hạch toán hàng tồn kho

Chủ đề   RSS   
 • #141530 21/10/2011

  hoahongdo26688

  Mầm

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:13/09/2011
  Tổng số bài viết (36)
  Số điểm: 605
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 14 lần


  hạch toán hàng tồn kho

   

  - Tồn khi cuối năm là hàng hoá A số lượng 1000 đơn giá 10 , DN ước tính giá bán là 8 chi phí bán dơn vị là 1
  - Sp B tồn kho số lưộng 2000 gia bán 20 kiểm kê phái hiện 20% bị hỏng, dự kiến chi phí sửa chữa là 10đ/sp đơn giá bán ước tính là 25, chi phí bán đơn vị là 2
  em cần phải tính và trích lập dự phòng như thế nào ạh.
   
  6434 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #141641   21/10/2011

  thuythuythao
  thuythuythao
  Top 500
  Lớp 1

  Lai Châu, Việt Nam
  Tham gia:28/10/2010
  Tổng số bài viết (289)
  Số điểm: 2692
  Cảm ơn: 13
  Được cảm ơn 78 lần


  hoahongdo26688 viết:

   

  - Tồn khi cuối năm là hàng hoá A số lượng 1000 đơn giá 10 , DN ước tính giá bán là 8 chi phí bán dơn vị là 1
  - Sp B tồn kho số lưộng 2000 gia bán 20 kiểm kê phái hiện 20% bị hỏng, dự kiến chi phí sửa chữa là 10đ/sp đơn giá bán ước tính là 25, chi phí bán đơn vị là 2
  em cần phải tính và trích lập dự phòng như thế nào ạh.
  Khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho bạn phải tính trước vào chi phí kinh doanh của năm báo cáo giúp cho DN có TC bù đắp các khoản tổn thất có thể xảy ra trong năm kế hoạch bạn nhé.
  Doanh nghiệp phải lập Hội đồng để thẩm định mức trích lập các khoản dự phòng và xử lý tổn thất thực tế của vật tư hàng hóa tồn kho. Mức trích lập dự phòng tính theo công thức sau:

  Mức dự phòng giảm giá vật tư hàng hóa

  =

  Lượng vật tư hàng hóa thực tế tồn kho tại thời điểm lập báo cáo tài chính

  x

  Giá gốc hàng tồn kho theo sổ kế toán 

  -

  Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho

  Giá gốc hàng tồn kho bao gồm: chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại theo quy định tại Chuẩn mực kế toán số 02 - Hàng tồn kho ban hành kèm theo Quyết định số149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

  Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho (giá trị dự kiến thu hồi) là giá bán (ước tính) của hàng tồn kho trừ (-) chi phí để hoàn thành sản phẩm và chi phí tiêu thụ (ước tính).

  Mức lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho được tính cho từng loại hàng tồn kho bị giảm giá và tổng hợp toàn bộ vào bảng kê chi tiết. Bảng kê là căn cứ để hạch toán vào giá vốn hàng bán (giá thành toàn bộ sản phẩm hàng hóa tiêu thụ trong kỳ) của doanh nghiệp.

  Riêng dịch vụ cung cấp dở dang, việc lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho tính theo từng loại dịch vụ có mức giá riêng biệt.

   
  Báo quản trị |