Đi đào tạo ở nước ngoài có được phụ cấp thâm niên không?

Chủ đề   RSS   
 • #491872 16/05/2018

  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 6

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1263)
  Số điểm: 8175
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 163 lần


  Đi đào tạo ở nước ngoài có được phụ cấp thâm niên không?

  Tôi được đơn vị cử đi học bên Singapore gần 5 tháng , xin hỏi lương bên việt nam tôi chỉ được hưởng đó là ( hệ số cấp bậc + phụ cấp chức vụ) * hệ số lương cơ bản - 60% . trong khi đó phụ cấp thâm niên , phụ cấp công vụ không tính vào .xin hỏi đối với trường hợp như chúng tôi như vậy có đúng không?
   

  Theo quy định tại Nghị định 34/2012/NĐ-CP:

   

  "Điều 4. Nguyên tắc áp dụng

  ...

  2. Thời gian không được tính hưởng phụ cấp công vụ, bao gồm:

   

  a) Thời gian đi công tác, làm việc học tập ở nước ngoài được hưởng 40% tiền lương theo quy định tại Khoản 4 Điều 8 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;"

   

  Như vậy theo như thông tin anh cung cấp thì anh được lãnh lương 40% từ chính sách, do đó, không được nhận phụ cấp công vụ.

   

  Về phụ cấp thâm niên (Ban pháp lý hỗ trợ theo hướng anh là giáo viên),  theo quy định tại Thông tư liên tịch số 29/2015/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH:

   

  "Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH

   

  1. Khoản 1 Điều 1 được sửa đổi, bổ sung như sau:

   

  “Nhà giáo thuộc danh sách trả lương được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đang làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các trường, trung tâm, học viện thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi tắt là cơ sở giáo dục công lập) được nhà nước cấp kinh phí hoạt động (bao gồm nguồn thu từ ngân sách nhà nước cấp và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật)”.

   

  Theo đó, phụ cấp thâm niên cho giáo viên chỉ danh cho giáo viên trực tiếp giảng dạy, đứng lớp. Anh đi học ở nước ngoài, đã hưởng chính sách nhà nước thì không đáp ứng điều kiện để được phụ cấp thâm niên.

   
  1278 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận