Đóng BHXH, XHYT. HBTN

Chủ đề   RSS   
 • #369918 01/02/2015

  Đóng BHXH, XHYT. HBTN

  Dear Anh/Chị!

  Công ty mình hoạt động trong lĩnh vực may xuất khẩu. Trong thời gian vừa qua công ty có nghỉ chờ việc 2 tuần. Ngoài ra công nhân cũng có 1 số người nghỉ việc không lương dài ngày. Vậy trong những trường hợp này người sử dụng lao động hay người lao động phải đóng BHXH, hoặc mỗi bên chịu bao nhiêu % mức đóng.? Mọi người có thẻ biết quy định đó theo luật nào không ạ.

  Chân trọng!

   
  3241 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #370041   02/02/2015

  Chào bạn,

  Về trường hợp của bạn, mình có vài dòng chia sẻ như sau:

  - Đối với trường hợp nghỉ chờ việc: Khoản 3 Điều 98 Bộ luật Lao động quy định về tiền lương trong thời gian ngừng việc

  Nếu vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động, người lao động hoặc vì các nguyên nhân khách quan khác như thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch hoạ, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế, thì tiền lương ngừng việc do hai bên thoả thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

  Như vậy, trong thời gian cho người lao động nghỉ chờ việc, Công ty vẫn phải trả lương cho người lao động theo mức trên. Công ty và người lao động tham gia bảo hiểm trên mức đó.

  - Đối với trường hợp nghỉ không lương: Bạn áp dụng theo quy định tại Khoản 2, Điều 54 Quyết định số 1111/QĐ-BHXH

  2. Người lao động tăng mới hoặc ngừng việc, nghỉ việc trong tháng, có ít nhất 01 ngày làm việc và hưởng tiền lương trong tháng, thì tính đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với đơn vị và người lao động như sau:

  2.1. Trường hợp số ngày không làm việc và không hưởng tiền lương, từ 14 ngày trở lên trong tháng thì không tính đóng BHXH, BHYT, BHTN của tháng đó:

  - Người lao động tăng mới thì tính đóng BHXH, BHYT, BHTN từ ngày đầu của tháng tiếp theo tháng chuyển đến làm việc hoặc tháng có hiệu lực của hợp đồng lao động, quyết định tuyển dụng;

  - Người lao động ngừng việc, nghỉ việc thì tính đóng BHXH, BHYT, BHTN đến ngày cuối cùng của tháng trước liền kề tháng ngừng việc, nghỉ việc.

  Trong cả hai trường hợp trên, nếu đơn vị và người lao động đề nghị đóng BHXH, BHYT, BHTN cho cả tháng mà người lao động có ít nhất 01 ngày làm việc và hưởng tiền lương, tiền công thì thực hiện theo đề nghị của đơn vị.

  2.2. Trường hợp số ngày không làm việc và không hưởng tiền lương, dưới 14 ngày trong tháng thì tính đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với đơn vị và người lao động cả tháng đó:

  - Người lao động tăng mới thì tính đóng BHXH, BHYT, BHTN từ ngày đầu của tháng chuyển đến làm việc hoặc tháng có hiệu lực của hợp đồng lao động, quyết định tuyển dụng;

  - Người lao động ngừng việc, nghỉ việc thì tính đóng BHXH, BHYT, BHTN đến ngày cuối cùng của tháng ngừng việc, nghỉ việc.

  Vài dòng chia sẻ.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn chinguyen0601 vì bài viết hữu ích
  nguyenthithomdung (02/02/2015)
 • #370048   02/02/2015

  nguyenthithomdung viết:

  Dear Anh/Chị!

  Công ty mình hoạt động trong lĩnh vực may xuất khẩu. Trong thời gian vừa qua công ty có nghỉ chờ việc 2 tuần. Ngoài ra công nhân cũng có 1 số người nghỉ việc không lương dài ngày. Vậy trong những trường hợp này người sử dụng lao động hay người lao động phải đóng BHXH, hoặc mỗi bên chịu bao nhiêu % mức đóng.? Mọi người có thẻ biết quy định đó theo luật nào không ạ.

  Trân trọng!

   
  Báo quản trị |