Đóng bảo hiểm thất nghiệp khi có dưới 10 nhân viên?

Chủ đề   RSS   
 • #515386 16/03/2019

  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1294)
  Số điểm: 9959
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 190 lần


  Đóng bảo hiểm thất nghiệp khi có dưới 10 nhân viên?

  Trước đây theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2006, nếu doanh nghiệp có sử dụng dưới 10 người lao động trở xuống thì không phải đóng bảo hiểm thất nghiệp.

  Căn cứ pháp lý cho nội dung này:  Khoản 4 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006:

  Điều 2. Đối tượng áp dụng

  4. Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp là người sử dụng lao động quy định tại khoản 2 Điều này có sử dụng từ mười lao động trở lên“.

   

  Tuy nhiên, bắt đầu từ ngày 01/01/2015 (ngày Luật Việc làm 2013) có hiệu lực thi hành. Cụ thể tại khoản 3 Điều 43 thì người sử dụng lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động khi có hợp đồng lao động từ đủ 3 tháng trở lên mà không phân biệt doanh nghiệp đó sử dụng bao nhiêu lao động (Theo đó, miễn có ký kết hợp đồng lao động- Hợp đồng không xác định thời hnaj, hợp đồng có xác định thời hạn, hợp đồng mùa vụ và thời hạn hợp đồng lao động từ đủ 3 tháng trở lên thì bắt buộc phải tham gia BHTN)

  Cụ thể theo khoản 1, khoản 3 Điều 43 Luật Việc làm năm 2013 quy định về đối tượng bắt buộc phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp:

  Điều 43. Đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp

  1. Người lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc như sau:

  a) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn;

  b) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn;

  c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.

  Trong trường hợp người lao động giao kết và đang thực hiện nhiều hợp đồng lao động quy định tại khoản này thì người lao động và người sử dụng lao động của hợp đồng lao động giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

  ……..

  3. Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình, hộ kinh doanh, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng làm việc hoặc hợp đồng lao động quy định tại khoản 1 Điều này“.

   

   
  5405 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận