Đơn vị sự nghiệp tự thu tự chi có được tuyển dụng viên chức không?

Chủ đề   RSS   
 • #539689 28/02/2020

  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1294)
  Số điểm: 9959
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 190 lần


  Đơn vị sự nghiệp tự thu tự chi có được tuyển dụng viên chức không?

  Điều 5 Nghị định 29/2012/NĐ-CP quy định như sau:

  "Điều 5. Thẩm quyền tuyển dụng viên chức

  1. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập giao quyền tự chủ quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 9 Luật viên chức, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức thực hiện việc tuyển dụng viên chức; quyết định tuyển dụng viên chức qua thi tuyển hoặc xét tuyển.

  2. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 9 Luật viên chức, cơ quan, đơn vị có thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức thực hiện hoặc phân cấp tổ chức thực hiện việc tuyển dụng viên chức cho đơn vị sự nghiệp công lập thuộc quyền quản lý; quyết định hoặc ủy quyền quyết định tuyển dụng viên chức qua thi tuyển hoặc xét tuyển.

  ...".

  Điểm a Khoản 2 Điều 9 Luật Viên chức 2010 quy định như sau: 

  "Điều 9. Đơn vị sự nghiệp công lập và cơ cấu tổ chức quản lý hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập

  ...

  2. Đơn vị sự nghiệp công lập gồm:

  a) Đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự (sau đây gọi là đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ);

  ...".

  Như vậy đơn vị được giao quyền tự chủ cả về tổ chức bộ máy và nhân sự thì mới được tuyển dụng viên chức.

  Ngoài ra lưu ý là thẩm quyền tuyển dụng viên chức là thuộc về người đứng đầu đơn vị chứ không phải là thẩm quyền của đơn vị.

   
  3812 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận