Giải Đáp Hộ Về Nghị Định 121 Điều 13, Tiêu Chuẩn Chiến Sỹ Thi Đua Cơ Sở

Chủ đề   RSS   
 • #390450 03/07/2015

  Giải Đáp Hộ Về Nghị Định 121 Điều 13, Tiêu Chuẩn Chiến Sỹ Thi Đua Cơ Sở

  Tôi làm trong ngành giáo dục, năm vừa rồi tôi đăng ký "Chiến sỹ thi đua cơ sở".  Tôi đạt "Lao động tiên tiến và sáng kiến của tôi đã được hội đồng cấp cơ sở công nhận", nhưng đợt vừa rồi thủ trưởng cơ quan lại chỉ đánh giá xếp loại tôi vào "Hoàn thành tốt nhiệm vụ" và khi xét "Chiến sỹ thi đua cơ sở" hội đồng xét tuyển lại nhấn mạnh các cá nhân "Lao động tiên tiến" phải được thủ trưởng cơ quan xếp loại " Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" mới được nhận danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở". Vậy tôi muốn hỏi chỉ hoàn thành "xuất sắc" nhiệm vụ mới được xét, còn hoàn thành "tốt" nhiệm vụ thì không được xét là đúng hay sai?

   
  2230 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #390479   03/07/2015

  khoathads
  khoathads
  Top 75
  Male
  Lớp 5

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:27/07/2010
  Tổng số bài viết (794)
  Số điểm: 7154
  Cảm ơn: 112
  Được cảm ơn 418 lần


  Chào bạn!

  Theo quy định tại Điều 4 Nghị định 65/2014/NĐ-CP hướng dẫn  Luật Thi đua khen thưởng thì:

  " Điều 4. Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”

  1. Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” được xét tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:

  a) Là “Lao động tiên tiến” hoặc “Chiến sĩ tiên tiến”;

  b) Có sáng kiến là giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp hoặc giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác được cơ sở công nhận hoặc có đề tài nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu được áp dụng hoặc mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được cơ quan, tổ chức, đơn vị công nhận.
   
  2. Việc đánh giá mức độ ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học do Hội đồng sáng kiến, Hội đồng khoa học cấp cơ sở giúp người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị xem xét, công nhận. Việc đánh giá mức độ ảnh hưởng của sự mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp cơ sở giúp người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị xem xét, công nhận.
  3. Hội đồng sáng kiến, Hội đồng khoa học cấp cơ sở do Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” quyết định thành lập. Thành phần Hội đồng gồm những thành viên có trình độ chuyên môn về lĩnh vực có liên quan đến nội dung sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học và các thành viên khác (nếu cần thiết)."
   
  Do đó nếu bạn đạt danh hiệu lao động tiên tiến và có sáng kiến thì sẽ được xem xét danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. Bạn lưu ý các cụm từ hoặc mà tôi gạch dưới bởi ngoài trường hợp có sáng kiến còn 02 trường hợp còn lại (trong đó có hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ).
   
  Ngoài ra, theo Thông tư 07/2014/TT-BNV thì suất "chiến sĩ thi đua cơ sở" không được quá 15% số người được danh hiệu "lao động tiên tiến" nên trong quá trình xét chọn hội đồng thi đua khen thưởng sẽ cân nhắc để lựa chọn.
   
  Nói tóm lại, xếp bạn đã có sự nhầm lẫn trong việc "có sáng kiến" với "hoàn thành xuất sắc" nhiệm vụ. Bạn nên gặp xếp và trao đổi lại hoặc nhờ công đoàn bảo vệ quyền lợi cho mình.
   
  Báo quản trị |