Đầu vào sản phẩm chỉ có hoá đơn bán lẻ

Chủ đề   RSS   
 • #324078 20/05/2014

  jnhnykiller

  Male
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:19/09/2011
  Tổng số bài viết (11)
  Số điểm: 415
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 0 lần


  Đầu vào sản phẩm chỉ có hoá đơn bán lẻ

  Thưa Luật sư,

  Công Ty của tôi là Công Ty TNHH 2 thành viên , mới thành lập trong năm 2014 về lĩnh vực thực phẩm ăn uống. Do chưa có nhà cung cấp chính thức nên chúng tôi mua hàng hoá từ các cửa hàng ( chỉ có hoá đơn bán lẻ sản phẩm) và đã tiêu thụ lại cho người tiêu dùng. Vây, thưa luật sư, về nguyên tắc kế toán giá vốn thì  tôi có thể hạch toán những sản phẩm đó dựa trên hoá đơn bán lẻ hàng hoá đó hay không ? Nếu những hoá đơn bán lẻ đó không có giá trị thì chúng tôi cần bổ sung yêu cầu gì để hàng hoá cần bán phù hợp với quy định của pháp luật ?.

  Cảm ơn Luật sư rất nhiều.

   
  3565 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #331631   04/07/2014

  TRUTH
  TRUTH
  Top 10
  Male
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/05/2013
  Tổng số bài viết (4668)
  Số điểm: 32985
  Cảm ơn: 667
  Được cảm ơn 1151 lần


  Theo quy định tại THông tư 39/2014/TT-BTC quy định những trường hợp nào hóa đơn được xem là hợp lệ

  Điều 3. Loại và hình thức hóa đơn

  1. Hóa đơn là chứng từ do người bán lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo quy định của pháp luật.

  2. Các loại hóa đơn:

  a) Hóa đơn giá trị gia tăng (mẫu số 3.1 Phụ lục 3 và mẫu số 5.1 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này) là loại hóa đơn dành cho các tổ chức khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ trong các hoạt động sau:

  - Bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong nội địa;

  - Hoạt động vận tải quốc tế;

  - Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu;

  - Xuất khẩu hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài.

  b) Hóa đơn bán hàng dùng cho các đối tượng sau đây:

  - Tổ chức, cá nhân khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp khi bán hàng hóa, dịch vụ trong nội địa, xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu, xuất khẩu hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài (mẫu số 3.2 Phụ lục 3 và mẫu số 5.2 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này).

  - Tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ vào nội địa và khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ giữa các tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan với nhau, xuất khẩu hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài, trên hóa đơn ghi rõ “Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan” (mẫu số 5.3 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này).

  Ví dụ:

  - Doanh nghiệp A là doanh nghiệp khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ vừa có hoạt động bán hàng trong nước vừa có hoạt động xuất khẩu ra nước ngoài. Doanh nghiệp A sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng cho hoạt động bán hàng trong nước và hoạt động xuất khẩu ra nước ngoài.

  - Doanh nghiệp B là doanh nghiệp khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ vừa có hoạt động bán hàng trong nước vừa có hoạt động bán hàng cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan. Doanh nghiệp B sử dụng hóa đơn GTGT cho hoạt động bán hàng trong nước và cho hoạt động bán hàng vào khu phi thuế quan.

  Trường hợp này nếu bạn chỉ có hóa đơn bán l3 trong trường hợp trên thì sẽ không được tính vào chi phí vì đây không phải là hóa đơn hợp pháp theo quy định. Bạn có thể yêu cấu bên bán hàng mua háo đơn GTGT gia tăng tại cơ quan thuế.

   

   
  Báo quản trị |