Hạn mức giao đất rừng sản xuất

Chủ đề   RSS   
 • #434126 22/08/2016

  vanphongubquangninh

  Sơ sinh

  An Giang, Việt Nam
  Tham gia:11/05/2010
  Tổng số bài viết (7)
  Số điểm: 75
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 2 lần


  Hạn mức giao đất rừng sản xuất

  Tại khoản 4, điều 129, Luật đất đai 2013 có quy định: Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được giao nhiều loại đất bao gồm đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối thì tổng hạn mức giao đất không quá 05 héc ta.
  Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được giao thêm đất trồng cây lâu năm thì hạn mức đất trồng cây lâu năm không quá 05 héc ta đối với xã, phường, thị trấn ở đồng bằng; không quá 25 héc ta đối với xã, phường, thị trấn ở trung du, miền núi.
  Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được giao thêm đất rừng sản xuất thì hạn mức giao đất rừng sản xuất không quá 25 héc ta.

  Vậy trường hợp 1 hộ gia đình đã được giao đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, không được giao đất làm muối, hạn mức giao đất chưa vượt 5 ha.
  Nay hộ đó được giao thêm đất rừng sản xuất thì hạn mức giao đất là không quá 25 ha hay không quá 30 ha (theo quy định tại khoản 3).

  Cách hiểu phải giao đủ 3 loại đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối thì mới tính hạn mức đất rừng sản xuất không quá 25ha; còn chỉ giao 1 hoặc 2 loại đất trong 3 loại đất đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối thì hạn mức giao đất rừng sản xuất vẫn là không quá 30 ha có đúng hay không?

   
  4213 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #434344   24/08/2016

  TRUTH
  TRUTH
  Top 10
  Male
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/05/2013
  Tổng số bài viết (4668)
  Số điểm: 32985
  Cảm ơn: 667
  Được cảm ơn 1151 lần


  4. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được giao nhiều loại đất bao gồm đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối thì tổng hạn mức giao đất không quá 05 héc ta.

  Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được giao thêm đất trồng cây lâu năm thì hạn mức đất trồng cây lâu năm không quá 05 héc ta đối với xã, phường, thị trấn ở đồng bằng; không quá 25 héc ta đối với xã, phường, thị trấn ở trung du, miền núi.

  Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được giao thêm đất rừng sản xuất thì hạn mức giao đất rừng sản xuất không quá 25 héc ta.

  Chào bạn, trường hợp này hiểu là đoạn đầu 3 loại đó thì không qua 5ha. Sau đó giao thêm 1 trong 2 loại sau thì mỗi loại ko quá mức theo quy định, chứ không có vụ cộng dồn nhé!

   
  Báo quản trị |