Giá trị hợp đông 2 triệu đồng có phải mua hóa đơn không?

Chủ đề   RSS   
  • #451518 12/04/2017

    Giá trị hợp đông 2 triệu đồng có phải mua hóa đơn không?

    công ty mình làm hợp đồng thuê nhân công ngâm ủ giống và trực đêm để làm mạ khay. số tiền hợp đồng khoảng 2 triệu vậy có phải mua hóa đơn không

     
    2101 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận