Giải thích Điều luật trong Hiến pháp 2013

Chủ đề   RSS   
  • #514827 28/02/2019

    Giải thích Điều luật trong Hiến pháp 2013

    Tại sao có điều 11. điều 12. điều 13 trong Hiến pháp 2013?

     
    1125 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận