Dự tuyển hòa giải viên lao động

Chủ đề   RSS   
 • #508849 29/11/2018

  Dự tuyển hòa giải viên lao động

  Để trở thành hòa giải viên lao động, trước tiên phải đáp ứng các điều kiện sau:

  - Là công dân Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có sức khoẻ và phẩm chất đạo đức tốt.

  - Không phải là người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang chấp hành án.

  - Am hiểu pháp luật lao động và pháp luật có liên quan.

  - Có 03 năm làm việc trong lĩnh vực có liên quan đến quan hệ lao động, có kỹ năng hòa giải tranh chấp lao động.

  Cá nhân nộp hồ sơ dự tuyển hòa giải viên lao động về phòng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. Trong thời hạn 20 ngày làm việc, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội lập danh sách người đạt tiêu chuẩn báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện. Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bổ nhiệm hòa giải viên lao động.

  Xem hồ sơ dự tuyển tại: Nghị định 46/2013/NĐ-CP

   
  1032 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận