Đến năm 2030, Tất cả thanh thiếu niên, người trưởng thành, cả nam giới và nữ giới, đều biết đọc, viết và làm toán

Chủ đề   RSS   
 • #460234 07/07/2017

  phamquan2017
  Top 500
  Male
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/06/2017
  Tổng số bài viết (261)
  Số điểm: 2308
  Cảm ơn: 52
  Được cảm ơn 47 lần


  Đến năm 2030, Tất cả thanh thiếu niên, người trưởng thành, cả nam giới và nữ giới, đều biết đọc, viết và làm toán

  Đây là một trong những nội dung quan trọng được nêu tại Quyết định 2161/QĐ-BGDĐT về kế hoạch thực hiện mục tiêu phát triển bền vững lĩnh vực giáo dục và đào tạo đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

  Theo đó, mục tiêu phát triển bền vững định hướng đến năm 2030:

  - Nâng tỷ lệ dân số 15 đến 60 tuổi đạt được ít nhất một mức tối thiểu về khả năng biết đọc, biết viết và kỹ năng tính toán

  - Nâng tỷ lệ dân số 15 đến 60 tuổi biết chữ

  - Nâng tỷ lệ dân số 15 đến 60 tuổi tham gia các chương trình XMC

  - Củng cố, phát triển bền vững các trung tâm học tập cộng đồng (HTCĐ); tăng cường biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động của trung tâm HTCĐ; mở rộng địa bàn hoạt động đến thôn, bản, cụm dân cư; đa dạng hóa nội dung giáo dục; phấn đấu tăng số lượng trung tâm HTCĐ hoạt động có hiệu quả; phát triển mô hình trung tâm HTCĐ kết hợp với trung tâm văn hóa thể thao xã hoạt động có hiệu quả.

  - Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020; xây dựng bộ tiêu chí đánh giá “cộng đồng học tập”, “thành phố học tập”, “công dân học tập” theo định hướng của UNESCO.

  Quyết định 2161 bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/6/2017.

  Cập nhật bởi phamquan2017 ngày 08/07/2017 08:16:38 SA
   
  2191 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận