâu từ khấu trừ thuế, khai thuế, quyết toán thuế đối với các loại thu nhập tiền công, tiền lương, thu nhập từ kinh doanh, từ đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng,.. đều được cải tiến, người nộp thuế được ngành thuế hỗ trợ kê khai, lập mẫu biểu trên mạng website của ngành.

  2. Thông tư số 12/2011: Những nội dung mới liên quan đến tiết kiệm, đầu tư, BĐS mà bạn đọc cần quan tâm

  Trong điều kiện kinh tế xã hội năm 2011 diễn biến phức tạp, Chính phủ đặt nhiệm vụ trọng tâm là chống lạm phát, bình ổn kinh tế vĩ mô, huy động mọi nguồn lực tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh phát triển, không tăng trưởng bằng mọi giá,... các cơ chế chính sách và giải pháp điều hành phải bảo đảm phục vụ nhiệm vụ này. Những nội dung được quy định trong Thông tư số 12/2011 đã thể hiện quan điểm nhất quán của Chính phủ trong điều hành thị trường lãi suất, định hướng đầu tư, cụ thể là:

  Một là, khuyến khích tiết kiệm, coi tiết kiệm là một trong những kênh huy động vốn quan trọng nên kiên quyết chưa điều tiết thuế TNCN, trong khi hoạt động đầu tư của cá nhân có phát sinh thu nhập thì cần phải đóng góp thuế theo Luật thuế TNCN. Khoản 1, điều 1 của Thông tư số 12/2011 quy định cá nhân có thu nhập về tiền lãi do mua trái phiếu Chính phủ; lãi tiền gửi tại các ngân hàng; lãi tiền gửi tại các tổ chức tín dụng; tiền lãi từ các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Tham gia vào chương trình này cá nhân có thu nhập tiền lãi giống như hoạt động đầu tư nhưng là đầu tư vào các kênh chính thức, vào các định chế tài chính được Nhà nước bảo đảm. Cần được nói thêm ở đây là khỏan lãi nhận được từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ thường không cao, mang ý nghĩa tiết kiệm nhiều hơn là đầu tư. Ngược lại, những khoản thu nhập (không xét đến số lượng ít hay nhiều) nhưng mang tính chất đầu tư kiếm lời như tiền lãi nhận được do góp vốn, mua cổ phần; lãi nhận được từ việc cho các tổ chức, DN vay vốn (tổ chức không phải là ngân hàng, không phải là tổ chức tín dụng), thực hiện dưới các hình thức: hợp đồng/khế ước vay vốn, mua trái phiếu DN, giấy tờ có giá do DN trong nước phát hành.

  Hai là, trong điều kiện hiện nay, chính sách khuyến khích huy động tiết kiệm của Chính phủ có tính đến đặc điểm của thị trường, nhu cầu và tâm lý của người dân rất đa dạng,... do đó việc dành tiền tiết kiệm bằng tiền mặt, hay bằng ngoại tệ hoặc tiết kiệm bằng vàng để gửi vào ngân hàng, tổ chức tín dụng,... thì cũng thực hiện chính sách miễn thuế TNCN. Quy định mới trong điều 1 của Thông tư số 12/2011 cũng nêu rõ việc miễn thuế TNCN áp dụng đối với lãi tiết kiệm thuộc tất cả các hình thức như: gửi không kỳ hạn, có kỳ hạn, gửi tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu và các hình thức nhận tiền gửi khác theo nguyên tắc có hoàn trả đầy đủ tiền gốc, lãi cho người gửi theo thỏa thuận.

  Ba là, sự hình thành và phát triển của thị trường BĐS trong thời gian vừa qua đã có sự tham gia của nhiều nhà đầu tư cá nhân, trong thực tiễn đã phát sinh không ít trường hợp chuyển nhượng bất động sản ngay trong thời gian đang được đầu tư, xây dựng, chuyển nhượng các hợp đồng góp vốn, hợp đồng mua nhà. Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 đã có quy định việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai. Vì vậy, nghĩa vụ thuế TNCN đối với các trường hợp này được quy định tại Điều 2 của Thông tư số 12/2011. Theo đó, những cá nhân đã có nhà ở, đất ở nay có phát sinh thêm việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai thì thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng này không được áp dụng quy định miễn thuế TNCN. Đạo lý của vấn đề là ở chỗ: Khoản 2, Điều 4 của Luật thuế TNCN quy định miễn thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp cá nhân chỉ có một nhà ở, đất ở duy nhất.

  Bốn là, quy định về thủ tục kê khai, nộp thuế TNCN đối với chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai: Về nguyên tắc, hộ gia đình, cá nhân chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai thực hiện kê khai, nộp thuế TNCN tại chi cục thuế địa phương nơi có BĐS được chuyển nhượng hoặc khai tại địa điểm của tổ chức, cá nhân được cơ quan thuế uỷ nhiệm thu thuế. Để giúp cho cho cá nhân chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai kê khai, nộp thuế được thuận lợi, tại Khoản 4, Điều 2 Thông tư số 12/2011 có quy định việc cục thuế căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương để quyết định việc uỷ nhiệm cho tổ chức, cá nhân kinh doanh nhà thực hiện việc thu thuế TNCN theo đúng trình tự, thủ tục quy định của Luật Quản lý thuế.

  Vấn đề cần nhấn mạnh ở đây là nghĩa vụ thuế TNCN thuộc về cá nhân có chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai, không làm tăng chi phí của các DN hoặc sàn giao dịch bất động sản. Với tư cách là người môi giới trung gian trong giao dịch hợp đồng chuyển nhượng, hơn ai hết, những sàn giao dịch BĐS hoặc DN kinh doanh nhà/đất thực hiện việc nhận ủy nhiệm, làm thủ tục chuyển nhượng hợp đồng của cá nhân, đồng thời cũng thực hiện việc được ủy nhiệm thu thuế TNCN. Số tiền thuế sẽ được trừ vào số tiền trả cho người có hợp đồng được chuyển nhượng thông qua sàn giao dịch.

  Năm là, việc xác định số thuế TNCN phải nộp trong trường hợp chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai được thực hiện theo đúng nguyên tắc theo quy định của pháp luật về thuế TNCN. Theo đó:

  (i) Thu nhập tính thuế được xác định bằng (=) Tổng giá chuyển nhượng tính theo giá sàn giao dịch trừ (-) Tổng giá mua ghi trên hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai;

  (ii) Thuế suất áp dụng đối với hoạt động chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở trong tương lai là 25%. Trường hợp không xác định được giá sàn giao dịch thì áp dụng thuế suất 2% trên tổng giá mua ghi trong hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai.

  (iii) Để bảo đảm chống gian lận thông qua việc khai giá bán, giá mua không phù hợp với thực tế giao dịch, cơ quan thuế sẽ ấn định giá tính thuế. Theo đó, nếu như giá chuyển nhượng ghi trên hợp đồng chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai và trong Tờ khai thuế không phù hợp với giá thị trường thì cơ quan thuế ấn định giá chuyển nhượng để tính thuế sau khi tham khảo (theo Biên bản làm việc) giá tại sàn giao dịch bất động sản của chủ dự án hoặc sàn giao dịch bất động sản nơi có bất động sản chuyển nhượng.

  Sáu là, hồ sơ khai thuế TNCN đối với trường hợp chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai cũng được quy định cụ thể, đơn giản để ai cũng có thể tự làm được thủ tục, bao gồm 3 loại giấy tờ sau:

  - Hợp đồng chuyển nhượng HỢP ĐỒNG MUA/BÁN NHÀ Ở HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI đã được công chứng. Nếu chuyển nhượng từ lần thứ hai trở đi thì các bên phải xuất trình hợp đồng chuyển nhượng HỢP ĐỒNG MUA/BÁN NHÀ Ở HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI của lần giao dịch trước đó.

  - HỢP ĐỒNG MUA/BÁN NHÀ Ở HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI ký với chủ dự án cấp I, cấp II hoặc sàn giao dịch của chủ dự án.

  - Tờ khai thuế TNCN mẫu số11/KK-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 62/2009/TT-BTC). Khi kê khai chỉ tiêu (04) trên mẫu tờ khai thì phản ánh HỢP ĐỒNG MUA/BÁN NHÀ Ở HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI để thay cho Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà.

  Ngoài các loại giấy tờ trong hồ sơ khai thuế đã được hướng dẫn tại các Thông tư trên, Bộ Tài chính đã chỉ đạo cơ quan thuế không được yêu cầu hộ gia đình, cá nhân chuyển nhượng BĐS nộp thêm bất kỳ loại giấy tờ nào khác.

  (Nguyễn Văn Phụng, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế - Bộ Tài chính)
  Cập nhật bởi tranthibichvan_tax06 ngày 30/09/2011 12:24:26 CH Cập nhật bởi tranthibichvan_tax06 ngày 25/09/2011 10:04:05 CH Cập nhật bởi tranthibichvan_tax06 ngày 22/09/2011 09:50:50 SA ­

  Cung cấp dịch vụ Đào tạo kế toán trưởng, dịch vụ tư vấn thuế, dịch vụ Setup hệ thống kế toán cho DN

  Dịch vụ soát xét hóa đơn, chứng từ, sổ sách trước khi Quyết toán thuế.

  Liên hệ: Ms Vân 0969.790.185/ Zalo: 0969.790.185/ Skype:van_kttc

   
  6268 | Báo quản trị |  
  4 thành viên cảm ơn tranthibichvan_tax06 vì bài viết hữu ích
  maiphuong1974 (22/09/2011) hieuntvv (22/09/2011) BCTCtax (22/09/2011) mrvanthuc (22/09/2011)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận

Chủ đề đã khép lại!