di chúc đánh máy , có điểm chỉ ,có nhân chứng xác nhận có hợp pháp ?

Chủ đề   RSS   
 • #59553 03/09/2010

  TRITHONGMINHNHANTAO
  Top 500


  Bình Dương, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (184)
  Số điểm: 1730
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 11 lần


  di chúc đánh máy , có điểm chỉ ,có nhân chứng xác nhận có hợp pháp ?

  Tôi xin hỏi về vấn đề hình thức của di chúc:

  Bà Lan không biết đọc, biết viết nên nhờ chị Bích đánh máy di chúc theo ý nguyện của bà. Sau khi chị Bích đánh máy xong bà Lan điểm chỉ và nhờ anh Hùng( giám đốc công ty TNHH An Bình) và chị Hương làm chứng ký tên vào di chúc, anh Hùng sau khi ký tên còn đóng dấu của công ty mình vào di chúc. Vậy bản di chúc đó có hợp pháp hay không theo pháp luật hiện hành?

  Cập nhật bởi admin ngày 03/09/2010 11:17:54 PM
   
  12846 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #59557   03/09/2010

  manhtamvt
  manhtamvt
  Top 200
  Lớp 2

  Phú Thọ, Việt Nam
  Tham gia:18/08/2010
  Tổng số bài viết (363)
  Số điểm: 3287
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 17 lần


  Theo khoản 3 điều 652 của bộ luật dân sự Số: 33/2005/QH11 qui định, Di trúc hợp pháp "Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực". Vậy bản di chúc này được coi là không hợp pháp vì chưa có công chứng hoặc chứng thực. 

  Điều 652.
  Di chúc hợp pháp 

  1. Di chúc được coi là hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây:

  a) Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ hoặc cưỡng ép;

  b) Nội dung di chúc không trái pháp luật, đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của pháp luật.

  2. Di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý.

  3. Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực. 

  4. Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp, nếu có đủ các điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều này.

  5. Di chúc miệng được coi là hợp pháp, nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau đó những người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn năm ngày, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng hoặc chứng thực. 

  Cập nhật bởi admin ngày 04/09/2010 08:03:05 AM

  We can do !

   
  Báo quản trị |  
 • #59620   04/09/2010

  TRITHONGMINHNHANTAO
  TRITHONGMINHNHANTAO
  Top 500


  Bình Dương, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (184)
  Số điểm: 1730
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 11 lần


  Mình cảm ơn về câu trả lời của bạn. Mình bị sai về câu hỏi, nhờ bạn trả lời lại giúp mình nha. Câu hỏi như sau:

  Bà Lan biết đọc, biết viết nhưng thấy mình già yếu, tay rung không viết nổi nên bà nhờ chị Bích đánh máy di chúc theo ý nguyện của bà. Sau khi chị Bích đánh máy xong bà Lan điểm chỉ và nhờ anh Hùng( giám đốc công ty TNHH An Bình) và chị Hương làm chứng ký tên vào di chúc, anh Hùng sau khi ký tên còn đóng dấu của công ty mình vào di chúc. Vậy bản di chúc đó có hợp pháp hay không theo pháp luật hiện hành?

   
  Báo quản trị |  
 • #59732   06/09/2010

  manhtamvt
  manhtamvt
  Top 200
  Lớp 2

  Phú Thọ, Việt Nam
  Tham gia:18/08/2010
  Tổng số bài viết (363)
  Số điểm: 3287
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 17 lần


  Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp, nếu có đủ các điều kiện nêu tại khoản 1 điều 652 ở trên. Việc đóng dấu của công ty TNHH An Bình không có thêm giá trị gì. Vấn đề phải chứng minh được bà Lan còn minh mẫn, sáng suốt khi lập di chúc, không bị lừa rối, ép buộc, nếu bà Lan biết đọc, biết viết, vẫn minh mẫn tại sao không ký mà cần phải điểm chỉ ? Vì vậy bản di chúc đó chưa hợp pháp theo pháp luật hiện hành, nếu các thành viên trong gia đình bà Lan ( chồng, các con...) thuốc quyền thừa kế, đều nhất trí với bản di chúc thì vẫn có tính hợp pháp.

  We can do !

   
  Báo quản trị |  
 • #59895   07/09/2010

  nguyenbuibahuy
  nguyenbuibahuy
  Top 150
  Male
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (469)
  Số điểm: 3185
  Cảm ơn: 72
  Được cảm ơn 67 lần


        Gửi bạn manhtamvt
     Căn cứ vào khoản 2 điều 653, điều 656 BLDS, thì việc người lập di chúc có quyền kí tên hoặc điểm chỉ vào di chúc.
     Do đó, việc Bà Lan điểm chỉ không ảnh hưởng đến tình hợp pháp của di chúc. Di chúc trên là hợp pháp.
  Cập nhật bởi admin ngày 08/09/2010 10:04:52 AM

  Nguyễn Bùi Bá Huy - nguyenbuibahuy@gmail.com

  Công Ty Luật TNHH Sài Gòn Á Châu - www.saigon-asialaw.com

   
  Báo quản trị |  
 • #59915   08/09/2010

  manhtamvt
  manhtamvt
  Top 200
  Lớp 2

  Phú Thọ, Việt Nam
  Tham gia:18/08/2010
  Tổng số bài viết (363)
  Số điểm: 3287
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 17 lần


  Đúng như bạn nói vậy ở đây tôi nói là chưa hợp pháp còn phải xác mịnh lại. Ý tôi muốn nhấn mạnh nếu người đó ký thì chứng tỏ thời điểm lập di chúc là minh mẫn, còn điểm chỉ thì chưa chắc có thể minh mẫn, có thể không. Chẳng hạn nếu tôi ký vào giấy tờ nào đó thì thể hiện là chữ ký của tôi là do tôi ký, còn điểm chỉ có thể là do tôi điểm chỉ hoặc ai đó ép tôi, khống chế tôi cầm tay tôi lăn mực để điểm chỉ.
  Cập nhật bởi manhtamvt ngày 08/09/2010 08:30:53 AM Cập nhật bởi manhtamvt ngày 08/09/2010 08:29:00 AM

  We can do !

   
  Báo quản trị |