em cần tư vấn giúp vấn đề kiểm tra tài chính

Chủ đề   RSS   
  • #409151 10/12/2015

    em cần tư vấn giúp vấn đề kiểm tra tài chính

    em làm kế toán tại một đơn vị hành chính sự nghiệp. Anh chị cho em hỏi những cơ quan nào có thẩm quyền yêu cầu đơn vị em cung cấp các số liệu tài chính trong năm. Đơn vị em hoạt động trong lĩnh vực đào tạo, dạy nghề nhưng kinh phí hoạt động do Tập đoàn Hóa Chất cấp và thu học phí. Ngoài ra, đơn vị em KHÔNG còn được nhận kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước cấp. Mong Anh chị tư vấn giúp!!! em cảm ơn

     
    2380 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận