Ebook Thuế phiên bản 2017

Chủ đề   RSS   
 • #446009 07/02/2017

  mynhanke
  Top 500
  Female
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/08/2012
  Tổng số bài viết (288)
  Số điểm: 4148
  Cảm ơn: 93
  Được cảm ơn 389 lần


  Ebook Thuế phiên bản 2017

  Cập nhật:
   

  1.  Nghị định 164/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản
   
  2. Thông tư 304/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính về việc ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy
   
  3. Thông tư số 303/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước
   
  4. Thông tư số 302/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí môn bài
   
  5. Thông tư 301/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 hướng dẫn về lệ phí trước bạ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
   
  6. Thông tư  số 300/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước
   
  7. Nghị định 153/2016/NĐ-CP ngày 14/11/2016 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
   
  8. Luật số 03/2016/QH14 sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư của Quốc hội

  Hạ Long, ngày 01 tháng 01 năm 2017
   
  Cung cấp miễn phí tại Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh

   

   
  19775 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn mynhanke vì bài viết hữu ích
  tuyenthantai38 (26/11/2019) ktdn1b (06/03/2017)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #446498   14/02/2017

  mynhanke
  mynhanke
  Top 500
  Female
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/08/2012
  Tổng số bài viết (288)
  Số điểm: 4148
  Cảm ơn: 93
  Được cảm ơn 389 lần


   
  Cập nhật đến ngày 06 tháng 02 năm 2017
   
  1. Thông tư số 333/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
   
   2. Thông tư số 332/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất
   
  3. Thông tư 06/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 34a Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế (đã được bổ sung tại khoản 10 Điều 2 Thông tư 26/2015/TT-BTC).
   
  4. Quyết định số 2845/QĐ-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính ban hành quy định phân công Cơ quan thuế quản lý đối với người nộp thuế
   
  5. Nghị định số 167/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ về kinh doanh hàng miễn thuế.
   
  Cung cấp miễn phí tại Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh

   
   
  Báo quản trị |  
 • #448085   26/02/2017

  minhcuong1704
  minhcuong1704
  Top 500
  Male
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:15/02/2017
  Tổng số bài viết (143)
  Số điểm: 2706
  Cảm ơn: 112
  Được cảm ơn 103 lần


  Cảm ơn bạn đã chia se nhiều văn bản quan trọng như vậy. Thuế thì mỗi năm sẽ có cách tính khác, quyết toán hay hạch toán nên việc cập nhật văn bản là rất quan trọng. 

  MInh sin góp ý thêm về Luật thuế xuất, nhập khẩu mới đã có hiệu lực thi hành, các bạn có thể xem thêm tại đây.

  Cập nhật bởi minhcuong1704 ngày 26/02/2017 01:21:58 CH
   
  Báo quản trị |  
 • #448121   26/02/2017

  duongthuy2210
  duongthuy2210
  Top 500
  Female
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:28/02/2016
  Tổng số bài viết (179)
  Số điểm: 1485
  Cảm ơn: 64
  Được cảm ơn 112 lần


  Phải lưu ngay những quy định mới về thuế này, cảm ơn tác giả nhé.

  Dù là người làm luật hay là người dân thường thì việc tìm hiểu về những quy định của thuế là vô cùng cần thiết, vì thuế có mặt trong mọi mặt đời sống của chúng ta.

   
  Báo quản trị |  
 • #456778   09/06/2017

  nuna
  nuna

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/05/2009
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  cảm ơm bạn đã chia sẻ nhé. :)))))

   
  Báo quản trị |  
 • #457747   16/06/2017

  mynhanke
  mynhanke
  Top 500
  Female
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/08/2012
  Tổng số bài viết (288)
  Số điểm: 4148
  Cảm ơn: 93
  Được cảm ơn 389 lần


  Ebook Thuế (Phiên bản: 2017-v3 - Cập nhật, ngày 16 tháng 06 năm 2017 tại Hạ Long) của Thầy Đào Thụy Hưng - Cục Thuế Quảng Ninh
   
  _______________________________________________

  Thay mặt, cộng động FB, các diễn đàn tài chính, kế toán thuế, luật, doanh nghiệp xin trân trọng gửi lời cám ơn đến Thầy đã dành thời gian cập nhật VBPL chia sẻ cho cộng đồng.
  _______________________________________________

  Nội dung cập nhật:
   
  ✔ 1. Thông tư 02/2017/TT-BKHĐT hướng dẫn về cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
  ✔ 2.  Thông tư 20/2017/TT-BTC ngày 06/03/2017 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 8 Thông tư 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 130/2016/TT-BTC ngày 12/08/2016 của Bộ Tài chính) 
  ✔ 3. Thông tư số 28/2017/TT-BTC ngày 12/04/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2013 và Thông tư số 147/2016/TT-BTC ngày 13 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định 
  ✔ 4. Thông tư số 37/2017/TT-BTC ngày 27/04/2017 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính     
  ✔ 5. Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 của Bộ Tài chính quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau 
  ✔ 6.  Nghị định 10/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 4 Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng
  ✔ 7.  Nghị định 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
  ✔ 8.  Nghị định số 21/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 20/2011/NĐ-CP ngày 23/03/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp
  ✔ 9.  Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03/04/2017 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong khu Kinh tế, khu Công nghệ cao 
  ✔ 10. Văn bản hợp nhất Nghị định số 06/VBHN-BTC ngày 04/04/2017 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng.
  ✔ 11. Văn bản hợp nhất Nghị định số 07/VBHN-BTC ngày 14/04/2017 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp
  ✔ 12. Nghị định số 47/2017/NĐ-CP ngày 24/04/2017 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. 
  ✔ 13. Thông tư 51/2017/TT-BTC sửa đổi Thông tư 117/2012/TT-BTC hướng dẫn hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
  ✔ 14. Quy trình Quy định về trình tự thủ tục xác minh tình trạng hoạt động, thông báo công khai thông tin, xử lý và khôi phục mã số thuế đối với người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế Ban hành kèm theo Quyết định số 438/QĐ-TCT ngày  05/4/2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế
  ✔ 15. Văn bản hợp nhất thông tư số 16/VBHN-BTC ngày 24/05/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý gỉá tại Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn
  ✔ 16. Thông tư 31/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 99/2016/TT-BTC ngày 29/06/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng
  ✔ 17. Thông tư 328/2016/TT-BTC hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
   
   

   
  Báo quản trị |  
 • #465105   21/08/2017

  mynhanke
  mynhanke
  Top 500
  Female
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/08/2012
  Tổng số bài viết (288)
  Số điểm: 4148
  Cảm ơn: 93
  Được cảm ơn 389 lần


  ☀ ☀ ☀  [CHYM ĐÃ VỀ - CHYM ĐÃ VỀ - Ebook Thuế của Thầy Đào Thụy Hưng - Cục Thuế Quảng Ninh]
  (Phiên bản: 2017-v5 - Cập nhật, ngày 10 tháng 08 năm 2017 tại Hạ Long)
   
  Các bạn tải về sử dụng ngay, KHÔNG CẦN GIẢI NÉN DẠNG CHM
   
  Cập nhật:
   
  1. Thông tư 79/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung tiết b1 điểm b khoản 4 Điều 48 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế
   
  2. Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BTC năm 2017 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng do Bộ Tài chính ban hành 
   
  3. Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BTC năm 2017 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định 108/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi do Bộ Tài chính ban hành
   
  4. Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BTC năm 2017 hướng dẫn Nghị định 218/2013/NĐ-CP quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành
   
  5. Nghị định 35/2017/NĐ-CP ngày 03/04/2017 quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao
   
  6. Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTC năm 2016 hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi và Nghị định 65/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
   
  ─────────────────────────
   
  💟 Mang tính NHẮC LẠI LẦN n, CÁC BẠN CHÚ Ý CHO - HƯỚNG DẪN CÁCH MỞ EBOOK THUẾ của Thầy Đào Thụy Hưng
   
  ─────────────────────────
  ☀ ☀ ☀ Trường hợp này không mở được, báo lỗi => “Navigation to the webpage was canceled”
  ──────────────────────────
   
  ♫ ♫ ♫ Cách khắc phục, xử lý lỗi trên:
   
  ✔ 1.- Chuột phải file (.chm) trong Windows Explorer chọn Properties.
   
  ✔ 2.- Ngay góc bên dưới của cửa số Properties sẽ trong thấy thông báo security "This file came from another computer and might be blocked to help protect this computer". Click chọn Unblock.
   
  ✔ 3.- Click chọn Apply và OK
  Ngoài ra, có một số trường hợp mở (tập tin dạng chm) lên xuất hiện thông báo: "Always ask before opening this file". Hãy tít vào và đánh dấu bỏ đi để mỗi lần mở tập tin dạng (Ebook.chm) sẽ không còn hiển thi thông báo này nữa.
   
  ➳ Chú ý: Khi load về các bạn tránh đặt ở thư mục có dấu chữ tiếng Việt, sách ebook điện tử sẽ không mở ra được
   
  ──────────────────────────
   
  ♫ ♫ ♫ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
   
  ✔ - Tại mục Content: khi mở từng mục trong Ebook tên viết tắt các văn bản sẽ hiện ra ở cửa sổ bên trái, kích kép vào viết tắt văn bản thì nội dung văn bản sẽ hiện lên ở bên phải cửa sổ.
   
  ✔ - Tìm kiếm một cụm từ trong văn bản: tại nội dung văn bản trong cửa số bên phải bấm phím “Ctrl + F” và gõ cụm từ cần tìm vào ô “Find what” rồi bấm “Find Next”.
   
  ✔ - Để quay lại văn bản vừa mở lúc trước bấm biểu tượng Back hoặc Forward.
   
  ✔ - Kết xuất nguyên bản văn bản, mẫu biểu ra Microsoft Office Word: vào Mục lục.
   
  ✔ - In văn bản: Vào Option rồi chọn Print hoặc chọn biểu tượng máy in trên thanh công cụ.
   
  ✔ - Copy văn bản: Dùng chuột “bấm + giữ + kéo chuột” trên một vùng văn bản, nếu chọn toàn văn bản bấm “Ctrl + A” sau đó kích phải chuột chọn copy hoặc bấm “Ctrl + C”.
   
  Sau khi copy có thể dán (paste) vào ứng dụng của Microsoft Office ví dụ Microsoft Office Word hay Microsoft Office Excel
   
   
  Báo quản trị |  
 • #465501   25/08/2017

  mynhanke
  mynhanke
  Top 500
  Female
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/08/2012
  Tổng số bài viết (288)
  Số điểm: 4148
  Cảm ơn: 93
  Được cảm ơn 389 lần


  ☀ ☀ ☀  NEW - Ebook Thuế của Thầy Đào Thụy Hưng - Cục Thuế Quảng Ninh] 
   
  (Phiên bản: 2017-v6 - Cập nhật, ngày 24 tháng 08 năm 2017 tại Hạ Long)
   
  ✔ Cập nhật:
   
   
   
   
   
  ______________________________________
   
  ☀ ☀ ☀ Trích bài HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG EBOOK-THUẾ TRÊN IPHONE – IPAD trong Ebook Thuế để các bạn đọc ngay
   
   
  ✔ 1. Cài đặt phần mềm hỗ trợ file CHMATE:
   
  Trên  điện thoại iphone – ipad vào appstore
   
  Vào chức năng tìm kiếm gõ: “CHMATE” –phần mềm khác có thể không hỗ trợ Ebook- thuế 2016.
   
  Cài phần mềm CHMATE – yêu cầu phải có Apple ID

   
  ✔ 2. Chuyển EBOOK- THUẾ vào iphone – ipad:
   
  Kết nối điện thoại iphone – ipad với máy tính bằng cáp hoặc bluetooth
   
  Mở ứng dụng iTunes
   
  Chọn “Ứng dụng”
   
  Di chuyển bằng thanh trượt xuống cuối ứng dụng iTunes
   
  Nhấn vào biểu tượng CHMATE
   
  Nhấn vào thêm tệp rồi tìm tới nơi để EBOOK- THUẾ - kích open (lưu ý: phần mềm CHMATE miễn phí chỉ cho tải vào 01 bản; nếu cập nhật bản mới thì phải xóa bản cũ đi).
   

   
  ✔ 3.- Sử dụng EBOOK- THUẾ trên iphone – ipad:
   
  Mở ứng dụng CHMATE – nhấn vào biểu tượng dưới hình
   
   
   
  ☀ ☀ ☀ Link dạng CHM - tải về dùng ngay KHÔNG CẦN GIẢI NÉN (Link dự phòng của em Mynhanke đây ạ)
   
  Báo quản trị |  
 • #465978   29/08/2017

  Cám ơn thông tin chia sẻ của bạn nhé. Quy định về thuế này sẽ có rất nhiều cá nhân, doanh nghiệp và các tổ chức đặc biệt quan tâm. Hi vọng bạn sẽ chia sẻ thêm nhiều thông tin mới về thuế cho mọi người cùng theo dõi nhé

   
  Báo quản trị |  
 • #476339   28/11/2017

  mynhanke
  mynhanke
  Top 500
  Female
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/08/2012
  Tổng số bài viết (288)
  Số điểm: 4148
  Cảm ơn: 93
  Được cảm ơn 389 lần


  Ebook Thuế phiên bản 8 năm 2017 

  http://www.mediafire.com/file/l1lfhocw1syyxbb/EBOOK-THUE+2017.V08.rar


  Ebook Thuế phiên bản 9 năm 2017 - Cập nhật ngày 20 tháng 11 năm 2017

  http://www.mediafire.com/file/5eddv06i9mv9a55/EBOOK-THUE+2017.V09.rar

  Cập nhật bởi mynhanke ngày 28/11/2017 06:58:45 CH
   
  Báo quản trị |