Điều chỉnh sổ sách sau kiểm tra thuế

Chủ đề   RSS   
 • #453772 18/05/2017

  Điều chỉnh sổ sách sau kiểm tra thuế

  Công ty tôi có vướng mắc như sau:

  - Số liệu trước khi quyết toán năm 2016 của doanh nghiệp là: lỗ 370 trđ

  - Số liệu sau khi được cơ quan thuế quyết toán là: lỗ 160 trđ (loại ra chi phí: 210trđ)

  Vậy, chúng tôi có phải điều chỉnh lại sổ sách không? Và nếu có thì cách làm như thế nào?

   
  2398 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận