Giảm trừ giờ dạy cho giáo viên, giảng viên kiêm nhiệm

Chủ đề   RSS   
 • #404495 29/10/2015

  nguyenanh1292
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2014
  Tổng số bài viết (3080)
  Số điểm: 68071
  Cảm ơn: 576
  Được cảm ơn 4219 lần


  Giảm trừ giờ dạy cho giáo viên, giảng viên kiêm nhiệm

  Nhằm đảm bảo giờ dạy cho các giáo viên, giảng viên kiêm nhiệm công tác công đoàn, Bộ Giáo dục Đào tạo đề xuất phương án giảm trừ giờ dạy cho các giáo viên, giảng viên này.

  giảm trừ giờ dạy cho giảng viên kiêm nhiệm

  Cụ thể như sau:

  1. Đối với giáo viên mầm non

  - Giáo viên kiêm nhiệm làm chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn cơ sở được giảm 24 giờ trong một tháng.

  - Giáo viên kiêm nhiệm làm ủy viên ban chấp hành công đoàn; tổ trưởng, tổ phó công đoàn được giảm 12 giờ trong một tháng.

  2. Đối với giáo viên phổ thông

  - Giáo viên kiêm nhiệm làm chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn cơ sở:

    + Tại trường tiểu học được giảm 14 giờ dạy trong một tháng.

    + Tại trường trung học cơ sở được giảm 12 giờ dạy trong một tháng.

    + Tại trường trung học phổ thông được giảm 11 giờ dạy trong một tháng.

  - Giáo viên kiêm nhiệm làm ủy viên ban chấp hành công đoàn, tổ trưởng, tổ phó công đoàn:

    + Tại trường tiểu học được giảm 07 giờ dạy trong một tháng.

    + Tại trường trung học cơ sở, trung học phổ thông được giảm 06 giờ dạy trong một tháng.

  3. Đối với giáo viên trung cấp chuyên nghiệp

  - Giáo viên kiêm nhiệm chủ tịch công đoàn, phó chủ tịch công đoàn cơ sở không chuyên trách được giảm trừ 64 giờ chuẩn trong một năm học.

  - Giáo viên kiêm nhiệm ủy viên ban chấp hành, tổ trưởng, tổ phó tổ công đoàn không chuyên trách được giảm trừ 32 giờ chuẩn trong một năm học.

  4. Đối với giảng viên ở các cơ sở giáo dục cao đẳng, đại học

  - Giảng viên kiêm nhiệm chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn cơ sở không chuyên trách được giảm trừ 37 giờ chuẩn trong một năm học.

  - Giảng viên kiêm ủy viên ban chấp hành, tổ trưởng, tổ phó tổ công đoàn  không chuyên trách được giảm trừ 19 giờ chuẩn trong một năm học.

  Xem chi tiết hướng dẫn tại dự thảo Thông tư quy định chế độ giảm trừ định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên kiêm nhiệm làm công tác công đoàn trong trường mầm non, phổ thông, trung cấp, cao đẳng, đại học. 

   
  6088 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận