Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào áp dụng từ ngày 15/11/2014

Chủ đề   RSS   
 • #353720 01/11/2014

  Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào áp dụng từ ngày 15/11/2014

  Theo quy định của NĐ 91/2014/NĐ-CP thì bãi bỏ đoạn trong điểm b khoản 2 điều 9 của NĐ 209/2013/NĐ-CP:

  “Trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ của một nhà cung cấp có giá trị dưới 20 triệu đồng, nhưng mua nhiều lần trong cùng ngày có tổng giá trị từ 20 triệu đồng trở lên thì chỉ được khấu trừ thuế đối với trường hợp có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.”

  Nhưng trong thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn NĐ 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung TT 219/2013/TT-BTC hướng dẫn NĐ 209/2013/NĐ-CP lại không bãi bỏ điểm 5, điều 16, TT 219/2013/TT-BTC quy định về vấn đề này (“5. Trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ của một nhà cung cấp có giá trị dưới hai mươi triệu đồng nhưng mua nhiều lần trong cùng một ngày có tổng giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên thì chỉ được khấu trừ thuế đối với trường hợp có chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Nhà cung cấp là người nộp thuế có mã số thuế, trực tiếp khai và nộp thuế GTGT.”)

  Như vậy, đến ngày 15/11/2014 khi mà NĐ 91/2014 có hiệu lực, thì vấn đề trên có còn áp dụng theo TT 209/2013 hay bị bãi bỏ theo NĐ 91/2014 ?

  Rõ ràng, NĐ có hiệu lực cao hơn TT thì những quy định của TT mà trái với NĐ thì tự động bị bãi bỏ mới đúng. Thật hoang mang cho những người dân không có kiến thức chuyên môn về luật pháp.

   
  3498 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #353881   02/11/2014

  bluesky1984
  bluesky1984
  Top 75
  Female
  Lớp 5

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/05/2012
  Tổng số bài viết (749)
  Số điểm: 6690
  Cảm ơn: 212
  Được cảm ơn 414 lần
  Moderator

  Trong NĐ, Thông tư có đề cập hai từ "bãi bỏ" hay không bạn?

  Lưu ý, sửa đổi, bổ sung điểm nào trong đoạn trích, không có nghĩa phần còn lại của điểm đó không nêu rõ trong phần sửa đổi bổ sung, có nghĩa là phải bãi bỏ.

  Hơn nữa mua nhiều lần trong một ngày giá trị <20tr, không có nghĩa là mua nhiều đơn hàng trong một ngày. Điều này không hợp lý. Vấn đề chẳng qua là DN  nhận hàng nhiều đợt trong cùng một ngày và ..., nhưng phải qui ra trong văn bản mua nhiều lần để khóa chặt các kỹ xảo của KTT lại mà thôi.

  Xét về luật hành xử như vậy, theo mình hợp tình, hợp lẽ rồi.

   
  Báo quản trị |  
 • #353987   03/11/2014
  Được đánh dấu trả lời

  Vấn đề hóa đơn xuất dưới 20 triệu trong cùng một ngày, đã là kế toán thì ai cũng hiểu rất rõ bản chất của nó. Ở đây tôi không bàn đến.

  Tôi chỉ muốn hỏi những người có kinh nghiệm đọc luật giải thích vấn đề sau:

  "Điểm b khoản 2 điều 9 NĐ 209/2013 đã bị sửa đổi thành khoản 2, điều 2, NĐ 91/2014" có nghĩa là Điểm b khoản 2 điều 9 NĐ 209/2013 đã bị sửa đổi hoàn toàn thành khoản 2, điều 2, NĐ 91/2014 chứ không phải chỉ có sửa đổi những gì được trích dẫn còn những gì không trích dẫn thì không bị sửa đổi.

  Lấy ví dụ: Như ở NĐ 04/2014/NĐ-CP về hóa đơn chứng từ, ở khoản 1 điều 1 NĐ 04 có nếu sửa đổi Sửa đổi Khoản 1, Khoản 2 Điều 4 của NĐ 51/2010/NĐ-CP như sau:

  “1. Hóa đơn quy định tại Nghị định này gồm các loại sau:

  b) Hóa đơn giá trị gia tăng là hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ dành cho các tổ chức khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ;

  c) Hóa đơn bán hàng là hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ dành cho các tổ chức, cá nhân khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp.

  d) Các loại hóa đơn khác, gồm: Vé, thẻ hoặc các chứng từ có tên gọi khác nhưng có hình thức và nội dung quy định tại các Khoản 2, 3 Điều này.

  Đoạn sửa đổi chỉ nhắc đến điểm b,c,d....có ngưới nghĩ rằng vậy điểm a khoản1 điều 4 NĐ 51 không bị bãi bỏ vì không có trong đoạn trích dẫn. Tuy nhiên, thì điểm a khoản1 điều 4 NĐ 51 đã bị bãi bỏ rồi theo QĐ hiện hành, và trong TT 39/2014 hướng dẫn NĐ 04/2014 cũng có hướng dẫn rõ ràng.

  Vậy còn ở trường hợp NĐ 91 này thì sao?

  NĐ 91 sửa đổi NĐ 209 nhưng TT 151 lại không sửa đổi TT 219?

  Đây là vấn đề mà tôi  thắc mắc??? Rất cần một sự giải thích có căn cứ pháp lý ??

   
  Báo quản trị |