Điều chuyển xe xuống cho chi nhánh (độc lập) có phải xuất hóa đơn không?

Chủ đề   RSS   
 • #515383 15/03/2019

  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1294)
  Số điểm: 9959
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 190 lần


  Điều chuyển xe xuống cho chi nhánh (độc lập) có phải xuất hóa đơn không?

  Theo tiết b.2 khoản 2.15 Phụ lục 4 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định:

  "b.2. Tài sản điều chuyển giữa các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộctrong tổ chức, cá nhân; tài sản điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì tổ chức, cá nhân có tài sản điều chuyển phải có lệnh điều chuyển tài sản, kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản và không phải xuất hóa đơn.

  Trường hợp tài sản điều chuyển giữa các đơn vị hạch toán độc lập hoặc giữa các đơn vị thành viên có tư cách pháp nhân đầy đủ trong cùng một tổ chức, cá nhân tổ chức, cá nhân có tài sản điều chuyển phải lập hóa đơn GTGT theo quy định.”

  Như vậy, trường hợp điều chuyển tài sản cố định giữa công ty và đơn vị hạch toán độc lập thì phải lập hóa đơn GTGT.

   
  1354 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận