Di chúc di sản quyền sử dụng đất

Chủ đề   RSS   
  • #405106 04/11/2015

    tuan84hd

    Male
    Sơ sinh

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:22/08/2014
    Tổng số bài viết (5)
    Số điểm: 115
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Di chúc di sản quyền sử dụng đất

    Chào các Luật sư,

    Tôi đang cần lập một bản Di chúc, nhờ các Luật sư tư vấn giúp tôi bản Di chúc tôi đã soạn sau đây đã bảo đảm chặt chẽ và đúng theo quy định của pháp luật chưa. Tôi xin chân thành cảm ơn

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    -----o0o-----

     

    DI CHÚC

    Hôm nay, ngày … tháng … năm 2015, tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã Lũng Cú, huyện Tham Nhũng, tỉnh Tham Ô

    Tên tôi là: VŨ THỊ MẶT MẸT

    CMND số …. Cấp ngày x/y/2002 tại công an tỉnh Hải Dương.

    Vợ tôi là bà ……….

    CMND số …. Cấp ngày x/y/2002 tại công an tỉnh Hải Dương.

    Cả hai cùng đăng ký hộ khẩu thường trú tại xã Lũng Cú, huyện Tham Nhũng, tỉnh Tham Ô.

    Tôi lập và ký tên và Di chúc này nhằm để lại phần tài sản của tôi trong khối tài sản chung của của vợ chồng tôi cho con có nội dung sau:

                             I.            Tài sản để lại cho người thừa kế:

    Tôi và vợ tôi là đồng sử dụng Quyền sử dụng đất tại xã Lũng Cú đã được Ủy ban nhân dân huyện Tham Nhũng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số R…, số vào sổ ….. cấp ngày …….,  cụ thể như sau:

    Thửa đất số … thuộc tờ bản đồ địa chính số …

    Địa chỉ thửa đất: Xã Lũng Cú, huyện Tham Nhũng, tỉnh Tham Ô

    Diện tích: ….m2 (bằng chữ: …………………..);

    Hình thức sử dụng:                                   - Sử dụng chung:   0 m2;

    -         Sử dụng riêng: ….m2

    Thời hạn sử dụng: Đất ở nông thôn: Lâu dài; đất trồng cây hàng năm: Đến ngày 15/10/2063

    Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất như Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

    Đến nay, do tuổi cao, sức yếu tôi làm Di chúc này phân chia toàn bộ tài sản thuộc quyền sử dụng đất hợp pháp của tôi trong quyền sử dụng đất hợp nhất của vợ chồng tôi cho con tôi là ông Vũ Quốc Đạt, sinh ngày …. CMND số ….. cấp ngày …… tại công an tỉnh Hải Dương. Đăng ký hộ khẩu thường trú tại xã Lũng Cú, huyện Tham Nhũng, tỉnh Tham Ô.

    II-  Những nội dung khác liên quan đến nội dung Di chúc này:

    a)    Ngoài người có tên trên đây, tôi không để lại di sản thừa kế cho bất kỳ người nào khác;

    b)    Tôi không có bất kỳ một khoản nợ nào phải thanh toán nên con tôi là ông Vũ Quốc Chuẩn được hưởng di sản của tôi.

    c)    Tất cả những sự phân chia khác đối với di sản này (nếu có) trước khi tôi lập bản Di chúc này đều không có giá trị trước pháp luật.

    d)    Việc phân chia di sản trong bản Di chúc này là hoàn toàn do ý nguyện của tôi, được xác lập trong trạng thái hoàn toàn minh mẫn, sáng suốt, không bị bất cứ ai đe doạ, lừa dối hoặc cưỡng ép. Tôi đã nhờ công chức chuyên môn xã đánh máy bản di chúc này giúp tôi, cùng với sự chứng thực trước mặt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã. Sau khi đánh máy, tôi đã được nghe đọc lại và hiểu rằng bản đánh máy này đã thể hiện được chính xác và đầy đủ ý nguyện của tôi.

    e)    Bản Di chúc này gồm có 2 trang, được lập thành 05 (năm) bản chính, có giá trị như nhau

    - Lưu tại UBND xã Lũng Cú  01 bản.

    Người làm chứng                                                        Người lập Di chúc

     

     

    CHỨNG THỰC CỦA UBND XÃ LŨNG CÚ

    Ngày ..... tháng ..... năm 2015 (....................................................................................................................................................................), tại trụ sở UBND xã Lũng Cú.

    Tôi Vũ Đình Quang, chức vụ Phó chủ tịch UBND xã Lũng Cú

    CHỨNG THỰC

    -  Ông: VŨ THỊ MẶT MẸT, CMND số …. Cấp ngày x/y/2002 tại công an tỉnh Hải Dương đã tự nguyện lập Di chúc này và đã cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nôi dung của di chúc.

    -  Tại thời điểm chứng thực, ông Vũ Thị Mặt Mẹt minh mẫn, sáng suốt, nhận thức và làm chủ được hành vi của mình, tự nguyện lập di chúc, đã ký và điểm chỉ vào Di chúc này trước mặt tôi.

    Di chúc này được lập thành 05 bản chính (mỗi bản chính gồm .. tờ .. trang); giao cho người lập di chúc … bản; lưu tại UBND xã Lũng Cú 01 (một) bản.

    Số chứng thực …… quyển số …….. – SCT/HĐ,GD

    TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ LŨNG CÚ

     

     
    3628 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận

Tư vấn của Luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư theo thông tin sau:

Luật sư. DƯƠNG VĂN MAI - Email: Lsduongmai@gmail.com

CÔNG TY LUẬT BÁCH DƯƠNG, ĐOÀN LUẬT SƯ TP HÀ NỘI - http://www.luatbachduong.vn

Địa chỉ: Tổ dân phố Quang Minh, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Tổng đài tư vấn: 19006281