Giải quyết tồn kho thành phẩm!!

Chủ đề   RSS   
 • #136029 01/10/2011

  chauhoangkhanh

  Sơ sinh

  Bình Dương, Việt Nam
  Tham gia:16/08/2011
  Tổng số bài viết (39)
  Số điểm: 465
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 9 lần


  Giải quyết tồn kho thành phẩm!!

  Công ty em, năm trước có tôn kho là 1.800 sp (đã thể hiện trên báo cáo tài chính), nhưng đến năm nay, công ty em muốn hủy số sản phẩm đó đi, và tận dụng để sản xuất sản phẩm khác, vậy công ty em có cần báo thuế hay không? Hay là kế toán chỉ cần âm thầm làm?
  Em muốn nhờ mấy anh chị cho em biết dùm thủ tục hoặc cách thức làm trong trường hợp này!
  Em xin cảm ơn trước!

  ♥ Đời ♦ là ♣ thế ♠

  Châu Khánh, email: chaukhanh0937179119@yahoo.com.vn

   
  12332 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #136041   01/10/2011

  mrvanthuc
  mrvanthuc
  Top 75
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2009
  Tổng số bài viết (835)
  Số điểm: 12301
  Cảm ơn: 156
  Được cảm ơn 767 lần


  chauhoangkhanh viết:
  Công ty em, năm trước có tôn kho là 1.800 sp (đã thể hiện trên báo cáo tài chính), nhưng đến năm nay, công ty em muốn hủy số sản phẩm đó đi, và tận dụng để sản xuất sản phẩm khác, vậy công ty em có cần báo thuế hay không? Hay là kế toán chỉ cần âm thầm làm?
  Em muốn nhờ mấy anh chị cho em biết dùm thủ tục hoặc cách thức làm trong trường hợp này!
  Em xin cảm ơn trước!

  Bạn cho biết hủy vì lý do gì? hủy phải theo luật định chứ không phải muốn hủy là được đâu, thành phẩm hư hỏng phải hủy thì bạn tham khảo thông tư 18/2011/TT-BTC sửa đổi bổ sung TT130/2008/TT-BTC để làm cho đúng

  Trích dẫn:
  2. Các khoản chi phí được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.


  a) Bổ sung điểm 2.1 mục IV Phần C nội dung sau:

  a1. Hồ sơ đối với tài sản, hàng hoá bị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hoả hoạn được tính vào chi phí được trừ như sau:

  - Văn bản của doanh nghiệp gửi cơ quan thuế trực tiếp quản lý giải trình về tài sản, hàng hoá bị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hoả hoạn.

  - Biên bản kiểm kê giá trị tài sản, hàng hoá bị tổn thất do doanh nghiệp lập.

  Biên bản kiểm kê giá trị tài sản, hàng hoá tổn thất phải xác định rõ giá trị tài sản, hàng hoá bị tổn thất, nguyên nhân tổn thất, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân về những tổn thất; chủng loại, số lượng, giá trị tài sản hàng hoá có thể thu hồi được (nếu có) kèm theo hồ sơ về tài sản, hàng hoá; bảng kê xuất nhập tồn hàng hoá bị tổn thất có xác nhận do đại diện hợp pháp của doanh nghiệp ký và chịu trách nhiệm trước cơ quan có thẩm quyền.

  - Văn bản xác nhận của chính quyền cấp xã nơi xảy ra sự việc thiên tai, dịch bệnh, hoả hoạn là trong thời gian đó có xảy ra thiên tai, dịch bệnh, hoả hoạn.

  - Hồ sơ bồi thường thiệt hại được cơ quan bảo hiểm chấp nhận bồi thường (nếu có).

  - Hồ sơ quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân phải bồi thường (nếu có).

  a2. Hàng hoá bị hư hỏng do hết hạn sử dụng, bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hoá tự nhiên không được bồi thường và nằm trong định mức do doanh nghiệp xây dựng thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Trường hợp hàng hoá bị hư hỏng do hết hạn sử dụng, bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hoá tự nhiên vượt quá định mức do doanh nghiệp xây dựng thì phần vượt định mức sẽ không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

  Hồ sơ đối với hàng hoá bị hư hỏng do hết hạn sử dụng, bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hoá tự nhiên được tính vào chi phí được trừ như sau:

  - Văn bản của doanh nghiệp gửi cơ quan thuế trực tiếp quản lý giải trình về hàng hoá bị bị hư hỏng do hết hạn sử dụng, bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hoá tự nhiên và nằm trong định mức do doanh nghiệp xây dựng.

  - Biên bản kiểm kê giá trị hàng hoá bị hư hỏng do doanh nghiệp lập.

  Biên bản kiểm kê giá trị hàng hoá hư hỏng phải xác định rõ giá trị hàng hoá bị hư hỏng, nguyên nhân hư hỏng; chủng loại, số lượng, giá trị hàng hoá có thể thu hồi được (nếu có); bảng kê xuất nhập tồn hàng hoá bị hư hỏng có xác nhận do đại diện hợp pháp của doanh nghiệp ký và chịu trách nhiệm trước cơ quan có thẩm quyền.

  - Hồ sơ bồi thường thiệt hại được cơ quan bảo hiểm chấp nhận bồi thường (nếu có).

  - Hồ sơ quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân phải bồi thường (nếu có).

  Doanh nghiệp gửi cơ quan thuế trực tiếp quản lý văn bản giải trình về tài sản, hàng hoá bị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hoả hoạn; hàng hoá bị hư hỏng do hết hạn sử dụng, bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hoá tự nhiên không được bồi thường chậm nhất khi nộp hồ sơ kê khai quyết toán thuế TNDN theo quy định của năm xảy ra tài sản, hàng hóa bị tổn thất, bị hư hỏng. Các hồ sơ khác (bao gồm biên bản kiểm kê giá trị tài sản hàng hoá bị tổn thất, bị hư hỏng; văn bản xác nhận của chính quyền địa phương; hồ sơ bồi thường thiệt hại được cơ quan bảo hiểm chấp nhận bồi thường (nếu có); Hồ sơ quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân phải bồi thường (nếu có) và các tài liệu khác) được lưu tại doanh nghiệp và xuất trình với cơ quan thuế khi cơ quan thuế yêu cầu.


  Cập nhật bởi mrvanthuc ngày 01/10/2011 01:49:19 CH Cập nhật bởi mrvanthuc ngày 01/10/2011 01:49:00 CH Cập nhật bởi mrvanthuc ngày 01/10/2011 01:47:36 CH
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn mrvanthuc vì bài viết hữu ích
  hieuntvv (01/10/2011)
 • #136043   01/10/2011

  hieuntvv
  hieuntvv
  Top 100
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/12/2008
  Tổng số bài viết (654)
  Số điểm: 5435
  Cảm ơn: 119
  Được cảm ơn 260 lần


  chauhoangkhanh viết:
  Công ty em, năm trước có tôn kho là 1.800 sp (đã thể hiện trên báo cáo tài chính), nhưng đến năm nay, công ty em muốn hủy số sản phẩm đó đi, và tận dụng để sản xuất sản phẩm khác, vậy công ty em có cần báo thuế hay không? Hay là kế toán chỉ cần âm thầm làm?
  Em muốn nhờ mấy anh chị cho em biết dùm thủ tục hoặc cách thức làm trong trường hợp này!
  Em xin cảm ơn trước!


  Công văn số 2009/TCT-PC ngày 10/06/2010:

  Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 2639/CT-TTHT ngày 06/05/2010 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh vướng mắc về chính sách thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

  Căn cứ điểm 2.1, Mục IV, Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

  "2.1. Khoản chi không đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Khoản 1 Mục này, trừ phần giá trị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh và trường hợp bất khả kháng không được bồi thường."

  Theo quy định tại Điều 161 Bộ luật Dân sự thì sự kiện bất khả kháng được hiểu như sau:

  "Điều 161. Thời gian không tính vào thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự; thời hiệu yêu cầu giải quyết việc dân sự.

  Thời gian không tính vào thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự, thời hiệu yêu cầu giải quyết việc dân sự là khoảng thời gian xảy ra một trong các sự kiện sau đây:...

  1. Sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan làm cho chủ thể có quyền khởi kiện, quyền yêu cầu không thể khởi kiện, yêu cầu trong phạm vi thời hiệu.

  Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép."

  Căn cứ quy định nêu trên thì sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.

  Trường hợp, các doanh nghiệp trong quá trình hoạt động kinh doanh có hàng hoá hết hạn sử dụng, lỗi thời,... không tiêu thụ được phải huỷ bỏ không phải là sự kiện xảy ra một cách khách quan, trong quá trình hoạt động kinh doanh thì việc hàng hoá hết hạn sử dụng lỗi thời... doanh nghiệp có thể lường trước được

  Do đó, giá trị hàng hoá hết hạn sử dụng, lỗi thời,... không tiêu thụ được phải huỷ bỏ nêu trên không được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

  Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh được biết./."


  Bạn phải xác định được lý do hủy các sản phẩm đó, nếu hư hỏng không phải do nguyên nhân khách quan thì không được tính vào chi phí và khấu trừ thuế GTGT

  Vợ cả, vợ hai, cả hai đều là vợ cả. he.he.he

   
  Báo quản trị |  
 • #136406   03/10/2011

  nqtrang
  nqtrang
  Top 200
  Lớp 1

  Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
  Tham gia:02/10/2008
  Tổng số bài viết (381)
  Số điểm: 2462
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 25 lần


  Sản phẩm của khâu này có thể là nguyên liệu của khâu khác; trường hợp công ty bạn sử dụng những sản phẩm đã hư hỏng để sản xuất ra 1 sản phẩm khác thì vẫn hạch toán kế toán và khai thuế bình thường
   
  Báo quản trị |