Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự theo Bộ luật dân sự 2015

Chủ đề   RSS   
 • #492568 25/05/2018

  thaiman

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/05/2018
  Tổng số bài viết (9)
  Số điểm: 75
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 5 lần


  Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự theo Bộ luật dân sự 2015

  Giao dịch dân sự là hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự (Điều 116 Bộ luật dân sự 2015). So với Bộ Luật dân sự 2005 thì BLDS 2015 có một số thay đổi về vấn đề liên quan quy định về giao dịch dân sự trong đó vấn đề điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự cũng có sự thay đổi sau nhất định

  BLDS 2015: Điều 117. Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự

  1. Giao dịch dân sự có hiệu lực khi có đủ các điều kiện sau đây:

  a) Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập;

  b) Chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện;

  c) Mục đích và nội dung của giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

  2. Hình thức của giao dịch dân sự là điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự trong trường hợp luật có quy định.

  BLDS 2005: Điều 122. Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự

  1. Giao dịch dân sự có hiệu lực khi có đủ các điều kiện sau đây:

  a) Người tham gia giao dịch có năng lực hành vi dân sự;

  b) Mục đích và nội dung của giao dịch không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

  c) Người tham gia giao dịch hoàn toàn tự nguyện.

  2. Hình thức giao dịch dân sự là điều kiện có hiệu lực của giao dịch trong trường hợp pháp luật có quy định.

  Phân tích: Các điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự BLDS 2015 so với BLDS 2005

   

  BLDS 2015

  BLDS 2005

  Năng lực xác lập giao dịch

  Chủ thểnăng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập

  (theo hướng thêm điều kiện năng lực pháp luật)

  Người tham gia giao dịch có năng lực hành vi dân sự

  Điều cấm của luật

  Mục đích và nội dung của giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm của luật

  (khắc phục sự hạn chế tự do như quy định BLDS 2005, và theo như tinh thần điều 123 BLDS 2015 điều cấm của luật là những quy định luật không cho phép chủ thể thực hiện những hành vi nhất định)

  Mục đích và nội dung của giao dịch không vi phạm điều cấm của pháp luật,

   

  Mục đích của giao dịch

  Mục đích và nội dung của giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm của luật

  ( điều 118, BLDS 2015)

   

  Mục đích của giao dịch dân sự là lợi ích hợp pháp mà các bên mong muốn đạt được khi xác lập giao dịch đó. (Điều 123 BLDS 2005)

  Giới hạn tự do về hình thức

  Hình thức của giao dịch dân sự là điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự trong trường hợp luật có quy định. (làm hẹp đi yêu cầu về hình thức)

  Hình thức giao dịch dân sự là điều kiện có hiệu lực của giao dịch trong trường hợp pháp luật có quy định

  Loại hình thức của giao dịch

  Giao dịch dân sự thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử được coi là giao dịch bằng văn bản.

  (Đề cập đến luật giao dịch điện tử)

  Trường hợp luật quy định giao dịch dân sự phải được thể hiện bằng văn bản có công chứng, chứng thực, đăng ký thì phải tuân theo quy định đó

  (+ Bỏ hình thức văn bản không có công chứng chứng thực như: văn bản viết tay, văn bản đánh máy

  + không coi xin phép là một hình thức nữa)

  Giao dịch dân sự thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu được coi là giao dịch bằng văn bản

   

  Trong trường hợp pháp luật quy định giao dịch dân sự phải được thể hiện bằng văn bản, phải có công chứng hoặc chứng thực, phải đăng ký hoặc xin phép thì phải tuân theo các quy định đó.

   

   
  29692 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn thaiman vì bài viết hữu ích
  phapche_hangha (07/09/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận