DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Nội vụ (dự kiến)

Danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Nội vụ

Bộ Nội vụ đang dự thảo Thông tư quy định danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Nội vụ và nguyên tắc xác định định mức biên chế trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực Nội vụ. Theo đó, danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Nội vụ như sau:

a) Vị trí việc làm về tổ chức bộ máy

- Chuyên viên cao cấp về tổ chức bộ máy;

- Chuyên viên chính về tổ chức bộ máy;

- Chuyên viên về tổ chức bộ máy.

b) Vị trí việc làm về quản lý nguồn nhân lực

- Chuyên viên cao cấp về quản lý nguồn nhân lực;

- Chuyên viên chính về quản lý nguồn nhân lực;

- Chuyên viên về quản lý nguồn nhân lực.

c) Vị trí việc làm về địa giới hành chính

- Chuyên viên cao cấp về địa giới hành chính;

- Chuyên viên chính về địa giới hành chính;

- Chuyên viên về về địa giới hành chính.

d) Vị trí việc làm về cải cách hành chính

- Chuyên viên cao cấp về cải cách hành chính;

- Chuyên viên chính về cải cách hành chính;

- Chuyên viên về cải cách hành chính.

đ) Vị trí việc làm về thi đua, khen thưởng

- Chuyên viên cao cấp về thi đua, khen thưởng;

- Chuyên viên chính về thi đua, khen thưởng;

- Chuyên viên về thi đua, khen thưởng.

e) Vị trí việc làm về quản lý tôn giáo

- Chuyên viên cao cấp về quản lý tôn giáo;

- Chuyên viên chính về quản lý tôn giáo;

- Chuyên viên về quản lý tôn giáo.

g) Vị trí việc làm về quản lý tín ngưỡng

- Chuyên viên cao cấp về quản lý tín ngưỡng;

- Chuyên viên chính về quản lý tín ngưỡng;

- Chuyên viên về quản lý tín ngưỡng.

h) Vị trí việc làm về văn thư, lưu trữ

- Chuyên viên cao cấp về văn thư, lưu trữ;

- Chuyên viên chính về văn thư, lưu trữ;

- Chuyên viên về văn thư, lưu trữ;

- Cán sự về văn thư, lưu trữ.

Việc xác định biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực Nội vụ căn cứ các yếu tố sau:

- Thực hiện theo quy định định khoản 2 Điều 4 Nghị định 62/2020/NĐ-CP.

- Đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, định mức biên chế công chức nghiệp vụ chuyên môn ngành Nội vụ: Đồng thời phải  căn cứ quy định tại Nghị định 123/2016/NĐ-CPNghị định 101/2020/NĐ-CP.

- Đối với các cơ quan chuyên muôn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, định mức biên chế công chức nghiệp vụ chuyên môn ngành Nội vụ: đồng thời căn cứ quy định tại Nghị định 24/2014/NĐ-CPNghị định 107/2020/NĐ-CP.

- Đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố thuộc trung ương: đồng thời phải căn cứ quy định tại Nghị định 37/2014/NĐ-CP (đã được sửa đổi tại Nghị định 108/2020/NĐ-CP).

Xem chi tiết tại:

  •  1555
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
0 câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…