Đòi lại xe đã cho mượn có giấy tờ

Chủ đề   RSS   
 • #551653 14/07/2020

  Đòi lại xe đã cho mượn có giấy tờ

  E có bài tập như sau, mong m.n giải đáp

  A cho B mượn xe,có đưa luôn giấy tờ. B đem bán cho C có giấy tờ và đúng giá thị trường.B nói dối A xe bị mất. Tình cờ A thấy C đi xe mình nên đòi lại.Vậy A có đòi lại xe được ko?

  E cảm ơn.

   
  562 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Haunguyen12345 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (14/07/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #552990   27/07/2020

  Bài tập của bạn có lời giải như sau:

  Trong trường hợp trên thì C đang là người chiếm hữu ngay tình vì đã có được chiếc xe thông qua mua bán đoàng hoàng với B và không hề biết được B lừa chiếc xe của A. Trong Bộ luật dân sự 2015 có quy định trường hợp này tại Điều 167 và khoản 2 Điều 133 như sau :

  Điều 168. Quyền đòi lại động sản phải đăng ký quyền sở hữu hoặc bất động sản từ người chiếm hữu ngay tình

  Chủ sở hữu được đòi lại động sản phải đăng ký quyền sở hữu hoặc bất động sản từ người chiếm hữu ngay tình, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 133 của Bộ luật này.”

  “Điều 133. Bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình khi giao dịch dân sự vô hiệu

  2. Trường hợp giao dịch dân sự vô hiệu nhưng tài sản đã được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, sau đó được chuyển giao bằng một giao dịch dân sự khác cho người thứ ba ngay tình và người này căn cứ vào việc đăng ký đó mà xác lập, thực hiện giao dịch thì giao dịch đó không bị vô hiệu.

  Trường hợp tài sản phải đăng ký mà chưa được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì giao dịch dân sự với người thứ ba bị vô hiệu, trừ trường hợp người thứ ba ngay tình nhận được tài sản này thông qua bán đấu giá tại tổ chức có thẩm quyền hoặc giao dịch với người mà theo bản án, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền là chủ sở hữu tài sản nhưng sau đó chủ thể này không phải là chủ sở hữu tài sản do bản án, quyết định bị hủy, sửa.

  …”

   => dựa vào quy định pháp luật ta có thể có căn cứ sau để chứng minh giao dịch dân sự vô hiệu.  

  Thứ nhất chiếc xe là động sản phải đăng ký quyền sở hữu (vì đề bài là xe có giấy tờ).

  Thứ hai chiếc xe được chuyển giao cho C trong khi chủ xe vẫn là A chứ không phải là B.

  Vì vậy dựa vào Điều 167 và khoản 2 Điều 133 BLDS thì A có quyền đòi lại từ C chiếc xe của mình.

   
  Báo quản trị |