Hệ thống chuẩn mực kiểm toán nội bộ Việt Nam

Chủ đề   RSS   
 • #532834 12/11/2019

  Limma
  Top 500
  Female
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/09/2019
  Tổng số bài viết (116)
  Số điểm: 1075
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 142 lần


  Hệ thống chuẩn mực kiểm toán nội bộ Việt Nam

  Bộ tài chính vừa ban hành dự thảo thông tư về hệ thống chuẩn mức kiểm toán nội bộ Việt Nam và nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp kiểm toán nội bộ.

  Theo nội dung tại dự thảo quy định về Kiểm toán nội bộ được thực hiện ở những đơn vị có mục đích, quy mô, mức độ phức tạp và cơ cấu khác nhau, và do nhân sự ở trong và ngoài đơn vị thực hiện. Việc tuân thủ Chuẩn mực Kiểm toán nội bộ Việt Nam là thiết yếu trong việc hoàn thành trách nhiệm kiểm toán của kiểm toán viên nội bộ và của hoạt động kiểm toán nội bộ.

  Về mục đích của Chuẩn mực là:

  1. Cung cấp một khung quy định việc thực hiện hoạt động kiểm toán nội bộ tạo giá trị gia tăng trên một phạm vi rộng rãi.

  2. Thiết lập cơ sở đánh giá hoạt động kiểm toán nội bộ.

  3. Bồi dưỡng các quy trình và hoạt động đã được cải tiến của các đơn vị.

  Chuẩn mực là một bộ các nguyên tắc và quy định bắt buộc, bao gồm:

  - Quy định Cốt lõi về Thực hành Chuyên môn Kiểm toán nội bộ và về đánh giá hiệu quả hoạt động được áp dụng rộng rãi ở cấp độ cá nhân và đơn vị.

  - Các diễn giải làm rõ các thuật ngữ và khái niệm trong Chuẩn mực.

  Quy định bắt buộc Thực hành Chuyên môn Kiểm toán nội bộ Việt Nam gồm có Chuẩn mực và Nguyên tắc Đạo đức Nghề nghiệp

  Theo đó, tại dự thảo có các mục có nội dung nổi bật như sau:

  - Mục đích, Quyền hạn và Trách nhiệm của kiểm toán nội bộ

  - Ghi nhận hướng dẫn bắt buộc trong quy chế kiểm toán nội bộ

  - Vai trò của Trưởng kiểm toán nội bộ ngoài phạm vi kiểm toán nội bộ

  - Mức độ Thành thạo Chuyên môn và Tính Thận trọng Nghề nghiệp

  - Bồi dưỡng Chuyên môn Liên tục

  - Đơn vị cung cấp dịch vụ bên ngoài và Trách nhiệm của đơn vị với hoạt động kiểm toán

  .....

  Mời các bạn xem chi tiết tại dự thảo tại file đính kèm.

  Cập nhật bởi Limma ngày 12/11/2019 04:45:22 CH
   
  3047 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Limma vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (12/11/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận