Đóng thuế thu nhập cá nhân khi bán nhà

Chủ đề   RSS   
 • #488691 03/04/2018

  Đóng thuế thu nhập cá nhân khi bán nhà

  Kính Thưa Luật sư

  Nhờ luật sư tư vấn giúp:

  Chú tôi bán cho ông anh tôi 1 căn nhà và diện tích đất như sau

  - Đất ở: 200m2 đơn giá 72.000đ/m2

  - Đất CLN(cây lâu năm) 532.00m2 đơn giá 27.000đ/m2

  Đất CHN (Đất cây hằng năm) 2.063m2 đơn giá  20.000đ/m2

  đất lúa:1986m2 đơn giá  20.000đ/m2

  tổng tiền là: 129.604.000đ

  khi ra làm giấy tờ thì bên thuế bảo nộp thuế thu nhập cá nhân.

  Chú tôi chỉ có 1 căn nhà duy nhất chừ con cái ở xa nên bán nhà để vào đoàn tụ cùng con cái.

   vậy trường hợp của chú tôi có phải đóng thuế thu nhập cá nhân hay không

  Xin cảm ơn

   
  6568 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #489639   15/04/2018

  TruongMinhToan
  TruongMinhToan
  Top 150
  Male
  Lớp 7

  Bình Dương, Việt Nam
  Tham gia:05/01/2016
  Tổng số bài viết (565)
  Số điểm: 9874
  Cảm ơn: 170
  Được cảm ơn 188 lần


  - Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC về trường hợp được miễn thuế:

  "b) Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp người chuyển nhượng chỉ có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam

  b.1) Cá nhân chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở được miễn thuế theo hướng dẫn tại điểm b, khoản 1, Điều này phải đồng thời đáp ứng các điều kiện sau:

  b.1.1) Chỉ có duy nhất quyền sở hữu một nhà ở hoặc quyền sử dụng một thửa đất ở (bao gồm cả trường hợp có nhà ở hoặc công trình xây dựng gắn liền với thửa đất đó) tại thời điểm chuyển nhượng, cụ thể như sau:
  b.1.1.1) Việc xác định quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở căn cứ vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
  b.1.1.2) Trường hợp chuyển nhượng nhà ở có chung quyền sở hữu, đất ở có chung quyền sử dụng thì chỉ cá nhân chưa có quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở nơi khác được miễn thuế; cá nhân có chung quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở còn có quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở khác không được miễn thuế.
  b.1.1.3) Trường hợp vợ chồng có chung quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở và cũng là duy nhất của chung vợ chồng nhưng vợ hoặc chồng còn có nhà ở, đất ở riêng, khi chuyển nhượng nhà ở, đất ở của chung vợ chồng thì vợ hoặc chồng chưa có nhà ở, đất ở riêng được miễn thuế; chồng hoặc vợ có nhà ở, đất ở riêng không được miễn thuế. 
  b.1.2) Có quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở tính đến thời điểm chuyển nhượng tối thiểu là 183 ngày.
  Thời điểm xác định quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở là ngày cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
  b.1.3) Chuyển nhượng toàn bộ nhà ở, đất ở.
  Trường hợp cá nhân có quyền hoặc chung quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất ở duy nhất nhưng chuyển nhượng một phần thì không được miễn thuế cho phần chuyển nhượng đó."
   

  - Theo đó, nếu chú bạn chỉ có 01 căn nhà duy nhất thì không phải đóng thuế TNCN. Về điều kiện cụ thể bạn có thể tham khảo điểm b.1 nêu trên.
  Tuy nhiên thường thì Chi cục thuế sẽ bắt chú bạn phải có giấy xác nhận "Có duy nhất 1 bất động sản" của UBND xã. Mà UBND xã thì làm sao kiểm soát được bạn có bao nhiêu bất động sản ở Việt Nam này ???

   
   
  Báo quản trị |