Điều kiện phát hành trái phiếu

Chủ đề   RSS   
 • #526997 30/08/2019

  minhtam130496

  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:01/04/2019
  Tổng số bài viết (81)
  Số điểm: 820
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 24 lần


  Điều kiện phát hành trái phiếu

  Trái phiếu là chứng chỉ hoặc bút toán ghi sổ xác nhận nghĩa vụ trả nợ (gốc và lãi) của tổ chức phát hành đối với người sở hữu gồm có các loại trái phiếu sau đây: Trái phiếu doanh nghiệp; trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ; trái phiếu doanh nghiệp xanh; trái phiếu chuyển đổi; trái phiếu có bảo đảm; trái phiếu kèm theo chứng quyền.

  Theo Điều 10 Nghị định 163/2018/NĐ-CP, Doanh nghiệp phát hành trái phiếu tại thị trường trong nước phải đáp ứng các điều kiện sau:

  Có nhu cầu huy động vốn làm nhiều đợt phù hợp với mục đích phát hành trái phiếu được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Có phương án phát hành trái phiếu trong đó nêu rõ số lượng đợt phát hành; dự kiến khối lượng, thời điểm phát hành và kế hoạch sử dụng vốn của từng đợt phát hành. Đảm bảo thời gian phát hành của từng đợt không được kéo dài quá 90 ngày; Thực hiện công bố thông tin về đợt phát hành trái phiếu theo quy định tại khoản 2 Điều 22 của Nghị định này.

  Doanh nghiệp phát hành trái phiếu đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này được phát hành trái phiếu làm nhiều đợt, nhưng tối đa không quá 12 tháng kể từ ngày phát hành đầu tiên của đợt phát hành đầu tiên.

  Điều 18 Nghị định 163/2018/NĐ-CP cho phép doanh nghiệp phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế như sau:

  Đối với trái phiếu không chuyển đổi hoặc trái phiếu không kèm theo chứng quyền:

  Doanh nghiệp phát hành là công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam;

  Đáp ứng điều kiện phát hành trái phiếu theo quy định tại thị trường phát hành;

  Phương án phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế được cấp có thẩm quyền phê duyệt và chấp thuận theo quy định tại Điều 19 Nghị định này;

  Đáp ứng quy định về quản lý ngoại hối và quy định của pháp luật về quản lý vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp;

  Đáp ứng tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

  Đối với trái phiếu chuyển đổi hoặc trái phiếu kèm chứng quyền:

  Doanh nghiệp phát hành là công ty cổ phần đáp ứng các điều kiện phát hành quy định tại khoản 1 Điều này;

  Đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định hiện hành của pháp luật;

  Các đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi phải cách nhau ít nhất sáu tháng.

  Như vậy, doanh nghiệp phát hành trái phiếu có thể thực hiện được chương trình, dự án đầu tư để tăng quy mô vốn hoạt động hoặc tái cơ cấu lại khoản nợ của doanh nghiệp mà ít bị ràng buộc hơn về điều kiện phát hành trái phiếu trước đây. Sau khi phát hành trái phiếu thì doanh nghiệp có thể mua lại trước hạn hoặc hoán đổi trái phiếu.

   
  588 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận