ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI BẰNG MUA, BÁN CHỨNG KHOÁN

Chủ đề   RSS   
 • #384714 23/05/2015

  honhu
  Top 75
  Female
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:15/01/2015
  Tổng số bài viết (738)
  Số điểm: 33013
  Cảm ơn: 86
  Được cảm ơn 847 lần


  ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI BẰNG MUA, BÁN CHỨNG KHOÁN

  Nghị định quy định chi tiết hoạt động đầu tư ra nước ngoài dưới hình thức mua, bán chứng khoán, các giấy tờ có giá khác hoặc đầu tư thông qua quỹ đầu tư chứng khoán, các định chế tài chính trung gian khác ở người ngoài đang được Chính phủ soạn thảo và lấy ý kiến đóng góp. Theo đó, nghị định có những nội dung sau:

  1/ Phương thức và hình thứ  đầu tư gián tiếp ra nước ngoài:

  Hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của tổ chức kinh tế theo quy định tại Nghị định này được thực hiện theo các phương thức sau:

  - Tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài.

  - Ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài.

   

  Đồng thời, các Tổ chức tự doanh và tổ chức nhận ủy thác đầu tư được đầu tư gián tiếp ở nước ngoài theo các hình thức sau:

  - Trực tiếp mua, bán chứng khoán, các giấy tờ có giá khác ở nước ngoài.

  - Đầu tư thông qua việc mua, bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ở nước ngoài; ủy thác đầu tư thông qua các định chế tài chính trung gian khác ở nước ngoài.

   

  2/ Mở tài khoản để tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài và nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài:

  - Mở tài khoản ngoại tệ để tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài:

  Tổ chức tự doanh phải mở 01 tài khoản vốn đầu tư gián tiếp ra nước ngoài bằng ngoại tệ tại 01 ngân hàng thương mại được phép tại Việt Nam để thực hiện các giao dịch thu, chi liên quan đến hoạt động tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài.

  - Mở tài khoản ngoại tệ để nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài:

  + Tổ chức nhận ủy thác đầu tư phải mở 01 tài khoản vốn nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài bằng ngoại tệ tại 01 ngân hàng thương mại được phép để thực hiện các giao dịch thu, chi liên quan đến hoạt động nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài;

  + Tổ chức nhận ủy thác đầu tư phải quản lý tách biệt số tiền nhận ủy thác đầu tư của từng nhà đầu tư, quản lý tách biệt số tiền nhận ủy thác đầu tư của nhà đầu tư với số tiền tự doanh đầu tư của chính mình.

  + Tổ chức tự doanh, tổ chức nhận ủy thác đầu tư được mở tài khoản ngoại tệ tại nước ngoài để thực hiện các giao dịch thu, chi liên quan đến hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài theo quy định của nước sở tại.

  + Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc mở và sử dụng tài khoản để thực hiện hoạt động tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài và nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này.

   

  Xem chi tiết văn bản tại file đính kèm

   
  6551 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận