Hạch toán tiền hỗ trợ bồi thường tài sản trên đất

Chủ đề   RSS   
 • #302095 13/12/2013

  Hạch toán tiền hỗ trợ bồi thường tài sản trên đất

  1. Cty đấu giá thuê đất của nhà nước, tiền thuê đất nộp hằng năm theo thông báo của thuế (cái này hạch toán vào 142 hoặc 242)
  2. Tièn hỗ trợ và bồi thường tài sản trên đất là 5tỷ, Ban xây dựng công ty mình đánh giá lại phàn tài sản kia còn 60% (3tỷ). Nghiệp vụ này mình hạch toán như thế nào?

  Mong luật sư tư vấn, thông tư, công văn hướng dẫn

   

   
  5043 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #303005   18/12/2013

  Đầu tiên, Cty em tạm nộp cho trung tâm đấu giá 9 tỷ đồng tham gia đấu giá.
  + Nợ 331 9 tỷ
  có 1121 9  tỷ
  Cty mình trung đấu giá và tiền thuê dất nộp theo thông báo của cơ quan thúe hằng năm là 700triệu/năm. thời gian thuê 20 năm năm. Bên đấu giá sẽ tự chuỷen tiền bồi thuong, hỗ trợ. Số tièn còn thừa sẽ tự chuỷen qua cơ quan thúe luôn. Sô tiền bồi và hỗ trợ không được trừ vào tiền thuê đất.
  *Tổng tiền bồi thường và hỗ trợ 8,5 tỷ đồng. Trong đó
  -Tiền bồi thuong tài sản là 5,5 tỷ, có chứng thư thẩm định giá do trung tâm quỹ đất thành phố đưa. nhưng Ban xây dựng cty minh thẩm định lại thì còn khoảng 3tỷ thôi.
  + Nợ 2111 5,5
  có 331 5,5
  - Tiền hỗ trợ 3tỷ đồng (phân bổ 20 năm)
  + nợ 242 3tỷ
  có 331 3tỷ
  * Nhận được thông báo nộp tiền thuê năm đầu tiên 700triệu (do trung tâm đáu giá đã chuỷen qua cơ quan thuế 500triẹu còn dư, nên cty chỉ càn nộp cho thuế 200tr). ví dụ 01/01/2013 bắt đầu nộp năm đàu tiên) Phân bổ 12 tháng
  + Nợ 3337 700 triệu
  Có 331 500 triẹu
  Có 1121 200 triệu
  + Nợ 142 700 triệu
  Có 3337 700triệu
  Em hạch toán như trên có đúng không. truong họp cty em không đem đi góp vốn gì cả, ban xây dụng cty mình đã đánh giá lại phần tài sản gắn liền với đất còn 3 tỷ như vậy 2,5 tỷ kia hạch toán như thế nào đây? Trong thời gian chờ đợi dự án, mặt bằng trông cty mình quyết định đem đi cho thuê lại, vậy doanh thu cho thuê lại hạch toán và tính giá vón như thé na vì mặt bằng rộng, có đương nội bộ nữa, nên mình ko biêt đg tính giá vốn, Xuất hoá đơn ghi như thế nào?
  Các bạn thông cảm sao mình hỏi nhièu vậy?
  Trân thành cám ơn!

   
  Báo quản trị |  
 • #303450   21/12/2013

  Không ai trả lời mình

   
  Báo quản trị |