Giao kết hợp đồng khi viên chức hết thời gian tập sự

Chủ đề   RSS   
 • #503548 28/09/2018

  sunshine19
  Top 100
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (613)
  Số điểm: 4350
  Cảm ơn: 210
  Được cảm ơn 133 lần


  Giao kết hợp đồng khi viên chức hết thời gian tập sự

  Người mới tuyển dụng vào đơn vị sự nghiệp công lập đã hết thời gian tập sự giờ đơn vị muốn ký chính thức vào biên chế viên chức đơn vị thì đó là hợp đồng có xác định thời hạn hay không xác định thời hạn.

  Về vấn đề này có quy định tại Điều 25 Luật Viên chức 2010 như sau

  "Điều 25. Các loại hợp đồng làm việc

  1. Hợp đồng làm việc xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng. Hợp đồng làm việc xác định thời hạn áp dụng đối với người trúng tuyển vào viên chức, trừ trường hợp quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 58 của Luật này.

  2. Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng. Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn áp dụng đối với trường hợp đã thực hiện xong hợp đồng làm việc xác định thời hạn và trường hợp cán bộ, công chức chuyển thành viên chức theo quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 58 của Luật này."

  Theo đó đối với người trúng tuyển vào viên chức đã kết thúc thời gian tập sự thì sẽ ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn trừ trường hợp tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 58 như quy định trên đề cập. Để cụ thể hơn có thể tham khảo thêm hướng dẫn tại Thông tư 15/2012/TT-BNV, Nghị định 29/2012/NĐ-CP

   

   

   
  849 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận