Đất chồng lúa đã chuyển nhượng trên 12 năm nay phát hiện thiếu 236,5 m2 buộc bên bán bồi thường

Chủ đề   RSS   
 • #358676 25/11/2014

  nguyentuongdth

  Male
  Sơ sinh

  Đồng Tháp, Việt Nam
  Tham gia:25/11/2014
  Tổng số bài viết (6)
  Số điểm: 120
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Đất chồng lúa đã chuyển nhượng trên 12 năm nay phát hiện thiếu 236,5 m2 buộc bên bán bồi thường

  Tôi xin trình bày sự việc như sau:

  Nguồn gốc và quá trình sử dụng:

  Bà Dương Thị Tiếm có 01 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 822/QSDĐ/4575/QD-UB cấp ngày 15/9/2004 diện tích 5.702 m2 không đúng với hiện trang đang sử dụng thực tế (thiếu).

  Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thị xã Hồng Ngự đã tiến hành đo đạc, rà soát hồ sơ liên quan và phát hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước đây cho bà Dương Thị Tiếm không đo đạt thực tế nên diện tích trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho bà Tiếm là không phù hợp thiếu so với hiện trạng đang sử dụng liên tục từ trước đến nay diện tích của bà Tiếm là 5.702 m2 và phần diện tích bà Tiếm bán cho ông khanh năm 2002 diện tích 1.296 mông Khanh chưa đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Tổng diện tích thực tế 5.702 + 1.296 = 6.998 m2

  Bà Dương Thị Tiếm có thực hiện chuyển nhượng như sau:

  1/- bà Võ Thị Thủy (Chưa có GCNQSDĐ)

  Căn cứ vào giấy mua bán của bà Dương Thị Tiếm và bà Võ Thị Thủy ngày 25/6/1999 diện tích 1.296 m2 (phần diện tích này trúng 1 phần vào khu quy hoạch tiến dân cư phường an lạc còn lại theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 822/QSDĐ/4575/QD-UB ngày 15/9/2004 diện tích 5.702 m- 4.954 m(diện tích 4.954 m2 phần bà Tiếm bán cho ông Đức năm 2004) = 748 m2 ) nhưng do điều kiện kinh tế gặp nhiều khó khăn bà Thủy đi làm ăn xa nên không làm thủ tục hợp đồng mua bán sang tên lại cho mình, bà Thủy và gia đình thống nhất để ông Võ Hồng Khanh (là anh 2 của bà Thủy) quản lý và sử dụng liên tục từ năm 1999 đến nay không tranh chấp và có xuống trụ giáp ranh rõ ràng.

  2/- ông Võ Hồng Khanh (Chưa có GCNQSDĐ)

  Căn cứ vào giấy mua bán của bà Dương Thị Tiếm và ông Võ Hồng Khanh ngày 20/4/2002 diện tích 1.296 m2 vì lý do bận việc gia đình nên lúc mẹ tôi (bà Dương Thị Tiếm) còn sống tôi chưa làm hợp đồng mua bán để làm thủ tục chuyển nhượng sang tên mình, mà chỉ thỏa thuận mua bán bằng giấy tay có sự chứng kiến của tất cả người thân trong gia đình thống nhất phần diện tích đất bán cho tôi 1.296 m2 Tôi đã sử dụng liên tục, ổn định trên 12 năm nay không có bất cứ tranh chấp nào về phần đất tôi đang canh tác và có xuống trụ đá giáp ranh với tứ cận cố định.

  3/- ông Nguyễn Hữu Đức (Dã có GCNQSDĐ diện tích 4.954 m2)

  Vào ngày 30 tháng 9 năm 2004 bà Dương Thị Tiếm có bán phần diện tích còn lại của bà cho ông Nguyễn Hữu Đức diện tích bán 4.954 m2 (phần diện tích còn lại sau khi đã trừ đi việc bà tiếm bán cho bà Võ Thị Thủy năm 1999, và ông Võ Hồng Khanh năm 2002) khi bà Dương Thị Tiếm thực hiện mua bán với ông Nguyễn Hữu Đức có nhờ cán bộ địa chính xã đo đạc, xác định phần diện tích thực tế còn lại của bà tiếm là 4.954 m2 ông Nguyễn Hữu Đức và bà Tiếm thống nhất phần diện tích đo đạt thực tế và thực hiện việc mua bán, ông Đức và ông Khanh trực tiếp xuống trụ đá giáp ranh cố định giữa 02 bên đến nay đã trên 12 năm nay không tranh chấp.

  Phát sinh sự việc như sau:

  Khi bà Tiếm mất vào đầu năm 2014 ông khanh đi làm thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thị xã Hồng Ngự có cử cán bộ xuống đo đạt phần diện tích thực tế của ông khanh thì phù hợp với giấy tờ mua bán của ông vào năm 2002 nhưng khi xác định lại phần diện tích giáp ranh của ông Đức thì phát sinh sự việc như sau:

  Phần diện tích của bà Tiếm bán cho ông Đức giấy tờ mua bán ngày 30/9/2004 diện tích 4.954 m2, nhưng thực tế đo đạt lại diện tích còn 4.717,5 m2 thiếu 4.954 - 4.717,5 = 236,5 m2

  Phần đất trên lệch của ông Đức nguyên nhân thiếu là:

  + Hiện trạng bây giờ so với thời điểm mua bán năm 2004 có khác biệt (phần giáp ranh với đất của ông đức lúc trước chưa xây trường học, nay ranh trường tiểu học An Lạc bị lệch lấn sang của ông đức.

  + Đất giáp ranh tứ cận của Tôi và anh Đức từ trước tới giờ không có bất kỳ sự tranh chấp nào tôi sử dụng ổn định liên tục, có xuống trụ đá cố định trên 12 năm này, còn phần ranh của anh Đức giáp với phần tứ cận còn lại cần xem xét lại có sự chênh lệch nào không? Để dẫn đến nguyên nhân thiếu 236,5 m2 đất của ông đức chứ không nhất thiết là liên quan đến phần đất giáp ranh với tôi.

  + Đất ông Đức cho mướn không canh tác nên phần giáp với cống xã lũ bị bào mòn hàng năm.

  + Địa chinh lúc trước đó bằng tai thủ công, không chính xác bằng đo máy, tỷ lệ đo đạt không chính xác 100% phải có chệnh lệch.

   ông Đức muốn được bồi thường phần thiệt hại 236,5 m2 bằng đất mà hiện tại người bán đất không còn sống và cũng không còn đất để bồi thường vì trước khi mua bán với ông Đức bà Tiếm đã bán đi 01 phần đất của mình cho bà Võ Thị Thủy năm 1999 và ông Võ Hồng Khanh năm 2002, phần diện tích còn lại đến năm 2004 bà Tiếm bán lại cho ông đức và có nhờ cán bộ địa chính đo đạc, xác định diện tích thực tế còn lại của bà Tiếm là 4.954 m2  ông đức và bà tiếm thống nhất phần diện tích thực tế là 4.954 m2 có ký giấy mua bán và xuống trụ đá giáp ranh với ông khanh cố định đến nay trên 12 năm không tranh chấp.

  ông Đức đã gởi đơn thưa ông khanh ngày 03/11/2014 tại UBND phường An lạc về việc phần diện tích thiếu và nêu rõ nội dung buộc ông khanh bồi thưuờng phần diện tích thiếu 236,5 m2

  Kính mong quý Luật sư xem xét giúp đỡ cho tôi vì tôi cũng là người đi mua đất của bà Tiếm thời điểm tôi mua đất trước khi bà tiếm mua bán với ông Đức nay phát sinh phần đất thiếu 236,5 m2 của ông Đức mua bán với bà Tiếm năm 2004. đông Đức buộc tôi phải bồi thường phần diện tích thiếu bằng đất của tôi hiện đang canh tác ổn định, liên tục trên 12 năm nay với lý do đất của tôi dư, đất của ông Đức thiếu nên buộc tôi phải cắt đất trả cho ông Đức diện tích 236,5 m2 trong khi tôi không có liên quan gì trong việc mua bán của bà Tiếm với ông Đức và không có lý do gì buộc tôi phải cắt đất trả cho ông Đức 236,5 m2 trên phần đất mà tôi đã canh tác liên tục ổn định trên 12 năm nay có xuống trụ đá giáp ranh rõ ràng (tứ cận) và cũng không có bất cứ sự tranh chấp nào. Hàng năm tôi có thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình trên phần diện tích 1.296 m2 đất đang canh tác như: đóng thuế sử dụng đất nông nghiệp (được miễn Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24/11/200 đến hết năm 2020), đóng tiền đê bao, chóng úng đúng quy định

  Kính mong quý Luật sư xem xét tư vấn giúp đỡ tôi về mặt pháp lý, để tôi có cơ sở bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.

   

       Tôi thành thật biết ơn rất nhiều./.

   
  3004 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #359249   27/11/2014

  luathuythanh
  luathuythanh
  Top 100
  Male
  Lớp 2

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:17/05/2014
  Tổng số bài viết (645)
  Số điểm: 3619
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 170 lần


  Chào Bác.

  Nội dung vụ việc tranh chấp của Bác tương đối phúc tạp, cần phải nghiên cứu hồ sơ. Do vậy, Bác có thể chuyển hồ sơ tới Công ty Luật Huy Thành để các Luật sư nghiên cứu, tư vấn và hỗ trợ cho Bác về mặt pháp luật.

  Cảm ơn bác.

  Luật sư Nguyễn Văn Thành - Công ty Luật Huy Thành - http://luathuythanh.vn/

  Hotline miễn phí 24/7: 1900 6179

  Tầng 3, Tòa nhà 243 Giải Phóng, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

  Email: luat.huythanh@gmail.com

   
  Báo quản trị |  

Tư vấn của Luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư theo thông tin sau:

Luật sư Nguyễn Văn Thành - Công ty Luật Huy Thành - http://luathuythanh.vn/

Hotline miễn phí 24/7: 1900 6179

Tầng 3, Tòa nhà 243 Giải Phóng, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Email: luat.huythanh@gmail.com