Điểm tin sự kiện nổi bật tuần qua từ 08 – 13/6/2015

Chủ đề   RSS   
 • #387607 12/06/2015

  ChuTuocLS
  Top 150
  Female
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/07/2009
  Tổng số bài viết (452)
  Số điểm: 37723
  Cảm ơn: 45
  Được cảm ơn 1017 lần
  SMod

  Điểm tin sự kiện nổi bật tuần qua từ 08 – 13/6/2015

  Sẽ thành lập thêm khu công nghệ cao, cho vay hỗ trợ nông nghiệp, nông thôn, sản xuất, kinh doanh hóa chất, mật mã dịch vụ phải nộp phí, bãi bỏ nhiều ưu đãi về thuế GTGT, thuế nhập khẩu…là những sự kiện nổi bật tại tuần này. Cụ thể:


  http://www.youtube.com/watch?v=dztA5Svo_3o

  Tăng cường thêm 03 khu công nghệ cao

  Thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghệ cao đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 792/QĐ-TTg năm 2015 với định hướng như sau:

  - Tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại với:

     + Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

     + Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

     + Khu Công nghệ cao Đà Nẵng.

  Đồng thời, thành lập mới các khu công nghệ cao gồm:

     + Khu Công nghệ cao sinh học Hà Nội thuộc thành phố Hà Nội.

     + Khu Công nghệ cao chuyên ngành sinh học Đồng Nai thuộc tỉnh Đồng Nai.

     + Khu Công nghệ cao Ascendas-Protrade thuộc tỉnh Bình Dương.

  Quyết định này có hiệu lực từ ngày 08/6/2015.


  Phí cấp Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất

  Từ ngày 20/7/2015, để được cấp mới Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong ngành công nghiệp phải nộp 200.000 đồng/giấy phép. Nếu cấp lại hoặc đổi là 100.000 đồng.

  Phí phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất là 36 triệu đồng/hồ sơ.

  Phí phê duyệt Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất là 8 triệu đồng/hồ sơ.

  Nội dung này được đề cập tại Thông tư 85/2015/TT-BTC.


  Bộ Tài Chính ban hành 02 chuẩn mực liên quan đến hoạt động kế toán

  Ngày 08/5/2015, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 68/2015/TT-BTC về các chuẩn mực Việt Nam về dịch vụ liên quan, kèm theo Thông tư này là 02 chuẩn mực liên quan đến hoạt động kế toán, gồm:

  - Chuẩn mực số 4400: Hợp đồng thực hiện các thủ tục thỏa thuận trước đối với thông tin tài chính.

  - Chuẩn mực số 4410: Dịch vụ tổng hợp thông tin tài chính.

  Chuẩn mực kiểm toán số 930 ban hành kèm theo Quyết định 03/2005/QĐ-BTC và Chuẩn mực kiểm toán số 920 ban hành kèm theo Quyết định 195/2003/QĐ-BTC hết hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016.

  Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/01/2016.


  Mức cho vay hỗ trợ nông nghiệp, nông thôn

  Từ ngày 25/7/2015, cá nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác, hộ kinh doanh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và chủ trang trại được tổ chức tín dụng cho vay không có tài sản bảo đảm theo các mức:

  - Tối đa 50 triệu đồng với cá nhân, hộ gia đình cư trú ngoài khu vực nông thôn có sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp (trừ cá nhân, hộ gia đình đầu tư cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm).

  - Tối đa 100 triệu đồng với cá nhân, hộ gia đình cư trú tại địa bàn nông thôn; cá nhân và hộ gia đình cư trú ngoài khu vực nông thôn có tham gia liên kết trong sản xuất nông nghiệp với hợp tác xã hoặc doanh nghiệp (trừ cá nhân, hộ gia đình đầu tư cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm).

  - Tối đa 200 triệu đồng với cá nhân, hộ gia đình đầu tư cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm.

  - Tối đa 300 triệu đồng với tổ hợp tác và hộ kinh doanh.

  - Tối đa 500 triệu đồng với hộ nuôi trồng thủy sản, hộ khai thác hải sản xa bờ có ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với tổ chức chế biến và xuất khẩu trực tiếp.

  - Tối đa 01 tỷ đồng với hợp tác xã, chủ trang trại hoạt động trên địa bàn nông thôn hoặc sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp.

  - Tối đa 02 tỷ đồng với hợp tác xã nuôi trồng thủy sản hoặc khai thác hải sản xa bờ, cung cấp dịch vụ phục vụ khai thác hải sản xa bờ; các chủ trang trại nuôi trồng thủy sản; liên hiệp hợp tác xã hoạt động trên địa bàn nông thôn hoặc hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp không bao gồm liên hiệp hợp tác xã nuôi trồng thủy sản hoặc khai thác hải sản xa bờ, cung cấp dịch vụ phục vụ khai thác hải sản xa bờ.

  - Tối đa 03 tỷ đồng đối với liên hiệp hợp tác xã nuôi trồng thủy sản hoặc khai thác hải sản xa bờ, cung cấp dịch vụ phục vụ khai thác hải sản xa bờ.

  Quy định này được đề cập tại Nghị định 55/2015/NĐ-CP.


  Sẽ bãi bỏ nhiều ưu đãi thuế GTGT, thuế nhập khẩu trước 31/7/2015

  Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính bãi bỏ những quy định về ưu đãi thuế GTGT, thuế nhập khẩu hiện đang bị lợi dụng để gian lận thương mại gây thất thu cho ngân sách nhà nước trước ngày 31/7/2015.

  Đồng thời, Bộ Tài chính phải phối hợp với Bộ Công thương và các cơ quan liên quan trình Thủ tướng sửa đổi, bổ sung Quyết định 72/2013/QĐ-TTg quy định cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu.

  Nội dung trên được đề cập tại Nghị quyết 41/NQ-CP ngày 09/6/2015.


  Hướng dẫn quy trình khiếu nại về thuế

  Nhằm hướng dẫn chi tiết quy trình khiếu nại về thuế, vừa qua, Tổng Cục Thuế ban hành Quyết định 878/QĐ-TCT năm 2015 hướng dẫn cụ thể về quy trình này. Theo đó, để khiếu nại về thuế, cần phải thực hiện theo quy trình sau:

  Bước 1: Làm việc với người khiếu nại

  Bước 2: Lập dự thảo báo cáo kết quả xác minh tại hồ sơ nội dung khiếu nại và dự thảo quyết định giải quyết khiếu nại

  Bước 3: Lấy ý kiến tham gia, tư vấn, giám định của các cơ quan chuyên môn (trường hợp cần thiết).

  Bước 4: Tổ chức đối thoại (nếu có) 

  Bước 5 : Thẩm định văn bản

  Bước 6: Hoàn thiện và trình ký quyết định giải quyết khiếu nại 

  Bước 7: Ban hành quyết định giải quyết khiếu nại 

  Bước 8: Gửi quyết định giải quyết khiếu nại 

  Bước 9: Công khai quyết định giải quyết khiếu nại

  Bước 10: Thi hành quyết định giải quyết khiếu nại

  Bước 11: Ghi sổ và lưu trữ hồ sơ giải quyết khiếu nại

  Xem chi tiết từng bước tại Quyết định.


  Hướng dẫn chi tiết đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức

  Đó là nội dung tại Nghị định 56/2015/NĐ-CP sẽ có hiệu lực từ ngày 01/8/2015. Theo đó, có 4 mức đánh giá với cán bộ, công chức không giữ chức vụ quản lý và giữ chức vụ quản lý, viên chức không giữ chức vụ quản lý và giữ chức vụ quản lý:

  - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

  - Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

  - Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực.

  - Không hoàn thành nhiệm vụ.

  Xem chi tiết bảng đánh giá tại đây.


  Phí cấp Giấy phép sản xuất, kinh doanh mật mã dân sự

  Theo Thông tư 88/2015/TT-BTC quy định về phí cấp mới, phí thẩm định với Giấy phép sản xuất, kinh doanh mật mã dân sự sẽ có hiệu lực từ ngày 27/7/2015, cụ thể như sau:

  - Phí thẩm định cấp mới, cấp lại do hết hạn Giấy phép sản xuất, kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự là 5.000.000 đồng/doanh nghiệp/lần thẩm định.

  - Lệ phí cấp lại Giấy phép sản xuất, kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự trong trường hợp thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là 150.000 đồng/doanh nghiệp/lần cấp.

  - Phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm mật mã dân sự là 1.200.000 đồng/sản phẩm/lần thẩm định.

  Xem chi tiết phí, lệ phí cấp Giấy phép sản xuất, kinh doanh mật mã dân sự trong các trường hợp khác tại Thông tư.

  => Không còn quy định một cách sơ sài như trước đây, mà quy định cụ thể từng loại phí, lệ phí trong các trường hợp có thể phát sinh khi cấp Giấy phép sản xuất, kinh doanh.

  Cập nhật bởi HuyenVuLS ngày 15/06/2015 07:49:58 SA
   
  5927 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #387611   12/06/2015

  shin_butchi
  shin_butchi
  Top 50
  Dân Luật bậc 1


  Tham gia:18/04/2015
  Tổng số bài viết (1913)
  Số điểm: 87629
  Cảm ơn: 836
  Được cảm ơn 1864 lần


  Mình không hiểu lắm chỗ “Mật mã dân sự” rốt cuộc trên thực tế nó là gì nhỉ? 

  Mình tìm hết các văn bản cũng chỉ được diễn đạt qua một câu định nghĩa:

   "Mật mã dân sự" là mật mã dùng đề bảo vệ thông tin không thuộc phạm vi bí mật nhà nước.

   
  Báo quản trị |